Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Závěrečná práce

MINARČÍKOVÁ, Eva a Dana ŠALOUNOVÁ. Hodnocení rozvoje regionů Visegrádské čtyřky v kontextu politiky soudržnosti Evropské unie. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
ŠALOUNOVÁ, Dana a Lukáš MELECKÝ. Disparity, soudržnost a konkurenceschopnost regionů NUTS 2 zemí Visegrádské čtyřky. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
ŠALOUNOVÁ, Dana a Michaela STANÍČKOVÁ. Hodnocení konkurenceschopnosti členských států Evropské unie prostřednictvím metody analýzy obalu dat. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Igor KOTLÁN. Reálná konvergence České republiky k eurozóně. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR v jejím historickém vývoji. Ostrava: , 2008. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Občanství ČR a EU. : , 2007. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Mezinárodní faktoring: Ekonomické a právní aspekty. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Aplikace statistických metod diskriminační analýzy ke stanovení ratingu obligací. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]