Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují své vědeckovýzkumné výstupy ve formě odborných článků v českých a mezinárodních impaktovaných a recenzovaných časopisech či sbornících z konferencí indexovaných ve světových databázích Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™, Scopus či dalších. Vědeckovýzkumnou činnost prezentují pedagogové na mezinárodních konferencích, seminářích, letních školách či v rámci zahraničních mobilit. Členové katedry rovněž zabezpečují výuku pomocí vlastních studijních opor, skript a vydávají odborné monografie.

Příspěvek ve sborníku

DOLEŽELOVÁ, Petra. The Commodity and Territorial Structure of the EU Imports. In: Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020 : December 3-4, 2020, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2020. s. 145-151. ISBN 978-80-248-4455-8. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Regional Competitiveness Index as a Suitable Tool for Evaluating Socio-Economic Situation of the EU NUTS 2 Regions. In: 22nd International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Velké Bílovice, June 12–14, 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 28-36. ISBN 978-80-210-9268-6. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. How Did the Time with the EU Regional Competitiveness Index? Analysis of Content and Methodological Changes across Editions. In: 22nd International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Velké Bílovice, June 12–14, 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 37-45. ISBN 978-80-210-9268-6. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Measurement of soft factors in the EU regional development: Case of media image of Czech regions. In: 22nd International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Velké Bílovice, June 12–14, 2019. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 632-641. ISBN 978-80-210-9268-6. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Current Methods and Practices for Evaluation the EU Social Resilience: Composite Index Approach. In: Economic policy in the european union member countries : proceedings of 16th international scientific conference : September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 337-348. ISBN 978-80-7510-289-8. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. China's Competitiveness: Myth and Reality. Analysis and Implications in Comparison with the Biggest Competitors of WTO Members. In: Economic policy in the european union member countries : proceedings of 16th international scientific conference : September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. s. 349-358. ISBN 978-80-7510-289-8. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Impact Analysis of the European Structural Funds on Efficiency of Employment Issues in Euro Area. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions : 11th international scientific conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic : proceedings.. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. s. 773-780. ISBN 978-80-248-4138-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Regional Development Potential: How to Define and Evaluate it in an EU context?. In: Liberec Economic Forum 2019 : proceedings of the 14th international conference : 17th-18th September 2019, Liberec, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 229-237. ISBN 978-80-7494-482-6. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Best Way to Assess Resilience? Theoretical and Methodological Clarification of Resilience. In: Liberec Economic Forum 2019 : proceedings of the 14th international conference : 17th-18th September 2019, Liberec, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. s. 247-256. ISBN 978-80-7494-482-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Complexity of International Project Management: the EU Case Application. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 2nd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 1027-1034. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. China's New Normal: The Case for Trade and Competitiveness. Why Openness Still Matters?. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 3rd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 1343-1350. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Social Inequalities within the European Union: How to Efficiently Measure the Implementation of the Europe 2020 Strategy Goals?. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 3rd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 1351-1360. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Bohdan VAHALÍK a Lenka FOJTÍKOVÁ. Globalization, International Trade and Competitiveness: What Links These Concepts? Challenge or Threat for Competitiveness of the World Economic Players - Especially EU, US and China?. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 3rd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. s. 1361-1368. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Opportunities and threats of socio-economic development: application of composite index to the EU NUTS 2 regions. In: Proceedings of the International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods : Toruň, Poland, 27-28 June 2019. Toruń: Institute of Economic Research, 2019. s. 155-164. ISBN 978-83-65605-13-9. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika. Public Support to Small and Medium-sized Enterprises in European Union Through the Prism of Modernized General Block Exemption Regulation. In: Economic policy in the european union member countries : proceedings of 16th international scientific conference : September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 235-243. ISBN 978-80-7510-289-8. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. WESTERN BALKANS AHEAD OF THE GATES OF THE EUROPEAN UNION. In: Economic policy in the european union member countries : proceedings of 16th international scientific conference : September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 244-250. ISBN 978-80-7510-289-8. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Three decades of the EU Cohesion Policy: main achievements and future challenges. In: Economic policy in the european union member countries : proceedings of 16th international scientific conference : September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 295-307. ISBN 978-80-7510-289-8. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Yajun MENG. CHINA IN THE WTO: THE IMPLICATIONS FOR THE CZECH TRADE AND INVESTMENT FLOWS WITH CHINA. In: Economic policy in the european union member countries : proceedings of 16th international scientific conference : September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 76-85. ISBN 978-80-7510-289-8. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Tomáš KRUPA. Economic and Wage Convergence Within EU Countries. In: Economic policy in the european union member countries : proceedings of 16th international scientific conference : September 12-14, 2018, Čeladná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. s. 67-75. ISBN 978-80-7510-289-8. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. China's market economy status problem: Implications for the Czech steel industry. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 1870-1878. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Jiří FRANEK. The Issue of Weights for Constructing the Composite Index of Social Inequalities. In: Mathematical Methods in Economics : MME 2018 : 36th international conference : September 12-14, 2018, Jindřichův Hradec. Praha: MATFYZPRESS, 2018. s. 515-520. ISBN 978-80-7378-371-6. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. European Governance - Reflection and Future. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1068-1073. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
ZHALDAK, Hanna, Liudmyla SHULGINA a Monika MYNARZOVÁ. Priorities of Ukrainian Marketing Standards Development in the Context of EU Integration Processes Challenges. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1621-1628. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. How China's Financial Sector contributed to the European Union Not Granting Market Economy Status to China. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 291-301. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Katarína HAVIERNIKOVÁ. The Involvement of Enterprises in Clusters as a Basis for the Internationalization of Business Activities on the Example of Slovak Small and Medium-sized Enterprises. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 430-438. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
KABUS, Judyta, Natalia JEDRZEJAS a Monika MYNARZOVÁ. Environmental Sustainability Management on the Example of Selected European Cities. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 604-610. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan a Lenka FOJTÍKOVÁ. Application of structural gravity equation on trade between the EU and BRICS countries. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1546-1553. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
ABDULLAH-AL-WADUD, Mohammad a Kateřina DVOROKOVÁ. Individual Contributions to Collective Convergence. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1588-1593. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Radomír KAŇA. Position of the Eurozone Within International Monetary Systems. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 1st part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 243-253. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Complexity of the Project Cycle Management and Logical Framework Approach: Challenges or Standards in the EU Case?. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 2nd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 1035-1042. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
KABUS, Judyta, Radomír KAŇA, katarzyna SZYMCZYK a Joanna NOWAKOWSKA-GRUNT. Strategy for the Renewal of the Polish Village with the use of EU Funds on the Example of the Silesian Voivodeship as the Precursor. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 2nd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 611-618. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
KAŇA, Radomír a Kateřina DVOROKOVÁ. Key Aspects of the Progressive Development of the CSDP Leading to the Creation of a Common European Defense. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 2nd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 642-649. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
LAŠ, Lukáš a Eva POLEDNÍKOVÁ. The European Union, Visegrad Group and China᾽s New Silk Road. In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : ICEI 2018 : May 17-18, 2018, Ostrava, Czech Republic. 2nd part. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 901-909. ISBN 978-80-248-4169-4. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. State-of-the-art on current methods and practices for evaluation the potential of regional development. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června = 21st International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : June 13-15, 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 28-36. ISBN 978-80-210-8969-3. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. An overview and evaluation of methods for deriving composite indices of regional development in socio-economic issues. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června = 21st International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : June 13-15, 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 48-56. ISBN 978-80-210-8969-3. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Spatial data analysis as selected apporach to measuring of the EU development potential. In: XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června = 21st International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : June 13-15, 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 37-47. ISBN 978-80-210-8969-3. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Lumír KULHÁNEK. Innovation of the Study Course Using Pearson Higher Education Tools. In: Central Bohemia University International Conference Proceedings 2017 : Innovations in Science and Education : March 22-24, 2017, Prague, Czech Republic. Praha: Central Bohemia University, 2017. s. 593-598. ISBN 978-80-88042-08-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. China after 15 Years in the WTO: What Role Does the Chinese State Play?. In: Conference Proceedings of 20th Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University in Brno, 2017. s. 241-250. ISBN 978-80-7509-499-5. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Efficiency analysis of ERDF and CF co-financed programmes focusing on the transport in member states of the European Union. In: Contemporary issues in economy: 9th International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods. Toruń: Institute of Economic Research, 2017. s. 251-259. ISBN 978-83-65605-08-5. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Efficient Implementation of the Europe 2020 Strategy Goals: Is Social Equality Achievable Reality or Myth Perhaps?. In: Contemporary issues in economy: 9th International Conference on Applied Economics : Quantitative Methods. Toruń: Institute of Economic Research, 2017. s. 334-343. ISBN 978-83-65605-08-5. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva a Lukáš MELECKÝ. Exploring the Students᾿ Preferences of Educational Tools in Regional Studies. In: Efficiency and Responsibility in Education 2017: 14th international conference : proceedings. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2017. s. 325-336. ISBN 978-80-213-2762-7. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. The European Union on the Crossroads: Multi-speed or Ever-closer Future. In: Facets of International Cooperation: Economy, Politics, Culture : conference proceedings : April 4, 2017, Rostov na Donu, Russia. Rostov na Donu: Donskoj gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2017. s. 36-41. ISBN 978-5-7890-1389-2. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Cross-Country Comparison of Human Well-Being in the European OECD Member States. In: Knowledge for market use 2017: people in economics – decisions, behavior and normative models : proceedings of the international scientific conference : September 7-8, 2017, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2017. s. 961-968. ISBN 978-80-244-5233-3. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Methods of Regional Development Evaluation: Case of Spatial Autocorrelation. In: Liberec Economic Forum 2017: proceedings of the 13th international conference : 11th-13th September 2017, Liberec, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. s. 116-124. ISBN 978-80-7494-349-2. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Creation of Composite Index of the EU Regional Resilience: Analysis and Selection of Indicators. In: Liberec Economic Forum 2017: proceedings of the 13th international conference : 11th-13th September 2017, Liberec, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. s. 136-144. ISBN 978-80-7494-349-2. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Review of Relevant Approaches for Evaluation of Development Potential: Use for the EU Regions. In: Liberec Economic Forum 2017: proceedings of the 13th international conference : 11th-13th September 2017, Liberec, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. s. 78-86. ISBN 978-80-7494-349-2. [Detail]
LANDO, Tommaso, Lucio BERTOLI-BARSOTTI a Michaela STANÍČKOVÁ. Weak Orders for Intersecting Lorenz Curves: Analysis of income distribution in European countries. In: Mathematical Methods in Economics: MME 2017 : 35th international conference : conference proceedings : Hradec Králové, Czech Republic, September 13th-15th, 2017, University of Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017. s. 402-407. ISBN 978-80-7435-678-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Cost Efficiency of EU Funded Projects: Case of Selected SMEs in the Moravian-Silesian Region. In: Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems: May 25th-26th, 2017, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 293-303. ISBN 978-80-248-4046-8. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva a Lukáš MELECKÝ. Weighting methods for constructing composite indices in regional development. In: The 11th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings : September 14-16, 2017, Prague, Czech Republic. Slaný: Melandrium, 2017. s. 1253-1262. ISBN 978-80-87990-12-4. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Development potential of the European territory: A literature review. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků : = 20th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Kurdějov, 14.-16. června 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 27-35. ISBN 978-80-210-8586-2. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Meta-analyses of composite indices in the evaluation of European Union territory. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků : = 20th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Kurdějov, 14.-16. června 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 43-51. ISBN 978-80-210-8586-2. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Concept of resilience in the context of regional development: systematic literature review of theory and realistic aspects. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách: sborník příspěvků : = 20th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Kurdějov, 14.-16. června 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 67-74. ISBN 978-80-210-8586-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. HOW TO DETERMINE CHINA'S DUMPING MARGIN: EXPERIENCE FROM THE DSB IN THE WTO. In: Zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 295-306. ISBN 978-80-225-4488-7. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Perspectives of the European Integration Development. In: Zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2017. s. 744-753. ISBN 978-80-225-4488-7. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Impact of Foreign Private Investment on the Fulfilment of the Sustainable Development Goals in Developing Countries. In: CITPM 2016 : proceedings of the 1st international conference Contemporary issues in theory and practice of management : 21st -22nd April 2016, Czestochowa, Poland. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. s. 216-222. ISBN 978-83-65179-43-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Trade Specialisation and Protectionism in the World Steel Trade. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1695-1700. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Spain and Portugal: Three Decades of European Integration in the Context of EU Cohesion. In: Medzinárodné vzťahy 2016 : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice Castle, Slovensko, 1. - 2. decembra 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 860-876. ISBN 978-80-225-4365-1. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. THE CONSEQUENCES OF THE UK WITHDRAWAL FROM THE EUROPEAN UNION – POSSIBLE SCENARIOS. In: Medzinárodné vzťahy 2016 : Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice Castle, Slovensko, 1. - 2. decembra 2016. Bratislava: Ekonóm, 2016. s. 883-892. ISBN 978-80-225-4365-1. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Martin HODULA. MEASURING OF THE REA L CONVERGENCE IN THE EUROPEAN UNION : PRE - CRISIS EVIDENCE. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. s. 120-131. ISBN 978-80-7510-210-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. CHINA-EU INVESTMENT RELATIONS: TOWARDS A NEW INSTITUTIONAL FRAMEWORK. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. s. 144-155. ISBN 978-80-7510-210-2. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. USE OF INTEGRATED DEA APPROACH TO EFFICIENCY EVALUATION AT REGIONAL LEVEL: COMPARISON OF CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 2. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. s. 450-461. ISBN 978-80-7510-210-2. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Usability of the MCDM and multivariate methods in the process of the regional disparities evaluation: Case of the Visegrad Group. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 2. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. s. 471-480. ISBN 978-80-7510-210-2. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. THE EUROPEAN UNION AND ITS NEXT ENLARGEMENT AFTER THE BRITISH REFERENDUM. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 2. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. s. 490-496. ISBN 978-80-7510-210-2. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. EU RESILIENCE TO ECONOMIC CRISIS: IS THE APPLICABILITY OF RESILIENCE CONCEPT REALISTIC?. In: Proceedings of 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries: September 14-16, 2016, Petrovice u Karviné, Czech Republic. Part 2. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2016. s. 638-648. ISBN 978-80-7510-210-2. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan a Lenka FOJTÍKOVÁ. Trade with BRICS: Effect of transportation costs. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 1030-1042. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. Method Matters: Essays on the Selected Econometric Techniques for Modelling of Economic Convergence. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 161-172. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Trade in Value Added and Its Impact on the Czech Foreign Trade. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 229-238. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
HODULA, Martin, Bohdan VAHALÍK a Markéta DOLINOVÁ. Some Evidence on the Response of Eurozone Export Structure to Exchange Rate Shocks: a FAVAR Approach. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 341-349. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
HON, Martin a Iva HONOVÁ. EU Electricity Market in Context of EU Competitiveness. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 350-358. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
KAŇA, Radomír a Monika MYNARZOVÁ. Common Security and Defence Policy of European Union in Light of Contemporary Security Threats. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 425-433. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Value and Commodity Structure of the West Africa's Exports to the European Union. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 480-488. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Changing of EU Project and Grant Management Approach in Response to New Trends of Programming Period 2014-2020. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 605-614. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. 25th Anniversary of the Visegrad Group Formation in the Context of the EU Cohesion. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 640-648. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Ever-Closer or Multi-Speed Union. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 649-655. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Practical Aspects of EU Project and Grant Management in Programming Period 2014-2020. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 : ICEI 2016 : [Part 1-2] : May 19-20, 2016, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 898-907. ISBN 978-80-248-3911-0. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Application of selected weighting methods and TOPSIS method in regional disparities analysis. In: The 10th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings : September 8–10, 2016, Prague, Czech Republic. Slaný: Melandrium, 2016. s. 1240-1249. ISBN 978-80-87990-10-0. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Utilizing the multicriteria approach for alternative regional classification in the EU Cohesion policy context. In: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : = 19th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Čejkovice, 15.-17. června 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 116-123. ISBN 978-80-210-8272-4. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. DISTRIBUTION OF COMPETITIVE PERFORMANCE BY DEA-MPI APPROACH IN COMPARISON OF RCI2010 AND RCI2013: THE CASE OF EU NUTS 2 REGIONS. In: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : = 19th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Čejkovice, 15.-17. června 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 90-97. ISBN 978-80-210-8272-4. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. APPLICATION OF COMPOSITE WEIGHTED INDICES APPROACH IN REGIONAL DISPARITIES MEASUREMENT. In: XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : = 19th International Colloquium on Regional Sciences : conference proceedings : Čejkovice, 15.-17. června 2016. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 98-106. ISBN 978-80-210-8272-4. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Importance of the EU Economic Partnership with ACP Countries for Their Socio-Economic Development: Case of Sub-Saharan Africa. In: 15th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences, Part I.. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. s. 334-344. ISBN 978-80-8154-145-2. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan, Michaela STANÍČKOVÁ a Lenka FOJTÍKOVÁ. Key Factors of Foreign Trade Competitiveness: Comparison of the EU and BRICS. In: 18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 948-957. ISBN 978-80-7509-342-4. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Assessment of regional development in the selected EU countries in the context of Europe 2020 Strategy. In: 18th International Colloquium On Regional Sciences. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 25-33. ISBN 978-80-210-7861-1. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Hana ŠTVERKOVÁ. Veřejná podpora jako významný faktor konkurenceschopnosti malých a středních podniků na vnitřním trhu Evropské unie. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2015. s. 452-461. ISBN 978-80-225-4077-3. [Detail]
OKREGLICKA, Malgorzata a Monika MYNARZOVÁ. Reasonableness and Restrictions of the Use of Lean Management in Small Business. In: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : zborník vedeckých prác. Bratislava: Ekonóm, 2015. s. 519-528. ISBN 978-80-225-4077-3. [Detail]
KAŇA, Radomír a Monika MYNARZOVÁ. Cooperation of the European Union and Its Partners in the Field of Global Security. In: Bezpečnostné fórum 2015. II. zväzok. Banská Bystrica: Belianum, 2015. s. 641-649. ISBN 978-80-557-0850-8. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. A Gravity Approach to Modelling Czech Trade Flows: Does Trade Liberalisation Influence Czech Foreign Trade?. In: Economic Policy in the European Union Member Countries : XII. international scientific conference : 16th – 18th September 2014, Beltine Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. s. 159-167. ISBN 978-80-7510-114-3. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Assessment of Socioeconomic Development of Visegrad Four NUTS 2 regions Using Composite Indices. In: Economic Policy in the European Union Member Countries : XII. international scientific conference : 16th – 18th September 2014, Beltine Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. s. 561-571. ISBN 978-80-7510-114-3. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Time Comparison Analysis of Efficiency Differences in Competitiveness: the Case of EU NUTS 2 Regions. In: Economic Policy in the European Union Member Countries : XII. international scientific conference : 16th – 18th September 2014, Beltine Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. s. 725-735. ISBN 978-80-7510-114-3. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Discussion on Possible Use of Social Networks as Learning Tool in Course "GIO". In: Efficiency and Responsibility in Education 2015 : proceedings of the 12th international conference : 4th - 5th June 2015, Prague, Czech Republic, EU. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 280-288. ISBN 978-80-213-2560-9. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan a Lenka FOJTÍKOVÁ. The Influence oF Demographic Decline on the Economic Policy Course Participation and the Study Results. In: Efficiency and Responsibility in Education 2015 : proceedings of the 12th international conference : 4th - 5th June 2015, Prague, Czech Republic, EU. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 596-603. ISBN 978-80-213-2560-9. [Detail]
HODULA, Martin a Stanislav POLOUČEK. The Costs of Deflation: Are they Really so High?. In: European Financial Systems 2015: proceedings of the 12th international scientific conference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 462-471. ISBN 978-80-210-7962-5. [Detail]
HODULA, Martin a Monika ŠULGANOVÁ. Examining the Link between Shadow Banking and Monetary Policy Development. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions : 10th international scientific conference : 7th - 8th September 2015, Ostrava, Czech Republic : proceedings. [Part I - IV]. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. s. 368-376. ISBN 978-80-248-3865-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Contribution to Regional Disparities Measurement: Evidence of Composite Weighted Aggregate Index Based on EU Cohesion Concept. In: Great transformation: recasting regional policy: conference procedings of The Regional Studies Association Winter Conference. Seaford: Regional Studies Association, 2015. s. 130-135. ISBN 978-1-897721-51-3. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Regional Disparities Evaluation Using Entropy and TOPSIS Methods. In: Hradec Economic Days 2015 : 3-4 February 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 23-30. ISBN 978-80-7435-551-6. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Radomír KAŇA. Selected Aspects of Public Support for Enterprises in the European Union in the Context of Present Development. In: Hradec Economic Days 2015 : 3-4 February 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 48-54. ISBN 978-80-7435-550-9. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Slack-Based Measure Model for Classifying Efficiency within EU NUTS 2 Regions. In: Hradec Economic Days 2015: economic development and management of regions : international conference : Hradec Králové, 3-4 February 2015 : peer-reviewed conference proceedings. Volume 4. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 363-373. ISBN 978-80-7435-549-3. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. The Main Competitiveness’ Determinants of EU 28’ NUTS 2 Regions. In: Hradec Economic Days 2015: economic development and management of regions : international conference : Hradec Králové, 3-4 February 2015 : peer-reviewed conference proceedings. Volume 5. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 207-213. ISBN 978-80-7435-550-9. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Evaluation of Regional Development in Visegrad Four in the Context of the EU Cohesion. In: Innovation Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth : proceedings of the 25th International Business Information Management Association Conference : May 7-8, 2015, Amsterdam, Netherlands. Norristown: IBIMA, 2015. s. 924-934. ISBN 978-0-9860419-4-5. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. RTS and Efficiency Frontier Estimation for Comparing Competitiveness: Case of EU Regions. In: Liberec Economic Forum 2015 : proceedings of the 12th international conference : 16th - 17th September 2015, Liberec, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. s. 112-121. ISBN 978-80-7494-225-9. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Merging Regions and Effect on Competitiveness: Issue of EU Major Cities and Surrounding Areas. In: Liberec Economic Forum 2015 : proceedings of the 12th international conference : 16th - 17th September 2015, Liberec, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. s. 154-164. ISBN 978-80-7494-225-9. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. Intra-Industry Trade of the European Union and Selected Economies: Focusing on China and United States of America. In: MEKON 2015 : the CD of participants' reviewed papers from 17th international conference : February 4-5, 2015, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 688-700. ISBN 978-80-248-3684-3. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Weighting Scheme for Measuring the Composite Index of EU Regional Resilience. In: Mathematical Methods in Economics, MME 2015 : 33rd international conference : conference proceedings : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. Plzeň: University of West Bohemia, 2015. s. 525-530. ISBN 978-80-261-0539-8. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Bohdan VAHALÍK a Lenka FOJTÍKOVÁ. Constant Market Share Analysis of EU Exports: Tool for Analyzing the EU Competitiveness in Trade. In: Mathematical Methods in Economics, MME 2015 : 33rd international conference : conference proceedings : Cheb, Czech Republic, September 9-11, 2015. Plzeň: University of West Bohemia, 2015. s. 737-742. ISBN 978-80-261-0539-8. [Detail]
DOLINOVÁ, Markéta a Lenka FOJTÍKOVÁ. CHINA AND ITS CHANGING POSITION IN THE WORLD ECONOMY. In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. – 4. december 2015. Bratislava: Ekonóm, 2015. s. 197-210. ISBN 978-80-225-4219-7. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka, Bohdan VAHALÍK a Michaela STANÍČKOVÁ. On the Way to the Increase of the European Union Trade Competitiveness. In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. – 4. december 2015. Bratislava: Ekonóm, 2015. s. 266-276. ISBN 978-80-225-4219-7. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Changes of the EU Governance in the Post-Lisbon Period and their Pitfalls. In: Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. – 4. december 2015. Bratislava: Ekonóm, 2015. s. 523-529. ISBN 978-80-225-4219-7. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika, Radomír KAŇA a Malgorzata OKREGLICKA. Business Process Maturity a jeho aplikace v malých a středních podnicích v Evropské unii. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků : 14. - 18. prosince 2015, Hradec Králové, Česko. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 467-476. ISBN 978-80-87952-12-2. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. Evaluation of Regional Disparities in Visegrad Four based on Selected MCDM Methods. In: Online Conference Proceedings - 9th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2015. s. 1128-1137. ISBN 978-80-87990-06-3. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. EU-China cooperation on regional policy. In: Perspectives in Science. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 30-38. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Spatial Autocorrelation Method for Local Analysis of the EU. In: Procedia Economics and Finance. Volume 23. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 1102-1109. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Classifying the EU Competitiveness Factors Using Multivariate Statistical Methods. In: Procedia Economics and Finance. Volume 23. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 313-320. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MINARČÍKOVÁ, Eva. MCDM Methods: Alternative for Evaluation of Regional Innovation Performance. In: Proceedings of the 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2015. s. 773-780. ISBN 978-1-910810-50-7. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Assessment of EU Regional Resilience Using Composite Index. In: Proceedings of the 13th International Conference „ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES“. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 382-395. ISBN 978-80-248-3796-3. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. Do Traditional Trade Barriers Still Exist? Evidence on Panel Gravity Model Approach. In: Proceedings of the 13th International Conference „ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES“. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 708-717. ISBN 978-80-248-3796-3. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. The Impact of Globalisation on the Czech Trade Flows. In: Proceedings of the 13th International Conference „ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES“. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 99-112. ISBN 978-80-248-3796-3. [Detail]
HODULA, Martin a Oleg DEEV. The impact of the ECB Monetary Policy on Systemic Risk Changes in Eurozone. In: Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2015. s. 50-59. ISBN 978-80-7510-186-0. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina, Jiří ROTSCHEDL a Klara CERMAKOVA. METHODOLOGY FOR EXAMINING THE ECONOMIC CONVERGENCE: SELECTED ISSUES AND ECONOMETRIC Methodology for Examining the Economic Convergence: Selected Issues and Econometric Modeling Techniques. In: Proceedings of the 18th International Academic Conference : London, United Kingdom, 25 - 28 August 2015. Prague: International Institute of Social and Economic Sciences, 2015. s. 177-186. ISBN 978-80-87927-11-3. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Multicriteria Comparison of Regional Efficiency within Selected EU15 and EU13 Countries: DEA Approach. In: Proceedings of the 6th Global Conference on Managing in Recovering Markets : May 18th to 19th, 2015, Maribor, Slovenia. Maribor: University of Maribor, 2015. s. 607-621. ISBN 978-961-6802-36-9. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Radomír KAŇA. Development of Free Movement of Goods and Other Economic Freedoms of EU Internal Market through the Prism of Selected Documents of European Law. In: Právní a ekonomické aspekty volného pohybu zboží v rámci EU : 23. října 2014, Ostrava, Czech Republic : sborník příspěvků. Brno: Tribun EU, 2015. s. 119-130. ISBN 978-80-263-0935-2. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Spatial Analysis of NUTS 2 Regions Based on Competitiveness Factors and Their Regional Variability. In: Regional Science : 5th Central european conference proceedings: October 5-8, 2014, Košice, Slovak Republic. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2015. s. 581-591. ISBN 978-80-553-2015-1. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Tendencies to EU Regional Convergence or Divergence by Efficiency Analysis. In: Regional Science : 5th Central european conference proceedings: October 5-8, 2014, Košice, Slovak Republic. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2015. s. 951-960. ISBN 978-80-553-2015-1. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jana HANČLOVÁ. Measuring Environmental Efficiency of European Regions: A Meta-Frontier Approach. In: SOR '15 proceedings : the 13th International Symposium on Operations Research in Slovenia : Bled, Slovenia, September 23-25, 2015. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, 2015. s. 227-233. ISBN 978-961-6165-45-7. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Evaluation of Performance Among EU28 NUTS 2 Regions – Context-Dependent DEA To Catch-Up/Down Effect. In: SOR '15 proceedings : the 13th International Symposium on Operations Research in Slovenia : Bled, Slovenia, September 23-25, 2015. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, 2015. s. 369-374. ISBN 978-961-6165-45-7. [Detail]
OKREGLICKA, Malgorzata a Monika MYNARZOVÁ. The Influence of Small and Medium Enterprises on the Development of the Economy and the Corporate Sector in Poland. In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet : „1989 a 25 rokov po...“ : VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24. apríla 2015 v Poprade. Ružomberok: VERBUM KU Ružomberok, 2015. s. 686-694. ISBN 978-80-561-0246-6. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Eva MINARČÍKOVÁ. The EU Enlargement in the Terms of Past and Future Perspectives. In: The EU enlargement policy : possibilities and frontiers. Praha: Oeconomica, 2015. s. 7-14. ISBN 978-80-245-2127-5. [Detail]
KAŇA, Radomír a Monika MYNARZOVÁ. European Union Common Security and Defence Policy as an Important Factor of Transatlantic Security Cooperation. In: Economic Policy in the European Union Member Countries : XII. international scientific conference : 16th – 18th September 2014, Beltine Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. s. 350-359. ISBN 978-80-7510-114-3. [Detail]
HODULA, Martin a Oleg DEEV. The Nexus between Sovereign Default Risk and Bank Fragility: evidence from China. In: European financial systems 2014 : proceedings of the 11th international scientific conference : June 12-13, 2014, Lednice, Czech Republic. Brno: Masaryk University, 2014. s. 143-150. ISBN 978-80-210-7153-7. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Using AHP and VIKOR Method to Evaluate the Regional Development: Case of Visegrad Four. In: Hradec Economic Days 2014 : economic development and management of regions : the international conference : Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : peer-reviewed conference proceedings. Part V. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 176-184. ISBN 978-80-7435-370-3. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. FACTORS DETERMINING DRIVING FORCES OF COMPETITIVENESS IN EU COUNTRIES. In: Hradec Economic Days 2014 : economic development and management of regions : the international conference : Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : peer-reviewed conference proceedings. Part V. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 338-348. ISBN 978-80-7435-370-3. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Radomír KAŇA. Průmyslová politika Evropské unie - příležitosti a výzvy pro éru globalizace. In: Hradecké ekonomické dny 2014 : ekonomický rozvoj a management regionů : mezinárodní vědecká konference : Hradec Králové 4. - 5. února 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 309-315. ISBN 978-80-7435-367-3. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Macroeconomic Imbalancies in the European Union and Current Priorities of Development. In: International Relations 2014 : Contemporary Issues of World Economics and Politics : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th December 2014 : conference proceedings. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 376-385. ISBN 978-80-225-3980-7. [Detail]
HODULA, Martin. European Universities Performance Evaluation: a comparison to the US based on ARWU index. In: MEKON 2014 : the CD of participants' reviewed papers from 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 608-621. ISBN 978-80-248-3316-3. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. EU AND BRICS COUNTRIES TRADE OPENNESS ANALYSIS. In: MEKON 2014 : the CD of participants' reviewed papers from 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 806 – 815. ISBN 978-80-248-3316-3. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Multicriteria Approach to Regional Development Evaluation: the Case of Visegrad Four. In: MEKON : conference proceedings of MEKON 2014 : selected papers : 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 138-150. ISBN 978-80-248-3396-5. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. Impact of Trade Openness on Performance of the EU and BRICS countries. In: MEKON : conference proceedings of MEKON 2014 : selected papers : 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 222-233. ISBN 978-80-248-3396-5. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Evaluation of Regional Development by particular MCDM methods: the Case of Visegrad Four. In: MEKON : conference proceedings of MEKON 2014 : selected papers : 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 707-720. ISBN 978-80-248-3396-5. [Detail]
HODULA, Martin. Measuring the European Universities Efficiency: a non-parametric approach. In: MEKON : conference proceedings of MEKON 2014 : selected papers : 16th international conference : February 5-6, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 53-63. ISBN 978-80-248-3396-5. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Comparison of the Steel Demand Between the European Union and China. In: METAL 2014 : 23rd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. s. 1485-1490. ISBN 978-80-87294-54-3. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Radomír KAŇA. Vnitřní trh Evropské unie v kontextu historického vývoje evropského integračního procesu. In: MMK 2014 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník V : 15.-19. prosicnce 2014, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 2690-2699. ISBN 978-80-87952-07-8. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Mehdi TOLOO. Development of Regional Efficiency by Malmquist Productivity Index: Competitive Zones and Risk of Relocating Production Activities. In: Managing and Modeling of Financial Risks : 7th international scientific conference : proceedings : 8th-9th September 2014, Ostrava, Czech Republic. [Part I-III]. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 816-823. ISBN 978-80-248-3631-7. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Examination of Internal Relations in Input-Output Factors of Competitiveness by SEM Method. In: Mathematical Methods in Economics, MME 2014 : 32nd international conference : September 10-12, 2014, Olomouc, Czech Republic : conference proceedings. Olomouc: Palacký University, 2014. s. 962-967. ISBN 978-80-244-4209-9. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Martin HODULA. Macro-econometric Modelling of Maastricht Convergence Criteria Influence on Economic Growth: evidence from V4 countries. In: Mathematical methods in finance and business administration : proceedings of the 8th International Conference on Business Administration (ICBA '14) ... : Tenerife, Spain, January 10-12, 2014. [Španělsko]: WSEAS Press, 2014. s. 61-67. ISBN 978-960-474-360-5. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. Sigma Versus Beta-convergence in EU28: Do they Lead to Different Results?. In: Mathematical methods in finance and business administration : proceedings of the 8th International Conference on Business Administration (ICBA '14) ... : Tenerife, Spain, January 10-12, 2014. [Španělsko]: WSEAS Press, 2014. s. 88-94. ISBN 978-960-474-360-5. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Performance and growth of the Eurozone export. In: Procedia Economics and Finance. Volume 12. London: Elsevier, 2014. s. 154-163. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. Regional Bilateral Trade Analysis of the European Union, China and ASEAN. In: Procedia Economics and Finance. Volume 12. Amsterdam: Elsevier, 2014. s. 709 - 717. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva a Kateřina KASHI. Using MCDM methods: Evaluation of Regional Innovation Performance in the Czech Republic. In: Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance, ECMLG 2014 : VERN' University of Applied Sciences Zagreb, Republic of Croatia : 13-14 November 2014. Reading: Academic Conferences and Publishing International, 2014. s. 487-496. ISBN 978-1-910309-75-9. [Detail]
HODULA, Martin. Measuring Banking Union Efficiency Improvement for EA and non-EA Countries. In: Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking : 16-17 October 2013, Ostrava, Czech Republic. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2014. s. 115-123. ISBN 978-80-7248-939-8. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka a Jana KOVÁŘOVÁ. Influence of China's entry into the WTO on cross-border financing. In: Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking : 16-17 October 2013, Ostrava, Czech Republic. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2014. s. 74-79. ISBN 978-80-7248-939-8. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Iva HONOVÁ. Impact of Economic Crisis on the International Monetary System. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 110-118. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Foreign Trade of the Czech Republic after Ten Years of Membership in the European Union. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 127-137. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
HONOVÁ, Iva a Martin HON. Competitiveness Indices Methodology and Its Impact on Ranking of Selected EU Countries. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 253-261. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
KAŇA, Radomír a Monika MYNARZOVÁ. European Union´s Contribution to Global Security. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 310-318. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Globalization and Africa: How Lost and Marginal is Africa's World Economy Region in the Period of Globalization. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 343-354. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Regional Efficiency Evaluation by DEA Approach: Comparison of Selected EU15 and EU13 Countries. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 465-475. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Radomír KAŇA. Theory and Practice of Industrial Policy of the EU in the Context of Globalization Challenges. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 499-507. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. EU Governance in the Post-Crisis Period and Its Effects. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 508-5013. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Evaluation of Czech Regional Development in the Context of the EU Cohesion. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 572-580. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Competitiveness Factors in Regional Growth: the Case of Central and Eastern European Countries. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 634-643. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. Export Diversification of the European Union and BRICS Countries. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 731-739. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
HODULA, Martin. On the Mechanics of European Banks Bailout under Banking Union Conditions: cost-benefit analysis. In: Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014 - ICEI 2014 : May 15-16, 2014, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 244-252. ISBN 978-80-248-3388-0. [Detail]
HODULA, Martin. Cross-border banking in CESEE: the impact on financial stability. In: Proceedings of the 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance "The Role of Financial Sector in Supporting the Economic Recovery of CEE Countries" : 10 and 11 September 2014, Bratislava, Slovak Republic. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 98-110. ISBN 978-80-225-4034-6. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan, Michal DRŽKA a Wazir ALI. Determinants of Unemployment in V4 countries: Regression Analysis Model. In: Proceedings of the International Summer School for Doctoral Students on Research Methods and Soft Skills Development DOC’S ON THE MOVE 2014. Bratislava: Ekonóm, 2014. s. 37 - 47. ISBN 978-80-225-3899-2. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. Alignment of business cycles of the European Union and BRICS countries. In: Recenzovaný sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : 16.-18. září 2014, Betline Forest Hotel, Ostravice. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. s. 1010 - 1018. ISBN 978-80-7510-045-0. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Multicriteria Evaluation of Regional Disparities in Visegrad Four. In: The 8th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings : September 11-13, 2014, Prague, Czech Republic. Slaný: Melandrium, 2014. s. 1197-1207. ISBN 978-80-87990-02-5. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika. Veřejná podpora podniků prizmatem nových pravidel veřejné podpory Evropské unie. In: Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : [Plzeň, 13.-14.11.2014]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 1-6. ISBN 978-80-261-0444-5. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. NUTS 2 Regions Classification: Comparison of Cluster Analysis and DEA Method. In: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Hustopeče, 18.-20. června 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 45-53. ISBN 978-80-210-6840-7. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Multicriteria analysis of regional disparities in the context of the EU cohesion. In: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Hustopeče, 18.-20. června 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 54-61. ISBN 978-80-210-6840-7. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Measuring the Efficiency of EU13 NUTS 2 Regions Based on RCI Approach. In: XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Hustopeče, 18.-20. června 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 76-84. ISBN 978-80-210-6840-7. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Lukáš MELECKÝ a Boris NAVRÁTIL. MEASURING THE STUDENT RESEARCH PROJECTS' EFFICIENCY USING DEA METHOD. In: Efficiency and Responsibility in Education 2013 - ERiE : proceedings of the 10th international conference : 6th-7th June 2013, Prague, Czech Republic, EU. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 573-580. ISBN 978-80-213-2378-0. [Detail]
HODULA, Martin. Measuring Banking Union Efficiency Improvement for EA and non-EA Countries. In: Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period : proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking : Ostrava, Czech Republic, 16 - 17 October 2013. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2013. s. 126-134. ISBN 978-80-7248-892-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Evaluation of Cohesion and Competitiveness in NUTS 2 Regions of Visegrad Countries in Comparison with Austria and Germany. In: II. Workshop mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB-TUO : 15.05.2013, Ostrava-Poruba, RV101 budova CPIT VŠB-TUO. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 38-46. ISBN 978-80-248-2987-6. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan a Michaela STANÍČKOVÁ. The EU Regional Competitiveness Index. In: IMEA 2013 : the 13th Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration : conference proceedings : Pardubice, 26th-27th September, 2013. Pardubice: University of Pardubice, 2013. s. 337-345. ISBN 978-80-7395-696-7. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Overall Evaluation of Performance in Visegrad Countries and Regions in Comparison with Austria and Germany by Multidimensional Advanced DEA Approach. In: International Relations 2012 : Contemporary Issues of World Economics and Politics : 13th international scientific conference : conference proceedings : Smolenice Castle, December 5-7 2012. Bratislava: Ekonóm, 2013. s. 160-176. ISBN 978-80-225-3560-1. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Use of DEA Approach to Measuring Efficiency Trend in Old EU Member States. In: Liberec Economic Forum 2013 : proceedings of the 11th international conference : 16th-17th September, Sychrov, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 381-390. ISBN 978-80-7372-953-0. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. USAGE OF AHP AND TOPSIS METHOD FOR REGIONAL DISPARITIES EVALUATION IN VISEGRAD COUNTRIES. In: Liberec Economic Forum 2013 : proceedings of the 11th international conference : 16th-17th September, Sychrov, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 456-466. ISBN 978-80-7372-953-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. ASSESSMENT OF EU12 COUNTRIES’ EFFICIENCY USING MALMQUIST PRODUCTIVITY INDEX. In: Liberec Economic Forum 2013 : proceedings of the 11th international conference : 16th-17th September, Sychrov, Czech Republic, EU. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 512-521. ISBN 978-80-7372-953-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. Performance Analysis of V4 Countries in Comparison with Austria and Germany by Malmquist Index. In: MEKON 2013 : the CD of participants' reviewed papers from 15th international conference : February 6-7, 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 102-118. ISBN 978-80-248-2950-0. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Application of Cluster Analysis in Regional Disparities Evaluation. In: MEKON 2013 : the CD of participants' reviewed papers from 15th international conference : February 6-7, 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 571-585. ISBN 978-80-248-2950-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. EXAMINING THE EFFICIENCY CHANGES IN EU COUNTRIES BY MALMQUIST INDEX APPROACH. In: MEKON : conference proceedings of MEKON 2013 : selected papers : 15th international conference : February 6-7, 2013, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 127-142. ISBN 978-80-248-3068-1. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva. Multivariate analysis of regional disparities in V4 countries. In: MEKON : conference proceedings of MEKON 2013 : selected papers : 15th international conference : February 6-7, 2013, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 99-115. ISBN 978-80-248-3068-1. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Quantitative Evaluation of the EU´s Export Potential to Russia Using the Gravity Model. In: Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : 11-13 September 2013, Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 171-176. ISBN 978-80-87035-76-4. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Comparing of EU15 and EU12 Countries Efficiency by Application of DEA Approach. In: Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : 11-13 September 2013, Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 618-623. ISBN 978-80-87035-76-4. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Measuring of efficiency of EU27 countries by Malmquist index. In: Mathematical Methods in Economics 2013 : 31st international conference : 11-13 September 2013, Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 844-849. ISBN 978-80-87035-76-4. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. The Alert Mechanism in Case of Macroeconomic Imbalance in the EU Countries and its Effects. In: Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, December 5 – 6, 2013. 3. časť, M - Sta. Bratislava: Ekonóm, 2013. s. 500-509. ISBN 978-80-225-3802-2. [Detail]
VAHALÍK, Bohdan. THE COMPARISON OF REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE OF THE EU AND THE BRICS COUNTRIES. In: Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, December 5 – 6, 2013. 3. časť, M - Sta. Bratislava: Ekonóm, 2013. s. 758-775. ISBN 978-80-225-3802-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Trade Creation and Trade Diversion: the Impact of the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia on Trade with the European Union Member States. In: Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries : [18.-20. September 2013, Ostrava]. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 102-115. ISBN 978-80-248-3094-0. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Lukáš MELECKÝ. IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON THE EU MEMBER STATES COMPETITIVENESS. In: Proceedings of the 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries : [18.-20. September 2013, Ostrava]. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 324-337. ISBN 978-80-248-3095-7. [Detail]
HODULA, Martin. Loans and Savings: a panel data analysis. In: Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : 18.-20. září 2013, Velké Karlovice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 53-64. ISBN 978-80-248-3095-7. [Detail]
HANČLOVÁ, Jana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Jiří STROUHAL, Michaela STANÍČKOVÁ, Marie PASEKOVÁ a Jan SUCHÁČEK. Assessment of the Visegrad Countries Performance by Application of the DEA Based Malmquist Productivity Index. In: Advances in Economics, Risk, Management, Political and Law Science : proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Economics, Political and Law Science (EPLS '12) : Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, September 20-22, 2012. [Česko]: WSEAS Press, 2012. s. 47-52. ISBN 978-1-61804-123-4. [Detail]
MYNARZOVÁ, Monika a Lenka ŠVAJDOVÁ. Nové trendy cestovního ruchu. In: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference : Opava 4.4.2012. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-7248-771-4. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva, Lukáš MELECKÝ a Michaela STANÍČKOVÁ. Evaluation of Visegrad Countries Disparities in Comparison with Germany and Austria. In: IMEA 2012 : 12. mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : abstrakty. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 260-266. ISBN 978-80-7435-185-3. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Integrated Approach to Regional Disparities Evaluation in Visegrad Countries. In: International Relations 2012 : Contemporary Issues of World Economics and Politics : 13th international scientific conference : conference proceedings : Smolenice Castle, December 5-7 2012. Bratislava: Ekonóm, 2012. s. 121-134. ISBN 978-80-225-3560-1. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Michaela STANÍČKOVÁ a Lukáš MELECKÝ. Hodnocení efektivnosti zemí a regionů Visegrádské čtyřky prostřednictvím vybraných modelů analýzy obalu dat. In: MEKON 2012 : the CD of participants' reviewed papers from 14th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 1-17. ISBN 978-80-248-2552-6. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Boris NAVRÁTIL. Makroekonomická kondice Evropské unie a její odraz v hospodářské politice EU a ČR. In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2012. s. 744-751. ISBN 978-80-225-3357-7. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. National Efficiency Evaluation of Visegrad Countries in Comparison with Austria and Germany by Selected DEA Models. In: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics : 11-13 September 2012, Karviná, Czech Republic. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 575-580. ISBN 978-80-7248-779-0. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina, Kateřina DVOROKOVÁ, Monika ŠULGANOVÁ a Jana KOVÁŘOVÁ. Impact of the Financial Crisis on the Convergence of the Czech Economy with the Euro Area Economy. In: Proceedings of the 13th International Conference on Finance and Banking : 12-13 October 2011, Ostrava, Czech Republic. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012. s. 69-79. ISBN 978-80-7248-753-0. [Detail]
KAŇA, Radomír a Monika MYNARZOVÁ. Interoperability between EU Countries in the Security Area. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 105-116. ISBN 978-80-248-2685-1. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Eva POLEDNÍKOVÁ. Use of the Multivariate Methods for Disparities Evaluation in the Visegrad Four Countries in Comparison with Germany and Austria. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 199-209. ISBN 978-80-248-2685-1. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. EU Governance - a Contribution to Economic Policies of Member States. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 231-237. ISBN 978-80-248-2685-1. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela. Assessment of Efficiency in Selected EU Member States by Data Envelopment Analysis Models. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 303-314. ISBN 978-80-248-2685-1. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina, Iva HONOVÁ, Lukáš MELECKÝ a Michaela STANÍČKOVÁ. Real Convergence of the Czech Republic to the Eurozone and the Balance of Payments. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 48-55. ISBN 978-80-248-2685-1. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. China’s External Trade after Its Entrance into the WTO with the Impact on the EU. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 56-65. ISBN 978-80-248-2685-1. [Detail]
HON, Martin a Iva HONOVÁ. EU Energy and Environmental Policies Threatening Competitiveness of the EU. In: Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012 - ICEI 2012 : 17th-18th May 2012, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 86-93. ISBN 978-80-248-2685-1. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Karel SKOKAN. Evaluation of Visegrad Countries Efficiency in Comparison with Austria and Germany by Selected Data Envelopment Analysis Models. In: Recent Researches in Business & Economics : proceedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '12) : Porto, Portugal, [July 1-3, 2012]. [Portugalsko]: WSEAS Press, 2012. s. 168-173. ISBN 978-1-61804-102-9. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Assessment of Cohesion in Selected European Union Countries by Construction of Synthetic Indices of Disparities. In: Recent Researches in Business & Economics : proceedings of the 4th WSEAS World Multiconference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '12) : Porto, Portugal, [July 1-3, 2012]. [Portugalsko]: WSEAS Press, 2012. s. 211-216. ISBN 978-1-61804-102-9. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva a Petra LELKOVÁ. Evaluation of Regional Disparities in Visegrad Four Countries, Germany and Austria using the Cluster Analysis. In: XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Valtice, 20.-22. června 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 36-47. ISBN 978-80-210-5875-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Lukáš MELECKÝ a Michaela STANÍČKOVÁ. The Competitiveness of Visegrad Four NUTS 2 Regions and its Evaluation by DEA Method Application. In: 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 Proceedings. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 474-479. ISBN 978-80-7431-059-1. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Michaela STANÍČKOVÁ a Eva POLEDNÍKOVÁ. The EU Cohesion and Competitiveness in Theory and Practice. In: 7. Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB ve Zlíně, 2011. s. 1-28. ISBN 978-80-7454-013-4. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Přístupy k hodnocení finanční dostupnosti bydlení a zatížení českých domácností náklady na bydlení. In: Akademické pohledy do znalostní ekonomiky. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II, 2011. s. 144-167. ISBN 978-80-904477-8-3. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Michaela STANÍČKOVÁ. První rok s Lisabonskou smlouvou. In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 : zámok Smolenice, 02.-03. december 2010. Bratislava: Ekonóm, 2011. s. 744-754. ISBN 978-80-225-3172-6. [Detail]
SKOKAN, Karel a Eva POLEDNÍKOVÁ. Public aid for clustering firms in the Czech regions. In: Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice : proceedings of the 5th international scientific conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2011. s. 423-432. ISBN 978-80-7454-020-2. [Detail]
SKOKAN, Karel. Financing the Cluster Development in Moravia Silesia by EU Funds. In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. Sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. s. 427-435. ISBN 978-80-248-2494-9. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Obchodní strategie EU na cestě z krize. In: Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize? : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 92-104. ISBN 978-80-248-2458-1. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Michaela STANÍČKOVÁ. Hodnocení regionální konkurenceschopnosti České republiky v kontextu Lisabonské strategie. In: MEKON 2011 : the CD of participants' reviewed papers from 13th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-20. ISBN 978-80-248-2372-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Nikos MASTORAKIS, Valeri MLADENOV, Carlos M. TRAVIESO-GONZALES a Michael KOHLER. Approaches to Regional Competitiveness Evaluation in the Visegrad Four Countries. In: Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto De La Cruz: WSEAS Press, 2011. s. 184-189. ISBN 978-1-61804-055-8. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela, Nikos MASTORAKIS, Valeri MLADENOV, Karel SKOKAN, Carlos M. TRAVIESO-GONZALEZ a Michaela KOHLER. Evaluation of the EU Member States Competitive Potential by Data Envelopment Analysis. In: Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto De La Cruz: WSEAS Press, 2011. s. 190-195. ISBN 978-1-61804-055-8. [Detail]
NEVIMA, Jan, Nikos MASTORAKIS, Valeri MLADENOV, Lukáš MELECKÝ, Carlos M. TRAVIESO-GONZALEZ a Michael KOHLER. The β-Convergence Analysis of the Visegrad Four NUTS 2 Regions. In: Mathematical Models and Methods in Modern Science. Puerto De La Cruz: WSEAS Press, 2011. s. 48-53. ISBN 978-1-61804-055-8. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Lukáš MELECKÝ. Měření a hodnocení reálné konvergence v regionech NUTS II zemí Visegrádské čtyřky: přístupy a modely. In: Medzinárodné vztahy 2010. Bratislava: Ekonóm, 2011. s. 489-503. ISBN 978-80-225-3172-6. [Detail]
STANÍČKOVÁ, Michaela a Michaela STANÍČKOVÁ. Komparace přístupů metody DEA k hodnocení konkurenceschopnosti v zemích a regionech Visegrádské čtyřky. In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2011. s. 1021-1032. ISBN 978-80-225-3357-7. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Lukáš MELECKÝ. Aplikace přístupů beta a sigma konvergence v regionech Visegrádské čtyřky. In: Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonóm, 2011. s. 679-692. ISBN 978-80-225-3357-7. [Detail]
POLEDNÍKOVÁ, Eva a Eva POLEDNÍKOVÁ. Overall Evaluation of Cohesion in Visegrad Four Countries and Regions. In: PEF Net 2011. 15th Year European Scientific Conference of Ph.D. Students. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 1-10. ISBN 978-80-7157-743-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Lukáš MELECKÝ a Karel SKOKAN. EU Cohesion and Its Evaluation in the Case of Visegrad Four Countries. In: Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec: TU Liberec, 2011. s. 314-326. ISBN 978-80-7372-755-0. [Detail]
NEVIMA, Jan, Aleš KOCOUREK a Lukáš MELECKÝ. Regional Competitiveness Evaluation of Visegrad Four Countries through Econometric Panel Data Model. In: Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec: TU Liberec, 2011. s. 348-361. ISBN 978-80-7372-755-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš, Lukáš MELECKÝ, Michaela STANÍČKOVÁ a Eva POLEDNÍKOVÁ. Data Base Analysis for Exploration of EU Cohesion and Competitiveness. In: Sborník příspěvků z XI. Mezinárodní konference studentů a mladých výzkumných pracovníků IMEA 2011. Liberec: TU Liberec, 2011. s. 279-288. ISBN 978-80-7372-720-8. [Detail]
SKOKAN, Karel a Michaela STANÍČKOVÁ. Strategic Management of Innovation in Central European (V4) Countries. In: Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2011. s. 192-211. ISBN 978-80-248-2444-4. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Fiskální regulace v dnešní EU– hořké dozvuky světové krize. In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2010 : zámok Smolenice, 02.-03. december 2010. Bratislava: Ekonóm, 2010. s. 509-515. ISBN 978-80-225-3172-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Aplikace přístupů ekonometrického modelování v rámci analýzy reálné konvergence regionů zemí Visegrádské čtyřky. In: Hradecké ekonomické dny 2010. Sborník příspěvků, Díl I.. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2010. s. 271-275. ISBN 978-80-7435-040-5. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Analýza reálné konvergence regionů zemí Visegrádské čtyřky prostřednictvím ekonometrického modelu. In: IMEA 2010 : the 10th International Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration : conference proceedings. Pardubice: University of Pardubice, 2010. s. 1-15. ISBN 978-80-7395-254-9. [Detail]
BURDILÁKOVÁ, Renata. Sociální marketing jakožto nástroj společenské odpovědnosti firem. In: IMEA 2010 : the 10th International Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration : conference proceedings. Pardubice: University of Pardubice, 2010. s. 26-34. ISBN 978-80-7395-254-9. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Paul A. Samuelson - Teorie projevených preferencí a její využití v teorii indexů. In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 1-12. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. Soutěžní problémy na trhu retailového bankovnictví v Evropské unii. In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 1-13. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]
MATISOVÁ, Simona a Lukáš MELECKÝ. Evaluace a postup čerpání strukturální pomoci EU v České republice v programovacím období 2007-2013. In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 1-14. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]
BURDILÁKOVÁ, Renata. Vybrané nástroje pro hodnocení společenské odpovědnosti firem. In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 10-19. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Strukturální ukazatele EU a možnosti jejich využití v rámci hodnocení regionální konkurenceschopnosti vybraných zemí EU15. In: Medzinárodné vzťahy 2009. Aktuálné otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2010. s. 497-514. ISBN 978-80-225-3024-8. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Možnosti hodnocení regionální konkurenceschopnosti v zemích Visegrádské čtyřky prostřednictvím ekonometrického modelu. In: Sb. příspěvků VIII. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích EU. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2010. s. 313-326. ISBN 978-80-7248-601-4. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální disparity a soudržnost v zemích V4. In: Sborník přednášek z mezinárodní vědecké konference Regionální disparity a hospodářské subjekty v regionálním rozvoji.. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. s. 88-101. ISBN 978-80-248-2328-7. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Dopad hospodářské krize na hypoteční trh v České republice. In: "Velká deprese" a její odraz v ekonomické teorii a praxi. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. s. 1-17. ISBN 978-80-248-2150-4. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Aplikace specifických ekonomických koeficientů jako alternativního konceptu hodnocení regionální konkurenceschopnosti ve vybraných zemích střední Evropy. In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky. Liberecké ekonomické forum 2009.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. s. 329-336. ISBN 978-80-7372-536-5. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regional Clusters and Transformation of Old Industrial Regions. In: Bucek, M.; Capello, R.; Hudec, O.; Nijkamp, P.(eds.) CERS 2009 - 3rd Central European Conference in Regional Science, International Conference Proceedings. Košice: Technická univerzita Košice, 2009. s. 761-774. ISBN 978-80-553-0363-5. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Regionální konkurenceschopnost zemí V4 a její hodnocení prostřednictvím strukturálních ukazatelů EU. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-16. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
KAŇA, Radomír. Současné aspekty Evropské bezpečnostní a obranné politiky. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-10. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Změny v objemu a struktuře zahraničního obchodu ČR po vstupu do EU. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Komparace trhů bydlení, kvality a úrovně bydlení domácností ve vybraných zemích EU. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-13. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
DRASTÍKOVÁ, Jana. Realizace českého předsednictví z pohledu Zastoupení Evropské komise v České republice. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-5. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Magdaléna. České předsednictví Radě pro konkurenceschopnost. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-5. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Evropská unie a její otevřenost světu během českého předsednictví. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. Ekonometrická analýza konvergence inflace České republiky k vybraným zemím Eurozóny. In: Evropská unie po českém předsednictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-9. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Jan NEVIMA. Ekonometrický přístup k hodnocení konkurenceschopnosti regionů v ČR. In: IMEA 2009 : recenzovaný sborník příspěvků IX. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oblastech informatika, management, ekonomie a veřejná správa 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 136-143. ISBN 978-80-7041-851-2. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Tenure choice na trhu bydlení v České republice. In: MEKON 2009 : CD of participants' reviewed papers of XI. Year International Economical Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-248-2013-2. [Detail]
MATISOVÁ, Simona a Lukáš MELECKÝ. Rámec evaluace a postup čerpání strukturální pomoci EU v ČEské republice. In: MEKON 2009 : CD of participants' reviewed papers of XI. Year International Economical Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-13. ISBN 978-80-248-2013-2. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Hospodářská politika Evropské unie v podmínkách současné krize. In: Medzinárodné vzťahy. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2009. s. 1-6. ISSN 1336-1562. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Vybrané mikroekonomické charakteristiky trhu nájemního bydlení v České republice. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: UTB ve Zlíně, 2009. s. 1-14. ISBN 978-80-7318-812-2. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina a Pavel TULEJA. Česká republika a euro? maratón či krátký sprit?. In: Nové trendy - nové nápady 2009. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o, 2009. s. 192-201. ISBN 978-80-87314-04-3. [Detail]
SKOKAN, Karel. Řešení regionálních disparit v regionální politice středoevropských zemí. In: Sborník příspěvků z XII. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 7-16. ISBN 978-80-210-4883-6. [Detail]
SKOKAN, Karel. Budoucnost politiky soudržnosti EU a státy střední Evropy. EU po českém předsednictví. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané u příležitosti 160. výročí založení VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra evropské integrace, 2009. s. 1-12. ISBN 978-80-248-2057-6. [Detail]
DRASTÍKOVÁ, Jana. Podpora malého a středního podnikání pro udržitelný rozvoj. In: Udržitelnos rozvoje společnosti a kvalita života. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2009. s. 1-5. ISBN 978-80-7248-552-9. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Magdaléna. EU Citizenship. In: COFOLA 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-8. ISBN 978-80-210-4630-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. EU COMPETITIVENESS: CONCEPT AND EVALUATION. In: IMEA 8. mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-7372-335-4. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Poptávka na trhu rezidenčních nemovitostí. In: MEKON 2008 : CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-248-1704-0. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. CÍLOVÁNÍ INFLACE V EUROZÓNĚ V RÁMCI PRIMÁRNÍHO CÍLE EVROPSKÉHO SYSTÉMU CENTRÁLNÍCH BANK. In: MEKON 2008 : CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-1. ISBN 978-80-248-1704-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Postup čerpání strukturální pomoci EU v České republice a hodnocení finančního pokroku. In: MEKON 2008 : CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-14. ISBN 978-80-248-1704-0. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Analysis of EU Preferential Trade: China's Position in this System. In: Medzinárodné vzťahy 2007: Energetická politika EÚ a boj proti klimatickým zmenám. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2008. s. 162-173. ISBN 978-80-225-2576-3. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. ČESKÉ PŔEDSEDNICTVÍ EU V KONTEXTU AKTUÁLNÍCH CÍLŮ EVROPSKÉHO INTEGRAČNÍHO PROCESU. In: Medzinárodné vzťahy 2008. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2008. s. 1-10. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Metodická a datová základna pro hodnocení regionální konkurenceschopnosti v podmínkách EU. In: Medzinárodné vzťahy 2008. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2008. s. 1-10. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. Harmonizovaný index spotřebitelských cen: jeho specifika a zkreslení při měření inflace v eurozóně. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. 53-53. ISBN 978-80-7318-663-0. [Detail]
SKOKAN, Karel. Disparity a regionální rozvoj v zemích střední Evropy. In: Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření : sborník přednášek : mezinárodní vědecký seminář : Šilheřovice, 13.-14.11.2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-11. ISBN 978-80-248-1890-0. [Detail]
SKOKAN, Karel. Znalostní základny pro vytváření regionální výhody. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 619-627. ISBN 978-80-210-4521-7. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Selected Trends in Trade Development of the Czech Republic. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - Globalizace a její sociálně-ekonomické důsledky 08. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2008. s. 119-125. ISBN 979-80-969745-1-0. [Detail]
SKOKAN, Karel. Hodnocení klastrových politik. In: Sborník příspěvků z národní klastrové konference Klastry a klastrové iniciativy v ČR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. s. 1-9. ISBN 978-80-7318-755-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Obchodní aspekty vstupu ČR do EU. In: Čtyři rok y členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Karviná: OPF-SLU, 2008. s. 183-189. ISBN 978-80-7248-484-3. [Detail]
KUBEČKOVÁ, Magdaléna. EU Citizenship and the Czech Republic. In: Čtyři rok y členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Opava: OPF, Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 1-5. ISBN 978-80-7248-484-3. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Humanitární pomoc zemí střední Evropy. In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii.. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2008. s. 21-27. ISBN 978-80-7248-484-3. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Mutual Guarantee Societies and their Future Position in the European Union. In: 11th International Conference on finace and Banking "Future of the European Monetary Integration". Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2007. s. 442-452. ISBN 978-80-7248-444-7. [Detail]
SKOKAN, Karel. The Role of Clusters in the Reginal Policy of the Czech Republic. In: 2nd Central European Conference in Regional Science. Košice: Technical University of Košice, 2007. s. 955-962. ISBN 978-80-8073-957-7. [Detail]
SKOKAN, Karel. Klastry v rozvojových strategiích. In: Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 58-58. ISBN 978-80-7318-536-7. [Detail]
SKOKAN, Karel. Průmyslové klastry a politika soudržnosti EU. In: Firma a konkurenční prostředí 2007. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 142-148. ISBN 978-80-86633-88-6. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Europe`s Territorial Cohesion Like a Matter for Europe`s Competitiveness. In: IMEA 2007 The 7th Annual Ph.D. Conference. Pardubice: University of Pardubice, 2007. s. 49-50. ISBN 978-80-7194-965-7. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. ZDRAVÍ A EKONOMICKÁ VÝKONNOST EVROPY V GLOBÁLNÍM KONTEXTU. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 138-138. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
DRASTÍKOVÁ, Jana. Administrative burden on businesses in the Czech Republic. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 142-142. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Position of the export subsidies in the Czech agricultural trade. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 143-143. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
HONOVÁ, Iva. Stock-flow real estate model and economic cycle. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 144-144. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
KAŇA, Radomír. European Security and Defence Policy - Relations to the NATO and the USA. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 149-149. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. EU Citizenship. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 152-152. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Regional Disparities and Territorial Cohesion of the European Union. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 155-155. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. European Neighbourhood Policy. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 156-156. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
SKOKAN, Karel. European integration n higher education. In: Increasing competitiveness or Regional, national and Internationa Markets Development -New Challengs-proceedings of abstracts. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 161-161. ISBN 978-80-248-1458-2. [Detail]
SKOKAN, Karel. The Use of Structural Funds for Enterprise Competitiveness Growth in the Czech Republic. In: Konferencyja mjędzynarodowa Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji gospodarki światowej. 23 ? 24 listopada, 2006. Conference Proceedings.. Katowice, Polsko: Silesian School of Economics and Languages, 2007. s. 283-291. ISBN 978-83-87296-23-0. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globalizace rizik a Evropa: výzvy pro pojišťovnictví. In: Liberecké ekonomické fórum 2007. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2007. s. 144-144. ISBN 978-80-7372-244-9. [Detail]
JAŠKOVÁ, Lenka. Lisabonská strategie a její implementace v oblasti podnikání. In: MEKON 2007 : proceedings of abstracts : 9th international conference EkF VŠB-TU Ostrava 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 1-10. ISBN 978-80-248-1324-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Využití strukturální pomoci EU v České republice v programovacím období 2004-2006. In: MEKON 2007 : proceedings of abstracts : 9th international conference EkF VŠB-TU Ostrava 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 1-13. ISBN 978-80-248-1324-0. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. The world trade with bananas. In: Medzinárodné vzťahy 2006. Bratislava: Ekonóm, 2007. s. 27-27. ISBN 978-80-225-2353-0. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. ČESKO PŘED VSTUPEM DO EUROZÓNY: OTÁLENÍ NENÍ NA MÍSTĚ. In: Medzinárodné vzťahy 2006. Bratislava: Ekonóm, 2007. s. 68-68. ISBN 978-80-225-2353-0. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Evaluace střednědobého pokroku realizace Rámce podpory Společenství České republiky. In: Medzinárodné vzťahy 2006. Bratislava: Ekonóm, 2007. s. 64-64. ISBN 978-80-225-2353-0. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Evropská sousedská politika v kontextu ostatních cílů evropského integračního procesu. In: Medzinárodné vzťahy 2007. Bratislava: Vydavateĺstvo EKONÓM, 2007. s. 70-70. ISBN 978-80-225-2437-7. [Detail]
KOVÁŘOVÁ, Eva. Vybrané otázky investování na trhu nemovitostí. In: Proceedings International Conference Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-248-1457-5. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. INNOVATION FINANCING IN THE EUROPEAN UNION. In: Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Masarykova Univerzita, PrF, 2007. s. 29-29. ISBN 55-979-2007 02/5. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Občanství EU a volný pohyb osob. In: Právo v podnikání v nových členských státech EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2007. s. 81-85. ISBN 978-80-7248-435-5. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Podpora zemědělství v EU. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 50-55. ISBN 80-244-1468-6. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. The Role of Supranational Companies in the Support of SME Development. In: Finansowanie rozwoju regionalnego. Chorzow: Wyzsza szkola bankowa v Poznaniu, 2006. s. 1-8. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Risk capital in regional policy. In: Finansowanie rozwoju regionalnego. Chorzow: Wyzsza szkola bankowa v Poznaniu, 2006. s. 227-241. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globalizace a globální problémy ve výuce na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava. In: Globalizace a globální problémy: univerzální kontext pro studium různých oborů. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2006. s. 33-40. ISBN 80-87076-00-1. [Detail]
FOJTÍKOVÁ, Lenka. Postavení zemědělského obchodu ve světové ekonomice. In: Globalizace versus regionalismus.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2006. s. 75-82. ISBN 80-7372-088-4. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Cohesion Policy in the Enlarged EU: Support of Growth and Employment. In: IMEA 2006. The 6th Annual Ph.D. Conference. Hradec Králové: Technická univerzita Liberec, 2006. s. 678-684. ISBN 80-7041-164-3. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální inovační systémy a klastry v rozvoji regionů. In: Inovativní koncepty v socioekonomickém rozvoji územních jednotek. Sborník příspěvků.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. s. 99-113. ISBN 80-7368-261-3. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Rozvoj inovačního potenciálu podniků prostřednictvím založení evropského hospodářského zájmového sdružení. In: Inovační potenciál regionů ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 66-70. ISBN 80-210-4085-8. [Detail]
SKOKAN, Karel. Triple Helix and Regional Systems of Innovation. In: Knowledge Economy ? New Challenges for National Economy Science. International Scientific Conference. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodářská fakult, 2006. s. 135-143. ISBN 80-225-2239-2. [Detail]
HONOVÁ, Iva. Trhy nemovitostí ve světové ekonomice a jejich transparentnost. In: Medzinárodné vztahy 2005. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006. s. 185-193. ISBN 80-225-2238-4. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina a Magdaléna KUDELOVÁ. Podpora vybraných zdrojů financování malých a středních podniků v EU. In: Medzinárodné vztahy 2005. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006. s. 318-326. ISBN 80-225-2238-4. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Přežije princip solidarity v Evropské integraci?. In: Medzinárodné vztahy 2005. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006. s. 477-482. ISBN 80-225-2238-4. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Soudržnost a konkurenceschopnost v Evropské unii. In: Medzinárodné vzťahy 2005 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonóm, 2006. s. 408-417. ISBN 80-225-2238-4. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regional Innovation System in Moravian Silesian Region of the Czech Republic. In: National and Regional Economy VI, International Conference Proceedings.. Košice: Technická univerzita Košice, 2006. s. 25-31. [Detail]
DRASTÍKOVÁ, Jana. Nová iniciativa k rozvoji lidských zdrojů v českých podnicích - "Investors in People". In: Peter Drucker in memoriam. Kraków: Oficyna Wydawnicza TEXT, 2006. s. 20-27. ISBN 978-83-92-7336-7-07. [Detail]
SKOKAN, Karel. Klastrové iniciativy v rozvoji Moravskoslezského kraje. In: Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Česká ekonomika v období globalizace. Inovační potenciál regionů.. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-37. ISBN 80-210-4085-8. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globální aspekty chudoby rozvojových zemí z hlediska rizika šíření infekčních nemocí. In: Sborník z mezinárodní konference Globalizace versus Regionalismus. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2006. s. 11-18. ISBN 80-7372-088-4. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Rizikový kapitál jako nástroj financování inovací v EU. In: Česká ekonomika v procesu globalizace. Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference. Inovační potenciál regionů ČR.. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 56-60. ISBN 80-210-4085-8. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální inovační systémy a klastry. In: Cluster Konference 2005. Mezinárodní konference Budování úspěšných regionů prostřednictvím dynamických klastrů. Praha: CzechInvest, 2005. s. 32-32. [Detail]
ČERNÝ, Igor. Řízení marketingové logistiky v podnicích v období globalizace. In: Finanční a logistické řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 372-377. ISBN 80-248-0854-4. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. EU Fight Against Money Laundering. In: Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2005. s. 1650-1666. ISBN 80-7248-342-0. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Financial integration process in the European Union. In: Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2005. s. 1893-1914. ISBN 80-7248-342-0. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Evropská unie - s ústavou, či bez ní?. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 27-27. ISBN 80-248-0943-5. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Realizace programů Rámce podpory Společenství ČR. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 79-79. ISBN 80-248-0943-5. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Integrace finančních trhů v EU a vývoj finančního sektoru v nově přistoupených zemích. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 90-90. ISBN 80-248-0943-5. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globální aspekty přírodních katastrof. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 64-64, 1-7. ISBN 80-248-0943-5. [Detail]
DRASTÍKOVÁ, Jana. Daňová politika v nových členských zemích EU. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 76-76, 1-8. ISBN 80-248-0943-5. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Boj proti praní špinavých peněz v EU a ČR. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 87-87. ISBN 80-248-0943-5. [Detail]
ČERNÝ, Igor. Konkurenceschopnost firem v EU. In: Konkurenceschopnost firem. Ostrava: ETHICS & VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005. s. 78-85. ISBN 80-902713-6-7. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Financování malých a středních podniků na jednotném vnitřním trhu ES s důrazem na úvěrové financování. In: Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU a ve světě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 202-213. ISBN 80-7043-432-5. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Rizikový a rozvojový kapitál jako zdroj financování malých a středních podniků v Evropské unii. In: Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU a ve světě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 258-267. ISBN 80-7043-432-5. [Detail]
ANTOŠOVÁ, Naděžda. Urbanizace a přírodní katastrofy: rizika rozvoje velkých měst v kontextu globalizace. In: Liberecké ekonomické fórum 2005. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2005. s. 50-50. ISBN 80-7083-953-8. [Detail]
DVOROKOVÁ, Kateřina. Přímé zahraniční investice v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku: vliv na produkt ekonomiky a nezaměstnanost. In: Mekon 2005. Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 16-16. ISBN 80-248-0846-3. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Evropská unie a Česká republika ve světle Lisabonské strategie. In: Mekon 2005. Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 24-24. ISBN 80-248-0846-3. [Detail]
SKOKAN, Karel. Cluster Initiatives in Regional Development of the Czech Republic. In: New Members-New Challenges for the European Development Policy, Conference Proceedings. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2005. s. 341-346. ISBN 80-225-2060-8. [Detail]
ZLÝ, Bohumír. Stín Óndry Lysohorského a možnosti jeho překročení. In: Práce a studia Muzea Beskyd - společenské vědy. Frýdek-Místek: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2005. s. 144-146. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Lisabonská strategie a determinanty konkurenceschopnosti EU. In: REGIO 2005: Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU a ve světě. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005. s. 438-450. ISBN 80-248-0620-7. [Detail]
SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost regionů a faktory jejího růstu. In: Sborník anotací a příspěvků z mezinárodní vědecké konference Konkurenceschopnost firem. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 544-551. ISBN 80-902713-6-7. [Detail]
SKOKAN, Karel. Aktuální otázky regionálního rozvoje. In: Sborník referátů ze VII.Mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2005. s. 503-508. ISBN 80-7083-953-8. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. The Future of EU Cohesion Policy: Period 2007-2013. In: The 5th Annual of International Conference IMEA 2005 ? conference proceedings. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2005. s. 40-40. ISBN 80-7083-929-5. [Detail]
SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost a klastry v regionálním rozvoji. In: ClusterForum. Sborník 1. ročníku mezinárodní konference o průmyslových klastrech. Ostrava: Sdružení pro rozvoj MSK, 2004. s. 2-20. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Proměny institucionálního rámce v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie. In: MEKON 2004 : sborník příspěvků z VI. ročníku mezinárodní konference Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. CD 1-11. ISBN 80-248-0593-6. [Detail]
ZEMÁNKOVÁ, Iva. Rozvojový proces trhu nemovitostí. In: MEKON 2004 : sborník příspěvků z VI. ročníku mezinárodní konference Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2004. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. CD 1-6. ISBN 80-248-0593-6. [Detail]
SKOKAN, Karel. Finanční podpora rozvoje měst a regionů po vstupu do EU. In: Marketingové a socioekonomické analýzy měst a regionů v Moravskoslezském kraji. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 89-99. ISBN 80-248-0583-9. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. Bude současná regionální politika EU trvale napomáhat ekonomické a sociální kohezi nebo vyžaduje radikální reformu?. In: Medzinárodné vzťahy 2003. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004. s. 82-87. ISBN 80-225-1880-8. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris a Radomír KAŇA. Strukturální pomoc Evropské unie České republice a její využití v regionu Moravskoslezsko. In: Medzinárodné vzťahy 2004 "Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky". Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004. s. 48-48. ISBN 80-225-2037-3. [Detail]
HONOVÁ, Iva. Investování a trh nemovitostí - Česká republika jako součást Evropské unie. In: Medzinárodné vzťahy 2004 ?Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky?. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2004. s. 74-74. ISBN 80-248-0674-6. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Evropská ústava. In: Medzinárodné vzťahy 2004: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2004. s. 28-28. ISBN 80-225-2037-3. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš. Institucionální a ekonomické souvislosti integrace České republiky do Evropské unie. In: Medzinárodné vzťahy 2004: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovenská republika, 2004. s. 43-43. ISBN 80-225-2037-3. [Detail]
SKOKAN, Karel. Zkušenosti z analýzy regionálních klastrů v Moravskoslezském kraji. In: Modelování a optimalizace podnikových procesů podrobnější informace. Mezinárodní konference MOPP 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 108-114. ISBN 80-7043-267-5. [Detail]
SKOKAN, Karel. Konkurenceschopnost firem a regionů v kontextu evropské integrace a ve společnosti založené na znalostech. In: Posilování regionální konkurenceschopnosti. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 64-73. ISBN 80-248-0653-3. [Detail]
MELECKÝ, Lukáš a Lukáš MELECKÝ. Do Institutions Drive Economic Performance?. In: The 4th Annual of International Conference IMEA 2004. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 447-456. ISBN 80-7194-679-6. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. International Factoring. In: The 4th Annual of International Conference IMEA 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 195-199. ISBN 80-7194-679-6. [Detail]
ZEMÁNKOVÁ, Iva. Czech Real Estate Market at Dawn of EU Membership - Rise in Real Estate Price or Real Estate Bubble. In: Unification of European Economies: Opportunities and Threats. Warszawa: Univerzita Warszawska, 2004. s. 159-169. ISBN 83-89069-71-7. [Detail]
KLIKOVÁ, Christiana a Lukáš MELECKÝ. Korupce a Ćeská republika. In: Vybrané aspekty vývoje české ekonomiky. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 49-54. ISBN 80-248-0476-x. [Detail]
SKOKAN, Karel. Nové paradigma ve strategickém řízení regionálního rozvoje. In: Vybrané aspekty vývoje české ekonomiky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 97-102. ISBN 80-248-0534-0. [Detail]
NAVRÁTIL, Boris. O udržitelnosti regionální politiky Evropské unie. In: Vybrané aspekty vývoje české ekonomiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 91-96. ISBN 80-248-0534-0. [Detail]
KUDELOVÁ, Magdaléna. Risk management faktoringové společnosti. In: Vybrané aspekty vývoje české ekonomiky. Sborník vydaný u příležitosti 65. narozenin Prof. Jiřího Kerna, CSc.. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 83-89. ISBN 80-248-0534-0. [Detail]
NOVOTNÁ, Martina. Použití diskriminační analýzy k predikci podnikového ratingu. In: Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 236-242. ISBN 80-248-0618-5. [Detail]
KLIKOVÁ, Christiana a Lukáš MELECKÝ. Monetární politika a hospodářský cyklus očima Christiny D. Romer. In: Ženy v ekonomii. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 63-74. ISBN 80-248-0620-7. [Detail]
ZEMÁNKOVÁ, Iva. K ekonomickému dílu Marie da Conceicao Tavares. In: Ženy v ekonomii. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. s. 130-134. ISBN 80-248-0620-7. [Detail]
ČERNÝ, Igor. Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. In: Finanční a logistické řízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2003. s. 6-8. ISBN 80-239-0860-X. [Detail]
ČERNÝ, Igor. Stav vzdělávacích aktivit v problematice přípravy pracovníků veřejné správy na VŠB-TU Ostrava. In: Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 56-60. ISBN 80-244-0726-4. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální programování jako součást regionální politiky. In: Veřejná ekonomika a správa 2001. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001. s. 121-128. [Detail]
SKOKAN, Karel. Projektové řízení v oblasti informačních technologií. In: GIS Ostrava 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2000. s. 275-294. ISSN 1211-4855. [Detail]
SKOKAN, Karel. Standardy systémového inženýrství a projektového řízení. In: GIS Ostrava 2001. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut environmentálního inženýrství, 2000. s. 258-263. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální institucionální infrastruktura. In: Public Administration 200. Pardubice: Universita Pardubice, 2000. s. 263-268. [Detail]
SKOKAN, Karel. Projektové řízení při implementaci strategií a jeho výuka. In: Česká ekonomika 2000, 3. díl. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2000. s. 258-265. [Detail]
SKOKAN, Karel. Systems Approach to Endogenous Regional Development Strategies and the Role of Science-Technology Parks and Development Agencies. In: Proceedings of 3 rd International Konference Strateic Management and its Support by Information Systéme.. Ostrava: Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, 1999. s. 146-151. ISBN 80-7078-963-0. [Detail]
SKOKAN, Karel. Úloha regionálních rozvojových agentur v regionálním rozvoji České republiky. In: Regionální spolupráce 99. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 1999. s. 363-368. ISBN 80-7248-026-x. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regionální informační systém. In: Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, 1997. s. 73-77. ISBN 80-86840-05-0. [Detail]
SKOKAN, Karel. Building Professionalism in Project Management. In: Proceedings of 2nd International Conference Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: Faculty of Economics, Technical University of Ostrava, 1997. s. 184-190. ISBN 80-7078-462-8. [Detail]
SKOKAN, Karel. Management regionální rozvojové agentury. In: Současný management. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1997. s. 181-183. ISBN 80-7078-454-7. [Detail]
SKOKAN, Karel. Aplikace projektového řízení v regionálních projektech inovačního podnikání. In: Výchova konstruktérů na vysokých školách ve vztahu k českému strojírenství, II. díl. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1996. s. 25-30. [Detail]
SKOKAN, Karel. Regional Information System for Business support. In: Strategic Management and its Support by Information Systems. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 75-80. [Detail]
SKOKAN, Karel. Podpora projektů transformace a restrukturalizace regionu v rámci programu Phare. In: Veřejná ekonomika, sociální politika a regionalistika. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1995. s. 32-36. [Detail]