Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra mezinárodních ekonomických vztahů pravidelně organizuje mezinárodní vědeckou konferenci International Conference on European Integration (ICEI), jejímž cílem je otevřít prostor pro vědeckou diskuzi nad současnými i budoucími otázkami evropské integrace, jejími příležitostmi a hrozbami z oblastí hospodářské a měnové unie, soudržnosti a konkurenceschopnosti Evropské unie, vnějších vztahů a bezpečnosti Evropské unie, mezinárodní ekonomické integrace a globalizace, a také (s ohledem na současné trendy ve společenských vědách) z hlediska kvantitativního přístupu k problematice Evropské unie. Konference hostí účastníky převážně ze zemí Evropské unie – z České republiky, Polska, Slovenska, Španělska, Belgie, Itálie, Slovinska, Rumunska, Litvy, ale také ze zemí mimo EU, a to z Japonska, Ruska či Turecka, kterých se do Ostravy v rámci jednotlivých ročníků konference sjíždí v průměru okolo sta. Průběžný nárůst účastníků konference je odrazem zvýšeného zájmu o aktuální evropské dění a potřeby diskutovat a nalézat řešení současných problémů a výzev evropské integrace. Svou roli sehrává i skutečnost, že jde o konferenci, která je svým zaměřením na evropskou integraci ojedinělá. Z vědeckovýzkumného hlediska hovoří o kvalitě konference také indexace sborníků do databáze Conference Proceedings Citation Index (CPCI) dostupné na Web of Science™ (společnost Clarivate Analytics).

International Conference on European Integration

Mezinárodní vědecká konference

VŠB – TUO, Ekonomická fakulty
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Ostrava