Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Závěrečná práce

ČERVENÁ, Simona a Jana HAKALOVÁ. Teoretické a praktické aspekty reformy účetnictví státu a její dopady na obce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Petra PAVLÍKOVÁ. Vybrané účetní a daňové aspekty obce Želechovice nad Dřevnicí v souvislosti s reformou účetnictví státu. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Michaela CIOMPOVÁ. Zavedení nových metod do účetnictví obcí v souvislosti s reformou účetnictví státu. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar a Vojtěch PINTER. Problematika osobního bankrotu a finanční vzdělávání jako jedna z možností jeho prevence. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
HAMÁČKOVÁ, Ivona a Jan ŠIROKÝ. Legalizace prostituce a její dopad na veřejné rozpočty. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]