Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vážení studenti oboru Účetnictví a daně,

informujeme Vás o možnosti uznání zkoušek v Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR (http://www.icu-praha.cz/certifikace/homepage). Studentům oboru Účetnictví a daně mohou být v rámci této certifikace účetních uznány následující předměty:

  1. Účetnictví – principy a techniky – zkouška uznána pro absolventy Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
  • studijní program Ekonomika a management
  • studijní obor Účetnictví a daně
  • bakalářské studium – prezenční forma
  • ročníky ukončení studia 2016 - 2020
  1. Manažerská ekonomika – zkouška uznána pro absolventy Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
  • studijní program Ekonomika a management
  • studijní obor Účetnictví a daně
  • magisterské studium – prezenční forma
  • ročníky ukončení studia 2016 - 2020

kteří v průběhu studia absolvovali kromě povinných předmětů Informatika A, Informatika B, Statistika A, Statistika B, Pojistná matematika, Matematika v ekonomii, Operační výzkum, Mikroekonomie A, Makroekonomie A.

Smyslem srovnávací analýzy je usnadnit proces uznávání zkoušek absolventům vysokých škol a dát jim přiměřenou jistotu, že jim zkouška bude uznána. Nejedná se tedy o obecně platné potvrzení o automatickém uznání zkoušky příslušné univerzitě.

Příslušné vyjádření o souladu vysokoškolských zkoušek s požadavky profesní zkoušky je vždy časově omezené, a to jak od data absolutoria až po termín, kdy se dané ověření souladu bude opakovat. Podle pravidel certifikace lze požádat o uznání zkoušky ve lhůtě max. 5 let od ukončení studia na fakultě (nikoli tedy od absolvování zkoušky).

Další informace Vám podá Ing. Jana Hakalová, Ph.D. – vedoucí katedry účetnictví a daní