Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

 Soutěž DUEL - 9. ročník

Duel 9. ročník (2023)

V pátek 1. prosince 2023 se konal na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 9. ročník soutěže Duel pro studenty střední škol s ekonomickým zaměřením. Letos se soutěže zúčastnilo 14 týmů z 14 střední škol z Moravskoslezského kraje. Středoškolští studenti řešili společně v týmech zajímavé a aktuální situace spojené s financováním a propagací inovovaných výrobků fiktivní obchodní korporace. Soutěž se konala za podpory řady sponzorů (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Nadační fond Karla Engliše, Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava, Statutární města Ostrava), kterým velmi děkujeme. První tři místa v soutěži obsadily týmy z těchto 3 středních skol: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o., Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov a Mendelova střední škola, Obchodní akademie, Nový Jičín, p.o. Na organizaci soutěže se podílela katedra účetnictví a daní, katedra financí a katedra podnikohospodářská.

Duel 9. ročník, 2023 (Úvod) Duel 9. ročník, 2023 (1. místo)
Duel 9. ročník, 2023 (2. místo) Duel 9. ročník, 2023 (3. místo)

Soutěž DUEL - 8. ročník
DUEL1 2022 V pátek 25. listopadu 2022 se konal na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 8. ročník soutěže Duel pro studenty střední škol s ekonomickým zaměřením. Letos se soutěže zúčastnilo 14 týmů ze 14 střední škol z Moravskoslezského kraje. Středoškolští studenti řešili společně v týmu zajímavé a aktuální situace spojené s konáním valné hromady fiktivního s.r.o. a rozhodováním společníků. Soutěž se konala za podpory řady sponzorů (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Nadační fond Karla Engliše, Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava aj.),  kterým velmi děkujeme. První tři místa v soutěži obsadily týmy z těchto 3 středních skol: OA a VOŠS, p.o., Ostrava-Mariánské Hory, Obchodní akademie, Český Těšín, p.o. a Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Na organizaci soutěže se podílela katedra účetnictví a daní, katedra financí a katedra podnikohospodářská.
 
2022 Obrázek2
 
2022 Obrázek1
 
2022 Obrázek3
 
2022 Obrázek4
 
Soutěž DUEL - 7. ročník
Obrázek1

V pátek 26 listopadu 2021 se konal na naší fakultě 7. ročník soutěže Duel pro studenty střední škol s ekonomickým zaměřením. Letos se soutěže zúčastnilo 10 tříčlenných týmů z 10 střední škol z Moravskoslezského kraje. Středoškolští studenti řešili v týmu zajímavé a aktuální krizové podnikové situace. Soutěž se konala za podpory řady sponzorů (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, GO Steel a.s., Nadační fond Karla Engliše, Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava aj.),  kterým velmi děkujeme. První tři místa v soutěži obsadily týmy z těchto 3 středních skol: Obchodní akademie Ostrava-Poruba, p.o., Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o. Ostrava a Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o. Na organizaci soutěže se podílela katedra účetnictví a daní, katedra financí a katedra podnikohospodářská.


thumbnail_IMG_20211126_131401thumbnail_IMG_20211126_131210thumbnail_IMG_20211126_131048Odměny
Soutěž DUEL - 6. ročník

DUEL 2020

 

V pátek 27. 11. 2020 se konal na naší fakultě již 6. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem „DUEL“, který pořádá společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše. Letošní ročník soutěže se „oblékl“ do netradiční formy soutěže, s ohledem na pandemii Covid, která ovlivnila i jeho konání. Místo osobního setkání se studenty a jich pedagogy jsme museli využít distanční formu, kdy soutěžní týmy zůstaly na „domácí“ půdě svých středních škol. Studenti své podnikatelské záměry zpracovali předem a v den soutěže, pak soutěžní testy a případovou studii obdrželi v elektronické podobě. Nicméně na kvalitě soutěže to rozhodně neubralo a k osobnímu setkání nakonec také došlo. Všem soutěžním týmům byly osobně předány drobné dary a vítězným týmům na prvních třech místech pak hodnotné ceny včetně finanční odměny pro tým, který se umístil na prvním místě.

Soutěže se zúčastnilo 5 středních škol z Moravskoslezského kraje. Na 1. místě se umístil tým z Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové, na 2. místě to byla Obchodní akademie Český Těšín a na 3. místě Obchodní akademie, Ostrava-Poruba. Soutěž DUEL podporuje kontakty s budoucími možnými zájemci o studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a také podporuje vzájemnou spolupráci fakulty se středními školami. Akce se tradičně konala za podpory mnoha sponzorů, mezi které patří např.: Deloitte, Kofola a.s., PricewaterhouseCoopers Audit Česká republika, OKIN Business Process Services, Statutární město Ostrava, NFKE při EKF VŠB-TU Ostrava a pořádající katedry účetnictví a daní, financí a podnikohospodářské.

 ¨

Soutěž DUEL - 5. ročník

DUEL 2019

V pátek 29. 11. 2019 se konal na naší fakultě již 5. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem „DUEL“, který pořádá společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše. Na tuto soutěž se přihlásilo 10 středních škol z Moravskoslezského kraje. Soutěž DUEL podporuje kontakty s budoucími možnými zájemci o studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a také podporuje vzájemnou spolupráci fakulty se středními školami. Na 1. místě se umístil tým z Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové, na 2. místě to byla Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí a na 3. místě Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále. Pro pedagogický doprovod byla zorganizována exkurze do Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Akce se konala za podpory mnoha sponzorů, mezi které patří např.: Deloitte, Kofola a.s., PricewaterhouseCoopers Audit Česká republika, STUDENT AGENCY, k. s., OKIN Business Process Services, Bidfood Opava, s.r.o., Statutární město Ostrava, NFKE při EKF VŠB-TU Ostrava a pořádající katedry účetnictví a daní, financí a podnikohospodářské.

1 místo  2 místo

3. místo  DSC_0310

Soutěž DUEL - 4. ročník

DUEL4

V pátek 30. 11. 2018 se konal na naší fakultě již 4. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem „DUEL“, který pořádá společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací děkana Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše. Na tuto soutěž se přihlásilo 13 středních škol z Moravskoslezského kraje. Soutěž DUEL podporuje kontakty s budoucími možnými zájemci o studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a zároveň v nadějných středoškolácích probouzí zájem nejen o širokou škálu oborů, či studium na vysoké škole, ale také podporuje vzájemnou spolupráci a sebevzdělávání studentů. Na 1. místě se umístil tým z Gymnázia a Obchodní akademie v Orlové, na 2. místě to byla Obchodní akademie Ostrava-Poruba a na 3. místě Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Pro pedagogický doprovod byla zorganizována exkurze do ČT Ostrava. Akce se konala za podpory celé řady sponzorů, mezi které patří např.: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Nadační fond Karla Engliše, Deloitte Česká republika, PricewaterhouseCoopers Audit Česká republika, Kofola a.s., OKIN BPS, a.s., eCENTRE, a.s., STUDENT AGENCY, k.s.

Soutěž DUEL - 3. ročník

 DUEL 2017 V pátek 1. 12. 2017 se konal 3. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem DUEL, který pořádala společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše. Soutěže se zúčastnilo 11 tříčlenných týmů z celého Moravskoslezského kraje. Na 1. místě se umístilo Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o., na 2. místě to byla Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí a na 3. místě Obchodní akademie Český Těšín, p.o. Pro pedagogický doprovod byla zorganizována exkurze do Kofilabu v Ostravě, kde měli pedagogové možnost vyslechnout zajímavou přednášku na téma „Historie a taje pěstování kávy a její přípravy“ spojenou s ochutnávkou různých druhů kávy. Studenti získali věcné a finanční dary od sponzorů soutěže, akce byla pozitivně hodnocena zúčastněnými studenty i pedagogy.

Soutěž DUEL – 2. ročník

V pátek 2. 12. 2016 se konal 2. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem DUEL, který pořádala společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše. Soutěže se zúčastnilo 11 tříčlenných týmů z celého Moravskoslezského kraje. Na 1. místě se umístilo Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, na 2. místě to byla Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál a na 3. místě Třinecká obchodní akademie. Pro pedagogický doprovod byla zorganizována exkurze do Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) neboli "112". Pedagogové viděli krátký film o vybudování tohoto jedinečného centra, poté měli možnost nahlédnout přímo do operačního sálu IBC s komentovaným výkladem a také navštívili kamerové centrum Městské policie Ostrava. Studenti získali věcné a finanční dary, akce byla pozitivně hodnocena zúčastněnými studenty i pedagogy.

Soutěž DUEL – 1. ročník

V pátek 27. 11. 2015 se konal 1. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem DUEL, který pořádala společně Katedra účetnictví a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše. Soutěže se zúčastnilo 10 tříčlenných týmů z celého Moravskoslezského kraje. Na 1. místě se umístila Obchodní akademie, Český Těšín, na 2. místě to bylo Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová a na 3. místě Třinecká obchodní akademie. Pro pedagogický doprovod se zúčastnil exkurze na Vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě, kde pedagogové mohli z nejvyšší radniční věže v České republice, z výšky 73 metrů, obdivovat krásný výhled na dnes již zelenou Ostravu. Průvodce seznámil účastníky exkurze s historií, ale i dalšími zajímavostmi města. Studenti získali věcné a finanční dary, kdy soutěž hodnotili všichni zúčastnění velmi pozitivně.

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null