Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví a daní zajistila pro studenty také akreditaci (uznání předmětů) na vybrané předměty programu (oboru) Účetnictví a daně vyučované na fakultě v rámci mezinárodně uznávané kvalifikace ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants - Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii) a také v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR.

ACCA obr.

             ACCA CZ

 

ACCA uznává zkoušky absolventům Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), Asociace certifikovaných účetních se sídlem v Glasgow ve Velké Británii, udělila Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava akreditaci na vybrané předměty vyučované na fakultě v rámci kvalifikace ACCA.

ACCA je účetní kvalifikace, jejíž sylabus byl uznán Organizací spojených národů jako základ pro globální kvalifikaci účetních. Profesní kvalifikace ACCA je založena na Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) a na Mezinárodních auditorských standardech (ISA).

V rámci studijních oborů jsou na základě této akreditace uznány zkoušky ACCA (celkem 5 a to F1 - F4 a F8) studentům studijního oboru „Účetnictví a daně„, včetně poskytnutí významných finančních výhod při vstupu do této kvalifikace již při studiu.

Akreditace je fakultě udělena od roku 2017 na období 5 let. Výhody plynoucí z udělení akreditace mohou tedy absolventi Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava  využívat až do roku 2021.

Podrobnosti o uznávání jednotlivých zkoušek získáte v informačním letáku u vedoucí Katedry účetnictví a daní Ing. Jany Hakalové, Ph.D., Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava.  

Podrobnější informace o systému certifikace ACCA a uznávání předmětů lze najít na webu ACCA: http://www.accaglobal.com/.