Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví
a daní

Katedra zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" v navazujícím magisterském studijním programu "Finance a účetnictví".

Připravujeme

Transferové ceny - 22. 3. 2022

Katedra účetnictví a daní připravuje pro studenty a pedagogy odborný seminář, na kterém se seznámíte se zajímavou a stále aktuální problematikou transferových cen. Seminář bude odborně veden kvalifikovanými lektory z poradenské společnosti V4 GROUP, kteří zodpoví všechny vaše případné dotazy.

Jak být úspěšný u výběrového řízení - 28. 3. 2022

Katedra účetnictví a daní připravuje pro studenty seminář na téma jak se připravit na výběrové řízení.

Zažij audit v PwC Ostrava - 31. 3. 2022

Katedra účetnictví a daní ve spolupráci s PwC pořádá dne 31. 3. 2022 workshop, kde budou mít studenti možnost si vyzkoušet práci v auditním kompetenčním centru a řešit praktické úkoly z účetnictví a financí.

Soutěž o nejlepší diplomovou práci – červen 2022

Katedra účetnictví a daní a poradenská skupina V4 GROUP připravila pro studenty studijního programu Finance a účetnictví, specializace ÚČETNICTVÍ A DANĚ soutěž o nejlepší diplomovou práci. Návrh diplomové práce do soutěže musí být projednán s vedoucím DP nejpozději do konání státní státní závěrečné zkoušky. Diplomové práce, které budou navrženy do soutěže (přihlášení provede vedoucí DP), musí být obhájeny v řádném termínu státní závěrečné zkušky, známka u posudků a obhajoby DP musí být výborně.

Přípravný kurz účetnictví – 14. až 27. 9. 2022

Katedra účetnictví a daní nabízí studentům přípravný kurz účetnictví, který je koncipován jako úvod do problematiky účetnictví s vysvětlením základů účetnictví a je určen především pro studenty gymnázií a studenty jiných typů středních škol, kteří v rámci středoškolské výuky neměli předmět Účetnictví.

Cílem přípravného kurzu je lépe studentům vysvětlit a přiblížit základní principy, formu a vedení účetnictví, typologie účtů a účtování základních účetních případů. Intenzivní kurz umožní studentům získat znalosti a přehled k lepšímu pochopení učiva z účetnictví, které pak bude požadováno na zápočtu a ke zkoušce z předmětu Účetnictví a daně, popřípadě Účetnictví A, B.

Soutěž DUEL – 25. listopad 2022

Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací děkana Ekonomické fakulty VŠB Technické univerzity Ostrava pořádá 8. ročník soutěže DUEL. Soutěž bude probíhat dne 25. 11. 2022.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.