Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví
a daní

Katedra zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" v navazujícím magisterském studijním programu "Finance a účetnictví".

Připravujeme

14. - 21. září 2020

Přípravný kurz účetnictví pro studenty 1. a 2. ročníku všech oborů, který pořádá Katedra účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava.

Více informací o kurzu a postup pro přihlášení:
kurz: https://www.ekf.vsb.cz/cs/studium/moznosti-dalsiho-vzdelavani/kurzy-pro-studenty/

29. září 2020

Katedra účetnictví a daní připravila na 29. 9. 2020 od 8.00 do 9.00 na učebně C343 pro studenty studijního programu a specializace ÚČETNICTVÍ A DANĚ odborný účetní SEMINÁŘ. V rámci praktického semináře se dozvíte a zejména si procvičíte účetní zachycení nejčastějších případů uskutečněných ve výjimečné době pandemie COVID-19 u podnikatelských subjektů včetně daňových dopadů. Dozvíte se, jak účtovat nákupy či výrobu ochranných roušek, respirátorů a jiných prostředků, jak účtovat vratky záloh včetně storno poplatků a smluvních pokut, změny v nájemních vztazích, problematické pohledávky, události po rozvahovém dni a jiné zajímavé výjimečné situace. Na seminář se nemusíte nikde dopředu hlásit.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

14. října 2020

Katedra účetnictví a daní připravila pro studenty studijního programu ÚČETNICTVÍ A DANĚ na 14. 10. 2020 od 9.00 do 10.30 na místnosti A325 odborný SEMINÁŘ Jak být úspěšný v profesi účetního specialisty a auditora na kterém budou studenti mít možnost si vyslechnout cenné rady, jakým způsobem si nastavit svou profesní cestu A BÝT ÚSPĚŠNÝ v profesi účetního specialisty či auditora. Dozví se, co obnáší daná profese a seznámí se s odborníky ve své profesi, kteří studentům sdělí svůj životní příběh a cestu ke své profesi, poskytnou rady a zodpoví dotazy… Na seminář není nutné se předem hlásit.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

listopad 2020

Odborný workshop „na 1 den auditorem“, který pořádá Katedra účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava.

27. listopadu 2020

6. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem „DUEL“, který pořádá společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše.