Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konference, workshop, výstava - uspořádání

ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Nové výzvy pro účetní, daňovou a auditorskou profesi. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Hana BARTKOVÁ a Hana VYSKUPOVÁ. Some proposals of changes in the sphere of Czech tax and accounting system in preparation of the Czech Republic to entry into the EU. Year book of the faculty of economics.. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 165-177. ISSN 0862-7908. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Rozdílné pojetí pojmů v účetnictví a v hodnocení efektivnosti investic. Účetnictví a daně na prahu 21. století. Ostrava: REPRONIS, 2000. ISBN 80-86122-72-7. [Detail]
LAZAR, Jaromír a Renáta HÓTOVÁ. Rozvrhování fixních nákladů v cenové kalkulaci produkce. Česká ekonomika 2000. Karviná: Slezská univerzita Karviná, 2000. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Předčasné ukončení smluv o finančním leasingu. Finanční řízení podmiků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 54-55. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Povinné minimální rezervy bank. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VSB-TU Ostrava, EkF, 1999. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zrušení a zánik obchodních společností bez likvidace. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1999. s. 23-24. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Význam kvality a vzdělávání účetních a daňových odborníků v praxi. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 1999. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka. Význam a tvorba vnitropodnikových směrnic. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 1999. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Controlling - nový fenomén v ekonomice. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 1999. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Tvorba účetního systému. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 1999. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta. Co přinesl rok 1998 nadacím. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 1999. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní účetní standardy a jejich aplikace v regulaci českého účetnictví. Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 1999. [Detail]