Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. Daňové systémy všech 28 členských států EU. Legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SDEU. Společný konsolidovaný základ daně (CCCTB). Akční plán BEPS. Zdanění finančního sektoru. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-274-5. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Historie, vývoj a regulace účetnictví v České republice. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3989-9. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Michal KRAJŇÁK, Marcela PALOCHOVÁ a Yvetta PŠENKOVÁ. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praktikum. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-315-0. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan a Michal KRAJŇÁK. Základy daňové teorie. Cvičebnice. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-927-4. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Základy daňové teorie s praktickými příklady. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-785-0. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Nákladové účetnictví - praktikum. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3390-3. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Manažerské účetnictví "A". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2803-9. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Manažerské účetnictví praktikum. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3130-5. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ a Yvetta PŠENKOVÁ. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Praktikum. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění. Olomouc: Anag, 2012. ISBN 978-80-7263-724-9. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Marcela PALOCHOVÁ. ÚČTOVNÍCTVO Prehľadné tabuľky základných pojmov. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-8089-438-2. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Marcela PALOCHOVÁ. ÚČETNICTVÍ přehledné tabulky základních pojmů. Praha: Fragment, 2010. ISBN 978-80-253-1004-5. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2009. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7263-511-5. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Hana BARTKOVÁ, Lenka HALOUZKOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ, Alžběta URBANCOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ, Kateřina RANDOVÁ, Zuzana RYLOVÁ, Jiřina KRAJČOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ a Dagmar BAŘINOVÁ. Účetnictví podnikatelů. Ostrava-Poruba: ES VŠB TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2149-8. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daň z příjmů fyzických osob. Brno: Computer Press Media, a.s., 2008. ISBN 978-80-251-2366-9. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela a Jaromír LAZAR. Manažerské účetnictví "A" - cvičebnice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1805-4. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Hana BARTKOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ a Yvetta PŠENKOVÁ. Úvod do účetnictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-248-1815-2. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ, Hana BARTKOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ, Dagmar BAŘINOVÁ a Yvetta PŠENKOVÁ. Sbírka příkladů a kontrolních testů z účetnictví podnikatelských subjektů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-248-1881-8. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1798-9. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka a Alžběta URBANCOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1801-6. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Zuzana RYLOVÁ a Jan ŠIROKÝ. Daňové poradenství (druhé aktualizované a rozšířené vydání). Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1581-7. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Účetnictví I. orlová: Obchodní akademie Orlová, 2007, 2007. ISBN 978-80-87113-54. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Účetnictví II. orlová: Obchodní akademie Orlová, 2007, 2007. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Účetnictví pojišťoven v ČR. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1147-2. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Účetnictví bank v ČR. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1148-0. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Mezinárodní účetnictví. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1181-2. [Detail]
LAZAR, Jaromír a Marcela PALOCHOVÁ. Manažerské účetnictví "A" - cvičebnice. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1158-8. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Mezinárodní dvojí zdanění 2007. Olomouc: Anag, 2006. ISBN 80-7263-354-6. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence podnikatelů. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1064-6. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0832-3. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Vnitropodnikové účetnictví. Ostrava: REPRONIS, 2005. ISBN 80-7329-084-7. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Vyhodnocení a využití účetních výkazů, pro manažery, společníky a akcionáře. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-11115-X. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana, Renáta HÓTOVÁ, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Jaromír LAZAR, Lenka HALOUZKOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ, Zuzana RYLOVÁ, Jiřina KRAJČOVÁ, Jana HAKALOVÁ, Alžběta URBANCOVÁ, Marie JANASOVÁ a Dagmar BAŘINOVÁ. Účetnictví. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností (daňové a právní souvislosti). Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1027-7. [Detail]
LAZAR, Jaromír a Marcela PALOCHOVÁ. Vnitropodnikové účetnictví. Ostrava: REPRONIS, 2004. ISBN 80-7329-078-2. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Účetnictví pojišťoven. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0409-3. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0483-2. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Jaromír LAZAR, Šárka KRYŠKOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ, Hana VYSKUPOVÁ, Alžběta URBANCOVÁ, Marie JANASOVÁ, Dagmar BAŘINOVÁ a Jana HAKALOVÁ. Finanční účetnictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0266-X. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana a Hana BARTKOVÁ. Mezinárodní účetnictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003. ISBN 80-248-0481-6. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana, Jana HAKALOVÁ, Marie JANASOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ a Hana VYSKUPOVÁ. Základy účetnictví. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. mat. inženýrství, 2003. ISBN 80-248-0357-7. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ, Dagmar BAŘINOVÁ, Hana BARTKOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ a Eva VLASATÍKOVÁ. Účetnictví - kontrolní otázky a sbírka řešených příkladů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0279-1. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003. ISBN 80-248-0483-2. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Účetnictví bank. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0174-4. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Jednoduché účetnictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 8024801728. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Jednoduché účetnictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002. ISBN 80-248-0172-8. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Komparace účetních a daňových aspektů České a Slovenské republiky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002. 45-47 s. ISBN 80-248-0146-9. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Finanční účetnictví. Ekf VŠB-TU Ostrava,katedra účetnictví: Ekf, VŠB-TU Ostrava, katedra účetnictví, 2000. 75-89 s. ISBN 80-86122-52-2. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka. Finanční účetnictví. Ostrava: REPRONIS, 2000. 53-66 s. ISBN 80-86122-52-2. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Finanční účetnictví. Repronis Ostrava: EKf, VŠB-TU Ostrava,Repronis Ostrava, 2000. 143-154 s. ISBN 80-86122-52-2. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Finanční účetnictví. Repronis Ostrava: Ekf VŠB-TU Ostrava, 2000. 18-35,119- s. ISBN 80-86122-52-2. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Finanční účetnictví. Repronis Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, katedra účetnictví, 2000. 5-17 s. ISBN 80-86122-52-2. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta. Finanční účetnictví. Ostrava: Ekf VŠB-TU Ostrava, 2000. 118-142 s. ISBN 80-86122-52-2. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Mezinárodní účetnictví. VŠB-TU Ostrava: VŠB-TU Ostrava,Ekonomická fakulta, katedra účetnictví, 2000. 101-112 s. ISBN 80-86122-72-7. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní účetnictví. VŠB-TU Ostsrava: VSB-TU Ostrava, 2000. 5-100 s. ISBN 80-7078-790-2. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Základní pojmy účetnictví. Repronis Ostrava ČR: Ekonomic.fa. VŠB-TU Ostrava, katedra účetnictví, 2000. 7-22 s. ISBN 80-86122-65-4. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Základní pojmy účetnictví. Repronis Ostrava, ČR: Ekf, VŠB-TU Ostrava, katedra účetnictví, 2000. 7-22 s. ISBN 80-86122-65-4. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Nákladový controlling. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Repronis, 1999. 23-24 s. ISBN 80-86122-34-4. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Vnitropodnikové účetnictví I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, vydavatelství Repronis, 1999. 12-13 s. ISBN 80-86122-50-6. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Jaromír LAZAR, Alena NIKLOVÁ a Yvetta PŠENKOVÁ. Finanční účetnictví. Ostrava1998. ISBN 80-86122-03-4. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Účetnictví bank. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1998. 4-8 s. ISBN 80-7078-648-5. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta. Účetnictví nevýdělečných organizací. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 1998. 3-9 s. ISBN 80-7078-478-4. [Detail]
NOVOTNÝ, Jan, Jan ŠIROKÝ a Renáta HÓTOVÁ. Daňové poradenství. Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava1997. ISBN 80-7078-485-7. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Jana HAKALOVÁ, Hana VYSKUPOVÁ, Alžběta URBANCOVÁ a Marie JANASOVÁ. Finanční účetnictví. Ostrava: REPRONIS, 1997. ISBN 80-86122-03-4. [Detail]
LAZAR, Jaromír a Yvetta PŠENKOVÁ. Jednoduché účetnictví. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1993. ISBN 80-7078-216-1. [Detail]