Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Článek nehodnocený

ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Opravné položky k majetku. Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2009, 11(9), s. 2-8. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Změny ve zdanění příjmů se zahraničním prvkem. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2009, 12(9), s. 12-18. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Specifika zdanění zahraničních umělců v České republice. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2009, 12(1), s. 30-34. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM - PRÁVNÍ, ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED. Účetní tip. Praha: Verlag Dashöfer, 2009, 15(22), s. 3-5. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Kriteria ovlivňující výpočet ušlého zisku. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2008, 1(11), s. 28-33. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Právní předpisy, metodika a její využití při vyúčtování služeb vlastníků nemovitostí. Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2008, 1(9), s. 33-38. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Srážková daň z příjmů zahraničních fyzických osob. Daňový expert. Praha: ASPI, 2008, 2008(4), s. 7-12. ISSN 1801-2779. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar a Martin LOS. Efektivní řešení pohledávek po lhůtě splatnosti. Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2008, 1(8), s. 2-9. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007. Praktický poradce v daňových otázkách. Praha: Verlag Dashöfer, 2008, s. 1-38. ISSN 1212-8600. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Změny ve zdanění fyzických osob ve vztahu k zahraničí. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2008, s. 10-16. ISSN 1212-0162. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Zdanění zahraničních zaměstnanců. Účetnictví. Praha: Bilance Praha, 2008, s. 37-40. ISSN 0139-5661. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Oddlužení a jeho praktická aplikace. Účetní tip. Praha: Verlag Dashöfer, 2008, 1(17), s. 4-8. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Nesrovnalosti zůstatků na účtech. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI a.s., 2008, s. 11-12. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Užití účtu 413 na nákup majetku. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI a.s., 2008, s. 11-12. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Vklad společníka do slovenské společnosti. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI a.s., 2008, s. 8-8. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Odpis pohledávky. časopis Otázky & odpovědi z praxe. ASPI a.s., 2008, s. 9-9. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účtování obědů pro zaměstnance. časopis Otázky & odpovědi z praxe. 2008, s. 10-11. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Vklad do základního jmění společnosti. časopis Otázky & odpovědi z praxe. 2008, s. 11-12. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Obchodní podíl a smrt společníka. časopis Účetní tip. Praha: Verlag Dashöfer, 2008, s. 8-8. ISSN 1211-5363. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účtování základního jmění. Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2007, s. 13-15. ISSN 1213-3604. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006. Praktický poradce v daňových otázkách. 2007, s. 1-33. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účtování záloh na elektrickou energii. otázky a odpovědi z praxe. Praha: aspi, 2007, (6), s. 10-10. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Slevy z provize cestovní agentury. otázky a odpovědi z praxe. Praha: aspi, 2007, (7), s. 8-9. ISSN 1213-3604. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Obchodní reprezentace a daň z příjmů. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2007, s. 12-17. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Zahraniční sportovci a daň z příjmů fyzických osob. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2007, s. 41-44. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Příjmy ze zahraničí a daň z příjmů fyzických osob. ÚČETNÍ A DANĚ. 2007, s. 3-36. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2006, 1(8), s. 2-7. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Specifika účtování společnosti s ručením omezeným. Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2006, 1(10), s. 2-8. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Společné zdanění může zvýšit zálohy. PRÁVO. Praha: Borgis a.s., 2006, 16(60), s. 1-1. ISSN 1211-2119. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Praktický poradce v daňových otázkách v roce 2006. Praktický poradce v daňových otázkách. Praha: Verlag Dashöfer, 2006, 1(4), s. 1-40. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace s akciemi a obchodními podíly. Účetní tip. Praha: Verlag Dashöfer, 2006, 1(17), s. 1-5. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Pohledávky a závazky ke společníkům. Účetní tip. Praha: Verlag Dashöfer, 2006, 1(24), s. 1-7. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Vratné obaly. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2006, 1(6), s. 12-12. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Recenze knihy: Finanční analýza (E.Kislingerová, J. Hnilica). Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 8(3), s. 104-107. ISSN 1212-3951. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Finanční majetek. Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2005, 1(12), s. 2-9. ISSN 1213-3604. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2004. Praktický poradce v daňových otázkách. Praha: Verlag Dashöfer, 2005, 1(7), s. 1-30. ISSN 1212-8600. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daňové přiznání: Rady, jak ušetřit. Právo a podnikání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2005, 15(50), s. 1-16. ISSN 1211-1120. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daň stanovená paušální částkou nebo daň stanovená z minimálního základu daně. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2005, 1(1), s. 5-8. ISSN 1212-0162. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Převodní ceny v podmínkách České republiky. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2005, 1(2), s. 12-21. ISSN 1212-0162. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Význam určení daňové rezidence. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2005, 1(7), s. 25-30. ISSN 1212-0162. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Změny ve zdanění fyzických osob - daňových nerezidentů. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2005, 8(7), s. 54-60. ISSN 1212-0162. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Odkup movité věci po skončení leasingu. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 1.(8), s. 14-14. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účtování nedokončené výroby v rámci jednoho roku. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 1.(5), s. 7. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účtování poddodávek. časopis Účetnictví v praxi. Praha: ASPI, 2004, 1.(3), s. 23. ISSN 1211-7307. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Výměna monitorů u osobních počítačů. Otázky a odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2003, 1(10), s. 14. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Rezervy na skonta a bonusy. Otázky a odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2003, 1(11), s. 14. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Výplata podílu na zisku. Otázky a odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2003, 1(10), s. 22. ISSN 1213-3604. [Detail]