Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitola v knize

TICHÝ, Tomáš a Gabriela CIELEPOVÁ. Interesting findings about risk estimation and backtesting at European FX rate market. In: Financial integration in the European Union. London: Routledge, 2012. s. 189-207. ISBN 978-0-415-69076-8. [Detail]
VALEČKOVÁ, Jana, Jozef STRIŠŠ a Jiří VALECKÝ. Aplikace logistické regrese v měření spokojenosti zákazníků. In: Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 205-210. ISBN 978-80-554-0292-5. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Dependency models for a small FX rate sensitive portfolio. In: Consequences of the European Monetary Integration on Financial Systems. Cambridge: Cambridge Scholars Press, 2008. s. 69-88. ISBN 978-1-4438-0068-6. [Detail]
MRUZKOVÁ, Jarmila. Kalkulování nákladů a tvorba cen v hutním průmyslu. In: Cena a cenová stratégia. Bratislava: MIKA-Conzult, 2007. s. 169-185. ISBN 978-80-968504-3-3. [Detail]
POLÁK, Petr a Dick HEEZINS. Country Guide: The Czech Republic. In: The Treasurer's Handbook 2006. Londýn: Association of Corporate Treasurers, 2006. s. 275-279. ISBN 1-869819-04-7. [Detail]
POLÁK, Petr a Dick HEEZIUS. Country Guide: The Czech Republic. In: The Treasurer's Handbook 2006. Londýn: Association of Corporate Treasurers, 2005. s. 275-279. ISBN 1-869819-04-7. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav a Lenka HALOUZKOVÁ. Manažerské kompetence v Evropské unii. In: Manažerské kompetence v Evropské unii. Praha: C.H. Beck, 2004. s. 61-94, 131-133. ISBN 80-7179-889-4. [Detail]
POLÁK, Petr a HEEZIUS. Country Guide: the Czech Republic. In: The Treasurer's Handbook 2004. Londýn: Association of Corporate Treasurers, 2004. s. 306-310. ISBN 1-869819-04-7. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Replication Methods of Contingent Claims with Barriers and Measuring its Effectiveness Via Simulation. In: Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa y Organización de Empresas: Documentos de Trabajo. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2003. s. 1-25. ISBN 84-95723-05-0. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Option Hedging - Perfect and Imperfect Replication. In: Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa y Organización de Empresas: Documentos de Trabajo. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2003. s. 1-8. ISBN 84-95723-04-2. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Hedging using synthetic options:An Example of Protective Put on Commodity Futures. In: Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa y Organización de Empresas: Documentos de Trabajo. Córdoba: Universidad de Córdoba, 2003. s. 1-9. ISBN 84-95723-03-4. [Detail]
ARENCIBIA MONTERO, Orlando a Miroslav ČULÍK. Using option pricing methodology for appraising of risky firm debt as a put option. In: Documentos de Trabajo. Cordoba: Universidad de Cordoba, 2003. s. 1-6. ISBN 84-95723-10-7. [Detail]
POLÁK, Petr a HEEZIUS. Country Guide: the Czech Republic. In: The Treasurer's Handbook 2003. Londýn: Association of Corporate Treasurers, 2003. s. 303 - 306. ISBN 1-869819-04-7. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav. Manažerská etika ... inspirace pro 21. století ... In: Manažerská etika ...inspirace pro 21. století.... Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2000. s. 101-109. ISBN 80-86225-08-09. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Michal JANOK, Renáta HÓTOVÁ a Jaromír LAZAR. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. In: Ukazovatele finančnej analýzy podniku. Bratislava: MIKA Conslult, 2000. s. 19-39. ISBN 80-967295-8-6. [Detail]
FRAIT, Jan a Roman ZEDNÍČEK. Taylor-type and McCallum-type indicators of monetary policy stance. In: Future of the Banking af. the y.2000 in the World and the CR. Karviná: OPF SU Karviná, 1999. s. 50-58. ISBN 80-7248-046-4. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. The application of the Fuzzy -scenario Optimisation Approach to Immunisation Bond portfolio. In: BUSEFAL 98, č. 75. Toulouse, France: Institut de Recerce an Informatique de Toulouse - C.N.R.S., 1998. s. 18-27. ISSN 0296-3698. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Application of the fuzzy-stochastic approach to valuing the firm equity as call option. In: ECON 98 (Selected papers). Ostrava: VŠB - TU Ostrava, ekonomická fakulta, 1998. s. 7-10. ISSN 0862-7908. [Detail]
MRUZKOVÁ, Jarmila a Josef KUTÁČ. Specifické problémy aplikace controllingu v podmínkách hutní výroby. In: Ekonomika a management v metalurgii. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, fakulta metalurgie a materiálového inženýrst, 1998. s. 8-10. ISBN 80-7078-576-4. [Detail]
FRAIT, Jan a Roman ZEDNÍČEK. Costs and Benefits of Disinflation in the Czech Republic. In: Future of the Ban. after the Y. 2000 in the W. and the CR. Karviná: OPF SU Karviná, 1998. s. 33-44. ISBN 80-7248-017-0. [Detail]
FORIŠKOVÁ, Dana. Finanční plánování rodinných financí - poradenství. In: Marketing služeb v praxi finančních institucí - sborník. Ostrava: Ostrava Newport University, 1998. s. 4-7. ISBN 80-86122-22-0. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Application of the Fuzzy-Stochastic Approach to Apprising the Firm Value as a Call Option. In: Mathematical Methods in Economics. Cheb: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. s. 222-230. ISBN 80-7082-492-1. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. An Application of the Scenario Optimization Methodology to Hedge Bond portfolio Against Non-parallel Shifts of Interest Rates. In: Metody i zastosovania badaň operacyjnych. Katowice: Akademia Ekonomiczna Katowice, 1998. s. 7-10. ISBN 83-87265-07-8. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav, Zdeněk ZMEŠKAL a Dana FORIŠKOVÁ. Podniková diagnostika. In: Podniková diagnostika. Ostrava-Zábřeh: Tandem, 1998. s. 4-7. ISBN 80-902167-4-9. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. An Application of the fuzzy-stochastic methodology in investment decision-making process. In: Ryziko, inwestycje i ekologia. Katowice: Akademia Ekonomiczna Katowice, 1998. s. 7-10. [Detail]
JANOK, Michal. Stanovenie ceny výrobku pri cenovej stratégii. In: Súčasné ekonomické problémy transformujúcej sa ekonomiky. Bratislava: SŠDS Bratislava, 1998. s. 36-42. ISBN 80-967658-5-X. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční analýza jako nástroj finanční pozice podniku. In: Súčasné ekonomické problémy transformujúcej sa ekonomiky-zbo. Bratislava: SŠDS Bratislava, 1998. s. 4-10. ISBN 80-967658-5-X. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. An Approach to Bond Portfolio Immunization under Uncertainty with Fuzzy Variables. In: ECON 97. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. ISSN 0862-7908. [Detail]
SZWEDA, Tadeusz. Regional Communication in the Area of Management and Enterprise. In: ECON 97. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. s. 290-296. ISSN 0862-7908. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Tvorba simulačního finančního dlouhodobého plánu firmy za neurčitosti na bázi fuzzy množin. In: Finanční management - sborník sekce z mezinárodní konference. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 34-45. ISBN 80-7078-461-x. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Optymaliyacia kondycji financowej przedsiebiorstva oraz symulacja rozwoju firmy w warunkach niepewnosci na baze fuzzy zbjorov. In: Medyznarodowa konferencja naukowa. Katowice: AE Katowice, 1997. [Detail]
SZWEDA, Tadeusz a Jan RYCHNOVSKÝ. Některé současné možnosti získávání informací z finančních trhů v ČR. In: Sborník sekce "Finanční management"z mezinárodní konference. ETHICS, Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 52-58. ISBN 80-7078-461-x. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. The Approach to Immunization of Bond Portfolio under Uncertainy on Fuzzy Apparatus Basis. In: Symposium MME 97. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. ISBN 807078-458-X. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Company growth determination in the environment of indeterminancy applying the fuzzy sets. In: Econ 96. Ostrava: EkF, VŠB-TU Ostrava, 1996. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Analýza finančního zdraví firmy za neurčitosti s aparátem fuzzy množin. In: Metódy a techniky diagnostikovania podniku. Žilina: VŠD Žilina, 1996. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Vyjádření neurčitosti při finančním modelování pomocí fuzzy množin. In: New Teaching Metods in Finance and Their Disseminations in P. Ostrava: Tempus Projekt, Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-390-7. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Přístup k modelování dynamické optimální alokace financí firmy v prostředí neurčitosti na bázi fuzzy množin Mathematical Methods in Economics - sborník. In: Sborník MME 96. Praha: Praha, 1996. ISBN sborník. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav. Progressing Towards Future. In: Sborník prací - Meyinárodní konference Brno,29.-30.5.1996. Brno: Masarykova univerzita, 1996. [Detail]
POLÁCH, Jiří. Využití dluhopisů k financování ekologických projektů 2.část: Využití kap. trhu k financování projektů respektujících ochranu životního prostředí. In: . VŠB-TU Ostrava: Česká spořitelna, 1995. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk a Jaroslav RAMÍK. Sémantika lingvistických proměnných na lineárních T-objektech a relace fuzzy nerovnosti ve finančních optimalizačních dynamických modelech. In: 13 th symposium MME 95. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 36-38. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Financial dynamic model with optimum control on the fuzzy-objects. In: ECON 95. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 156-164. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Michal JANOK, Jaromír LAZAR a Miroslav NEJEZCHLEBA. Finanční analýza firmy. In: Finanční analýza firmy. MIKA Conzult, Bratislava1995. ISBN 80-967295-0-0. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav. Poslání vysokého školství v rozvoji Ostravského regionu. In: Sborník-MVK Ostrava95,org.sekce 27-Hosp. politika tranz.ek.. Ostrava: Ostrava, 1995. [Detail]
LICHNOVSKÁ, Marie, Dana DLUHOŠOVÁ a Eva KOCIÁNOVÁ. Transformation of Post-Communist Fiscal System in the Czech Republic. In: Fiscal Reforms In Post-Communist Countries. Cracow Academy of Economics,Poland: Oficyna Wydawnicza "Cracovia", 1994. s. 121-144. ISBN 83-85104-57-7. [Detail]
KOLIČ, Pero, Miroslav NEJEZCHLEBA a Jan NOVOTNÝ. Cenové problémy paliv a energií v ČR. In: International Conference on Enviroment, Energy and Society. Carbondale, USA, Illinois: R16, 1994. s. 81-85. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav. Transformační procesy v 90. letech a poslání hospodářské a vědecko-pedagogické inteligence. In: Sborník prací-Mez.konf."Transformační procesy v 90.letech". Ostrava: Česká ekonomická společnost, reg. pobočka Ostrava, 1994. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav. Ekonomická fakulta VŠB a její úloha v rozvoji vědy a vzdělanosti v regionu. In: . Ostrava: Ústav teorie hutnických procesů ČSAV, Ostrava, 1992. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk. Optimalizace skladby a chodu energetických agregátů hutního kombinátu. In: . Tatranské Matliare: VSŽ - informatika Košice, 1992. [Detail]
NEJEZCHLEBA, MIroslav. Transformace vědecko-výzkumné činnosti v nových podmínkách tržní ekonomiky. In: . Třinec: Třinecké železárny, Třinec, 1992. [Detail]