Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

TICHÝ, Tomáš a Michal HOLČAPEK. Some Results on the Law of Large Numbers for Random LU-Fuzzy Numbers in the Context of Simulation of Financial Quantities. In: Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period : proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking : Ostrava, Czech Republic, 16 - 17 October 2013. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2013. s. 135-142. ISBN 978-80-7248-892-6. [Detail]
KRÁLOVIČ, Petr. Aplikace reálných opcí při ocenění rozšíření Jaderné elektrárny Temelín. In: MEKON 2013 : the CD of participants' reviewed papers from 15th international conference : February 6-7, 2013, Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 387-394. ISBN 978-80-248-2950-0. [Detail]
MATUŠKOVÁ, Petra. POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ PRO MĚNOVÉ RIZIKO. In: MEKON : conference proceedings of MEKON 2013 : selected papers : 15th international conference : February 6-7, 2013, Ostrava, Czech Republic. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 203-2013. ISBN 978-80-248-3068-1. [Detail]
KRÁLOVIČ, Petr. Aplikace strukturálních modelů při měření kreditního rizika. In: VI. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : Karviná, 8. listopadu 2013 : sborník příspěvků. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2013. s. 625-630. ISBN 978-80-7248-901-5. [Detail]
PETROVÁ, Ingrid. STOCHASTIC MORTALITY MODELING. In: MEKON 2011 : the CD of participants' reviewed papers from 13th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-248-2372-0. [Detail]
ZELINKOVÁ, Kateřina. Aplikace metodologie Value at Risk pro lineární portfolio. In: MEKON 2011 : the CD of participants' reviewed papers from 13th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-248-2372-0. [Detail]
FORIŠKOVÁ, Dana. Vývoj míry úspor domácností v ČR a vybraných zemích EU. In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2009. s. 59-68. ISBN 978-80-248-2059-0. [Detail]
RICHTAROVÁ, Dagmar. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ANALÝZY CITLIVOSTI A PYRAMIDOVÉHO ROZKLADU ČISTÉ SOUČASNÉ HODNOTY PŘI HODNOCENÍ INVESTIC. In: MEKON 2008 : CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-12. ISBN 978-80-248-1704-0. [Detail]
FASORA, Ondřej. Vliv Millovy "kapacitní teorie" na genezi názorů na daňovou spravedlnost. In: Ekonomie Johna Stuarta Milla. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 91-99. ISBN 978-80-248-1340-0. [Detail]
KOCIÁNOVÁ, Eva. Rizika v souvislosti s realizací obchodně úvěrových vztahů podniků a možnosti jejich eliminace. In: Finanční řízení podniků. Ostrava: Severomoravská energetika, a.s., 2001. s. 134-138. ISBN 80-7078-889-5. [Detail]
BOROVCOVÁ, Martina. Úloha legislativy v rámci vývoje stability pojišťovacího trhu. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostarava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 220-222. ISBN 80-7078-898-4. [Detail]