Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra financí pravidelně organizuje dvě mezinárodní vědecké konference – Finanční řízení podniků a finančních institucí a Řízení a modelování finančních rizik.

Finanční řízení podniků a finančních institucí je konferencí zaměřenou na problematiku týkající se financí, zejména finančního řízení výrobních a obchodních společností, finančních institucí (banky, pojišťovny, investiční společnosti), finančních trhů, daní apod.

Řízení a modelování finančních rizik je konferencí zaměřenou na problematiku řízení, kvantifikace a modelování finančních rizik finančních a nefinančních institucí a trhů.

Výsledky výzkumné činnosti členů katedry jsou rovněž prezentovány na pravidelných setkáních mezinárodních odborných skupin a sympózií (např. EWGFM – EURO Working Group on Financial Modeling, MCQMC – Monte Carlo and Quasi Monte Carlo), mezinárodních vědeckých konferencích (např. Credit and Financial Risk Management: Risk Management Conference, Computational and Financial Econometrics, Global Finance Conference, Managerial Real Options Conference, Quantitative Methods in Finance, atd.) a v řadě tuzemských a mezinárodních recenzovaných odborných časopisech.

Finanční řízení podniků a finančních institucí

Mezinárodní vědecká konference

VŠB – TUO, Ekonomická fakulta
Katedra financí

Ostrava

Řízení a modelování finančních rizik

Mezinárodní vědecká konference

VŠB – TUO, Ekonomická fakulta
Katedra financí

Ostrava