Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Spolupráce s praxí jsou mnohotvárné; jedná se zejména o školení či dlouhodobé vzdělávání pro podnikovou sféru, zpracování projektů a odborných analýz, podnikatelských záměrů na zakázku, apod.

V pedagogické oblasti spočívá spolupráce katedry s podnikatelskou sférou především v participaci na přípravě přednáškových kurzů a přednášek na vybraná odborná témata. Velkou část spolupráce představuje také vedení absolventských prací oboru Finance včetně zpracování oponentských posudků, příprava speciálních seminářů pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia, atd.

Řada podniků a institucí se podílí a spolupracuje s katedrou taktéž formou sponzoringu.

Katedra Financí rovněž organizuje nebo se podílí s jinými katedrami fakulty na přípravě zábavně-vzdělávacích soutěží pro studenty regionálních středních odborných škol. Jedná se o soutěže např. Den finanční gramotnosti, Duel, apod.

Studenti oboru Finance se pravidelně účastní projektu Studentbroker, kterou pořádá pro studenty vysokých škol Fio banka, a.s. Tento projekt hravou formou učí studenty virtuálně obchodovat na finančních burzách.

Ing. Gurný Petr, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 597 322 123

doc. Ing. Čulík Miroslav, Ph.D.

Tajemník katedry

+420 597 322 471