Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je zapojena do mezinárodního programu University Affiliation Program organizace CFA Institute. Součástí tohoto programu je magisterský studijní obor Finance, což znamená, že se studijní plány tohoto oboru musejí minimálně ze 70 procent překrývat s tématy osnov programu CFA.

Program CFA je jednou z nejnáročnějších kvalifikací ve financích a držitelé titulu CFA (certifikovaný finanční analytik) mají značnou výhodu při hledání uplatnění u nejlepších firem jak v České republice, tak v zahraničí. V řadě zemí je také uznáván místo makléřských nebo dalších odborných zkoušek a jeho předností je, že zkoušky CFA jsou celosvětově jednotné. Fakulta může také každý rok udělit šesti vybraným studentům stipendium na tyto prestižní zkoušky.

Detailnější informace viz www.cfainstitute.org a www.cfasociety.org/czechrepublic/Pages/default.aspx.

Zároveň se studenti EkF pravidelně zúčastňují soutěže CFA Institute Research Challenge, která je spoluorganizována CFA Society Czech Republic. Cílem soutěže je vypracování investičního doporučení vybraného podniku, soutěž probíhá v angličtině a zatím největším úspěchem byla účast studentského týmu v evropském finále v Madridu.