Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecko-výzkumná činnost patří mezi významné aktivity katedry financí.

Členové katedry jsou pravidelně a dlouhodobě řešiteli, spoluřešiteli nebo členy řešitelských týmů řady vědecko-výzkumných projektů. Výsledky samostatné i týmové výzkumné činnosti jsou pravidelně přednášeny na mezinárodních vědeckých konferencích, publikovány ve sbornících a odborných časopisech.

Tematicky je výzkum orientován zejména do oblasti finanční analýza a finanční výkonnosti firem, oceňování firem, aplikace metodologie reálných opcí, řízení a modelování finančních rizik, oceňování finančních derivátů, aplikace replikačních a hedgingových strategií, aplikace metodologie Value at Risk, aplikace fuzzy-stochastických finančních modelů apod.

Ing. Gurný Petr, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 597 322 123

Ing. Novotná Martina, Ph.D.

Vědecká tajemnice katedry

+420 597 322 431