Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha nehodnocená

HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA, Martin ČERNEK, Irena DURDOVÁ, Viktorie JANEČKOVÁ, Iva KIROVOVÁ, Terezie KRESTOVÁ, Lucja MATUSIKOVÁ, Marie MIKUŠOVÁ, Marcela PAPALOVÁ a Kateřina ZELINKOVÁ. Základy managementu, 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4102-1. [Detail]
RICHTAROVÁ, Dagmar. Sbírka příkladů z finančního řízení a rozhodování podniku. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3169-5. [Detail]
RICHTAROVÁ, Dagmar. Financial management and decision-making of a company:workbook with solutions. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3166-4. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Finanční deriváty ? typologie finančních derivátů, podkladové procesy, oceňovací modely. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1180-4. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk, Miroslav ČULÍK a Tomáš TICHÝ. Finanční rozhodování za rizika: sbírka řešených příkladů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0840-4. [Detail]
NOVOTNÝ, Jan, Jan ŠIROKÝ a Renáta HÓTOVÁ. Daňové poradenství. Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava1997. ISBN 80-7078-485-7. [Detail]
LICHNOVSKÁ, Marie, Eva KOCIÁNOVÁ, Kateřina KOŘENÁ, Dagmar RICHTAROVÁ a Lukáš ROUBÍČEK. Sbírka příkladů z financí podniku. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-451-2. [Detail]
FRAIT, Jan a Roman ZEDNÍČEK. Makroekonomie. Ostrava: VŠB-TU, 1996. ISBN 80-7078-296-X. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana. Sbírka příkladů z nákladového účetnictví a kalkulací I. díl: Náklady a kalkulace (skripta). Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 1995. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana. Sbírka příkladů z nákladového účetnictví a kalkulací, II. díl:Nákladové účetnictví. Ostrava: EkF, VŠB-TU Ostrava, 1995. [Detail]