Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

CASSADER, Marco, Tomáš TICHÝ a Sebastiano VITALI. Benchmark Tracking Portfolio Problems with Stochastic Ordering Constraints. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4364-3. [Detail]
HOZMAN, Jiří, Michal HOLČAPEK, Tomáš TICHÝ, Dana ČERNÁ, Aleš KRESTA a Radek VALÁŠEK. Robust Numerical Schemes for Pricing of Selected Options. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4269-1. [Detail]
HOZMAN, J, M HOLČAPEK, Tomáš TICHÝ, D ČERNÁ, Aleš KRESTA a R VALÁŠEK. Robust Numerical Schemes fo Pricing of Selected Options. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4269-1. [Detail]
KOUAISSAH, Noureddine, Sergio Lozza ORTOBELLI a Tomáš TICHÝ. Portfolio theory and conditional expectations: Selected models and applications. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4343-8. [Detail]
KRESTA, Aleš. Kvantitativní metody investování s aplikacemi v prostředí Matlab. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3898-4. [Detail]
KRESTA, Aleš. Financial Engineering in Matlab: Selected Approaches and Algorithms. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3702-4. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Miroslav ČULÍK, Petr GURNÝ, Aleš KRESTA, Jiří VALECKÝ a Zdeněk ZMEŠKAL. Financial management and decision-making of a company: analysis, investing, valuation, sensitivity, risk, flexibility. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3619-5. [Detail]
ČULÍK, Miroslav. Aplikace reálných opcí v investičním rozhodování firmy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3069-8. [Detail]
BERTOCCHI, Marida, Giorgio CONSIGLI, Rita D'ECCLESIA, Rosella GIACOMETTI, Vittorio MORIGGIA a Sergio Lozza ORTOBELLI. Euro Bonds: Markets, Infrastructure and Trends. Singapore: World Scientific Publishing, 2013. ISBN 978-981-4440-15-8. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Backtesting of VaR-based models: Methodological review and selected applications. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3291-3. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk, Tomáš TICHÝ a Dana DLUHOŠOVÁ. Finanční modely: koncepty, metody, aplikace. Praha: Ekopress Praha, 2013. ISBN 978-80-86929-91-0. [Detail]
VARADZIN, František, Jan KELLER, Lumír KULHÁNEK, Pavel HEJMAN, Anatolij Ivanovič SPRINČAK, Irina VAŠKO, Arkadiusz WASINSKI a Anna ZASADA-CHORAB. Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-053-9. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Lévy Processes in Finance: Selected applications with theoretical backround. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2536-6. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Simulace Monte Carlo ve Financích: Aplikace při ocenění jednoduchých opcí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2352-2. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Zdeněk ZMEŠKAL, Dagmar RICHTAROVÁ a Jiří VALECKÝ. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress Praha, 2010. ISBN 978-80-86929-68-2. [Detail]
POLÁK, Petr a Ivan KLUSÁČEK. Centralization of Treasury Management. Sumy: Business Perspectives, 2010. ISBN 978-966-2965-08-7. [Detail]
POLOUČEK, Stanislav, Lumír KULHÁNEK, Daniel STAVÁREK, Rajmund MIRDALA, Viera KUZMIŠINOVÁ, Vincent ŠOLTÉS, Edita FARKAŠOVÁ, Peter KUZMIŠIN a Ján VRAVEC. Peniaze, banky, finančné trhy. Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-305-1. [Detail]
MEDVEC, Zdeněk, Lukáš PROKOP a Zdeněk ZMEŠKAL. Problematika oceňování nedodané energie v průmyslu. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2099-6. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress Praha, 2008. ISBN 978-80-86929-44-6. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. LATTICE MODELS - Pricing and Hedging at (In)complete Markets. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1703-3. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Miroslav ČULÍK, Tomáš TICHÝ a Zdeněk ZMEŠKAL. Aplikace metodologie reálných opcí ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1061-1. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Ekopress Praha, 2006. ISBN 80-86119-58-0. [Detail]
POLÁCH, Jiří, Petr POLÁK, Kateřina KOŘENÁ a Blanka KAMENÍKOVÁ. Základy kapitálových trhů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1046-8. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk, Dana DLUHOŠOVÁ a Tomáš TICHÝ. Financial models. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0754-8. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk, Tomáš TICHÝ a Dana DLUHOŠOVÁ. Finanční modely. Praha: Ekopress Praha, 2004. ISBN 80-86119-87-4. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Zdeněk ZMEŠKAL, Tomáš TICHÝ, Miroslav ČULÍK, Daniel HEINRICH, Leoš GREGOR, Dana FORIŠKOVÁ, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Andrea KUBIŠTÍKOVÁ, Petr LICHNOVSKÝ, Michal HOLČAPEK a Orlando ARENCIBIA MONTERO. NOVÉ PŘÍSTUPY A FINANČNÍ NÁSTROJE VE FINANČNÍM ROZHODOVÁNÍ. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0669-X. [Detail]
FORIŠKOVÁ, Dana. Bankovnictví. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. ISBN 80-7042-229-7. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk, Jana HANČLOVÁ a Tomáš TICHÝ. Finanční Modely. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0182-5. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk a Miroslav ČULÍK. Finanční rozhodování za rizika - sbírka řešených příkladů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0096-9. [Detail]
POLÁCH, Jiří a Kateřina KOŘENÁ. Kapitálové trhy. Ostrava: Audit Morava, s.r.o, 2002. ISBN 80-278-0134-5. [Detail]
POLÁCH, Jiří, Kateřina KOŘENÁ, Andrea KUBIŠTÍKOVÁ a Miroslav ČULÍK. Kapitálové trhy -sbírka řešených příkladů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002. ISBN 80-278-0134-4. [Detail]
POLÁCH, Jiří. Využití kapitálových trhů k financování společností. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-757-0. [Detail]
POLÁCH, Jiří. Využití kapitálových trhů k financování společností. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-757-0. [Detail]
JAŠKOVÁ, Mária, ANCHOR, Anna DUŠKOVÁ, Jana GERŠLOVÁ, Martina HALÁSKOVÁ, HALÁSKOVÁ, JUROVÁ, KOVAČ, Jiří KOVÁŘ, KREJČÍ, Anna KŘÍŽOVÁ, VRÁNOVÁ, Václav LEDNICKÝ, Anna MADRYOVÁ, Marie MIKUŠOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Boris NAVRÁTIL, PODBREGAR, REBERNIK, REKAR, Petr ŠNAPKA, Vojtěch SPÁČIL, Marcella ŠIMÍČKOVÁ, Jan ŠIROKÝ, VYSKUPOVÁ, Hana BARTKOVÁ, SVAČINKOVÁ, Milena TVRDÍKOVÁ, VUK, VUKOVIČ, Zdeněk ZMEŠKAL a Matěj TURČAN. ECON '99 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1999. ISSN 0862-7908. [Detail]
BIRNEROVÁ, , Jana GERŠLOVÁ, Ludmila KALUŽOVÁ, Lenka KAUEROVA, KERN, Viktor KOTLÁN, Jiří KOVÁŘ, KUBÍČKOVÁ, Václav LEDNICKÝ, WAWRZYCZEK, Viktorie JANEČKOVÁ, Ivo MARTINÍK, Jan MINISTR, SEIDLER, Marie MIKUŠOVÁ, Boris NAVRÁTIL, Vojtěch SPÁČIL, Lenka SPÁČILOVÁ, Milan SEKANINA, SCHINDLER, Milena TVRDÍKOVÁ a Zdeněk ZMEŠKAL. ECON '98 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1998. ISSN 0862-7908. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Iveta RATMANOVÁ, Pavel PĚNČÍK a Jarmila MRUZKOVÁ. Náklada a kalkulace - sbírka úloh k základnímu kurzu NKC. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1998. 4-7 s. ISBN 80-7078-602-7. [Detail]
BAUEROVÁ, Danuše, FLORJANČIČ, FLORJANČIČ, BERNIK, Jana GERŠLOVÁ, HAJKR, Martina HALÁSKOVÁ, HALÁSKOVÁ, Jana HANČLOVÁ, Jaroslav RAMÍK, JERAJ, JUROVÁ, Lenka KAUEROVA, KERN, Christiana KLIKOVÁ, KOVAČ, Jiří KOVÁŘ, LJUBIČ, Václav LEDNICKÝ, KAŠNÁ, Jan MALINOVSKÝ, Ivo MARTINÍK, Zdeněk MIKOLÁŠ, Ladislav LUDVÍK, Marie MIKUŠOVÁ, MŰLLEROVÁ, MŰLLER, Boris NAVRÁTIL, PAULÍK, ROUBÍČEK, Milan SEKANINA, Ivan ŠOTKOVSKÝ, Lenka SPÁČILOVÁ, Vojtěch SPÁČIL, Tadeusz SZWEDA, Jan ŠIROKÝ, Milena TVRDÍKOVÁ, VUK, WOJKOVSKÁ a Zdeněk ZMEŠKAL. ECON '97 (Selected Research Papers). Ostrava: OFTIS, Ostrava, 1997. ISSN 0862-7908. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Jarmila MRUZKOVÁ a Iveta RATMANOVÁ. Teorie nákladů a kalkulace. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-444-X. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Michal JANOK, Renáta HÓTOVÁ a Milan MAJERNÍK. Základy finančnej analýzy firmy. Bratislava: MIKA - CONZULT, Bratislava, 1997. ISBN 80-967295-5-1. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Marie LICHNOVSKÁ a Dagmar RICHTAROVÁ. Základy podnikových financí - 1.část. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB - TU Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-517-9. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana a Michal JANOK. Ekonomické nástroje a cenová strategie. Bratislava: EU Bratislava, 1995. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav. Finanční analýza firmy. Bratislava: MIKA-CONZULT, 1995. ISBN 80967295-0-0. [Detail]
NOVOTNÝ, Jan. Jak sestavovat a číst finanční a hospodářské rozbory podniku. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. [Detail]
NOVOTNÝ, Jan. Optimalizace právní formy podniku z daňového hlediska. Ostrava: VŠB Ekonomická fakulta Ostrava, 1994. [Detail]
POLÁCH, Jiří. Posouzení možnosti získání zdrojů k financování ochrany životního prostředí na kapitálovém trhu. Ostrava: VŠB Ekonomická fakulta Ostrava, 1994. [Detail]
POLÁCH, Jiří. Posouzení možnosti získání zdrojů k financování ochrany životního prostředí na kapitálovém trhu. Ostrava: VŠB Ekonomická fakulta Ostrava, 1994. 103-104 s. [Detail]
NOVOTNÝ, Jan. Optimalizace právní formy podniku z daňového hlediska. Ostrava: VŠB Ekonomická fakulta Ostrava, 1994. 114-115 s. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav a Jan NOVOTNÝ. Jak sestavovat a číst finanční a hospodářské rozbory podniku. Ostrava: AKS Ostrava, 1994. ISBN 80-85798-17-4. [Detail]
NOVOTNÝ, Jan. Koncepce ekonomického vývoje uhelného hornictví ve struktuře českého národního hospodářství a v ostravsko-karvinském regionu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1992. [Detail]
NOVOTNÝ, Jan. Koncepce ekonomického vývoje uhelného hornictví ve struktuře českého národního hospodářství a v ostravsko-karvinském regionu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 1992. 107-108 s. [Detail]