Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Závěrečná práce

TICHÝ, Tomáš a Lun GAO. Comparison of Selected Methods for Option Pricing Using C. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2018. [Detail]
KOUAISSAH, Noureddine a Tomáš TICHÝ. Financial Applications of the Conditional Expectation. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
DVOŘÁČKOVÁ, Hana a Tomáš TICHÝ. Zhodnocení vlivu vybraných proměnných na investiční chování. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
TICHÝ, Tomáš a Ingrid PETROVÁ. Řízení vybraných rizik dle směrnice Solvency II. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
GUO, Haochen a Zdeněk ZMEŠKAL. The Financial Portfolio Hedging Strategies Applications and Verifications in International Financial Markets. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
CZUDEK, Patrycja a Tomáš TICHÝ. Assessment of Alternative Methods for Parameter Estimation of Investment Instruments Price Models. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
TICHÝ, Tomáš a Eliška STIBOROVÁ. Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at Risk. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
SZNAPKOVÁ, Barbora a Tomáš TICHÝ. Posouzení kvality odhadu Value at Risk dle vybraných modelu. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk a Petr GURNÝ. Tvorba a vybrané aplikace scoringového modelu defaultu komerčních bank pro období finanční krize. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
TICHÝ, Tomáš a Gabriela CIELEPOVÁ. Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
TICHÝ, Tomáš a Markéta JAROTKOVÁ. Posouzení vlivu hedgingových strategií na celkové cash flow podniku. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
ZMEŠKAL, Zdeněk a Aleš KRESTA. Odhad hodnoty Value at Risk portfolia pomocí kopula funkcí. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
VALECKÝ, Jiří a Eva SLIVKOVÁ. Predikce úpadku firem pomocí scoringového modelu. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PARDUBICKÁ, Eva a Tomáš TICHÝ. Modelování pravděpodobnosti selhání středoevropských bank. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
TICHÝ, Tomáš a Kateřina LASÁKOVÁ. Predikce pravděpodobnosti selhání českých bank. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
CMIELOVÁ, Zuzana a Tomáš TICHÝ. Hedging měnového rizika vybraného podniku. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
VREBOVÁ, Denisa a Tomáš TICHÝ. Techniky zajištění komoditního rizika. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
BOROVCOVÁ, Martina. Komparace přístupů a metod měření solventnosti v pojišťovnictví. Ostrava: , 2007. [Detail]
KOŘENÁ, Kateřina. Vybrané aspekty kolektivního investování v České republice. Ostrava: , 2007. [Detail]
TICHÝ, Tomáš. Aplikace a ověření replikačních strategií při ocenění a hedgingu finančních opcí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004. [Detail]
FORIŠKOVÁ, Dana. Restrukturalizace nebonitních aktiv bank a oceňování úvěrových pohledávek. Ostrava2004. [Detail]
POLÁK, Petr. Posouzení vývoje vlivu finančních trhů na finanční rozhodování podniků v České republice. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2003. [Detail]
ČULÍK, Miroslav. Reálné opce a jejich vliv na rozhodování firmy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana. Hodnocení finanční výkonnosti a analýza ekonomické přidané hodnoty podniku. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2002. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana a Miroslav NEJEZCHLEBA. Hodnocení finanční výkonnosti a analýza ekonomické přidané hodnoty podniku. Ostrava: EkF, 2001. [Detail]