Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijního předmětu Mezinárodní projektový management
Kód
RPP2020/152
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na tvorbu výuky studijního předmětu Mezinárodní projektový management v navazujících studijních programech prezenční a kombinované formy studia se zaměřením na studijní programy Aplikovaná ekonomie (specializace Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ekonomika a management (specializace Podniková ekonomika, specializace Management) realizované na EkF VŠB-TU Ostrava. Studijní předmět Mezinárodní projektový management představuje jednu ze základních fází procesu získávání praktických kompetencí studentů jako budoucích projektových manažerů či euromanažerů a tvoří tak nedílnou součást specializace v navazujícím magisterském studiu v rámci plně kompatibilní větve předmětů praktických kompetencí (tematická návaznost problematiky na předměty Projektový a dotační management (A/B), Evropská regionální politika, Politika soudržnosti EU a Mezinárodní konkurenceschopnost, které tak společně utvářejí praktické dovednosti studentů, a rozšiřují jejich znalostní profil). Globálním cílem projektu je rozšíření kvality akreditované koncepce studijních programů Aplikovaná ekonomie (specializace Mezinárodní ekonomické vztahy) a Ekonomika a management (specializace Podniková ekonomika, specializace Management) prostřednictvím předmětu Mezinárodní projektový management v podobě využití Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR, resp. Fondů EU v současném i budoucím programovém období, tj. 2014-2020 a 2021-2027, a to v návaznosti na teoretickou oblast hospodářských politik a dynamický vývoj ve světové ekonomice s ohledem na globalizační procesy. Předmět Mezinárodní projektový management je věnován získání či prohloubení znalostí v problematice projektového řízení a dotačního managementu v globálním mezinárodním prostředí se zvláštním zaměřením na standardizaci a techniky uplatňované pří řízení projektů v zemích EU a USA. Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnými přístupy k řízení mezinárodních projektů na základě příslušných technik, standardů a metod projektového řízení. Realizace projektu zkvalitní výuku, umožní studentům hlubší pochopení dané problematiky a zlepší jejich přípravu pro praxi projektového manažera, tj. zajistí praktické znalosti, jež jsou přímo využitelné v praxi. Výsledkem projektu by tak mělo být zlepšení připravenosti budoucích absolventů pro praxi v oblasti řízení územního rozvoje (z hlediska veřejné sféry) a podnikových procesů (z hlediska soukromé sféry), a uplatnění zásad a standardů projektového managementu spojeného s dotačním poradenstvím, což povede ke zvýšení jejich uplatnitelnosti a zaměstnatelnosti na trhu práce.
Zpět na seznam