Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu Evropská unie A
Kód
IRP/2018/195
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
IRP
Typ
Rozvojový program IRP
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci a rozvoj výuky vyučovaného předmětu Evropská unie A (120 300) v bakalářském studijním programu Hospodářská politika a správa. Hlavním cílem projektu je zlepšení praktických i teoretických znalostí studentů programu HPS (rovněž tak i vybraných studentů programu Ekonomika a management) v širokém spektru integrační problematiky Evropské unie, což jim umožní nejen získání základních odborných informací pro další předměty s integrační tematikou, ale umožní i jejich lepší připravenost a uplatnitelnost na vnitřním trhu EU. Specifickým cílem projektu je aktualizace sylabu a obsahu předmětu – přednášek i seminářů, s ohledem na aktuální vývoj Evropské unie a na nejnovější poznatky z oblasti praktických i teoretických aspektů fungování evropského integračního procesu. Dalším specifickým cílem je pak aktualizace výukových materiálů pro studenty, které jim budou dostupné jako podpora v rámci celoškolského systému LMS Moodle. Cílovou skupinou projektu jsou především studenti prvního ročníku bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa (HPS), kde je předmět zařazen jako povinný. Realizace projektu umožní studentům získat nejnovější poznatky z probíhajícího evropského integračního procesu. Díky inovaci obsahu předmětu tak budou studenti lépe vybaveni základními odbornými informacemi o Evropské unii a připraveni pro absolvování předmětů více zaměřených na detailní oblasti evropské integrace.
Zpět na seznam