Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijního předmětu: Globalizace a mezinárodní organizace
Kód
FRVS2015/40
Řešitel
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předložený projekt je zaměřen na inovaci předmětu Globalizace a mezinárodní organizace, který je nabízen studentům v bakalářské formě studijního programu Hospodářská politika a správa v rámci studijních oborů Eurospráva a Veřejná ekonomika a správa (včetně kombinované formy studia); v navazující magisterské formě studijního programu Hospodářská politika a správa studijního oboru Národní hospodářství; a dále v rámci bakalářské formy studijního programu Ekonomika a management v rámci studijního oboru Ekonomika podniku (včetně kombinované formy studia). Kód předmětu pro prezenční studium je 120-0332, kód pro kombinované studium je 120-0432. V rámci oboru Eurospráva je předmět nabízen jako povinný, ostatním oborům je nabízen jako povinně volitelný. S odkazem na aktuální trendy ve výuce je projekt zaměřen na zkvalitnění a širší využití moderních výukových metod, inovaci stávajících přednášených témat (v reakci na vývoj v globální ekonomice a společnosti), zavedení témat zaměřených na pozici Evropské unie v rámci mezinárodního společenství a světové ekonomiky, a v neposlední řadě na posílení propojenosti předmětu s profilem absolventa Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
Zpět na seznam