Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
DOCs on the Move
Kód
13203-1055/BRATISL03
Řešitel
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Erasmus - IP (Intensive programs)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Erasmus - IP
Předmět výzkumu
Hlavním cílem předkládaného projektu (intenzivního programu) je realizace tří prioritních os: první je zvýšení kvality doktorského studia a tvorba, resp. transfer inovativních řešení pro doktorský program; druhou je zvýšení kvality vědeckovýzkumných výstupů doktorandů a třetí osou je prohloubení mezinárodní spolupráce mezi zúčastněnými vysokoškolskými institucemi.
Zpět na seznam