Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry publikují ve vědeckých časopisech a prezentují příspěvky na konferencích evidovaných v databázích Scopus a Web of Science. Členové katedry bývají rovněž členy či vedoucími vědeckých projektů GAČR a SGS a také řeší pedagogické projekty a projekty zaměřené na spolupráci s firmami z praxe.

Ve vědě a výzkumu je rozvíjena spolupráce se zahraničními odborníky, např. z Islamic University of Iran v Iránu, University of Toronto v Kanadě, Free University of Bolzen-Bolzano v Itálii, La Salle Univerzity v USA, University of Padderborn v Německu a University of Jyväskylä ve Finsku v rámci tvorby a publikování společných článků v odborných časopisech. Konkrétní členové katedry rovněž spolupracují s Ústavem teorie informace a automatizace Akademie věd ČR, v.v.i. (ÚTIA).

Doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec působí jako Associate editor pro významné vědecké časopisy Applied Soft Computing (Q1; IF=6,725) a The International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (Q2; IF=3,137).

Prof. Mehdi Toloo, Ph.D. je členem ediční rady významného vědeckého časopisu Computers & Industrial Engineering (IF2016=2,623).