Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry se v rámci spolupráce s praxí podílejí na řešení různých praktických úkolů, např. tvorba studií proveditelnosti, spolupráce na vývoji specializovaného software, řešení specializovaných výzkumných úkolů v oblasti managementu i zpracování dat. Spolupráce probíhá rovněž na úrovni podpory konzultací diplomových a bakalářských prací a realizace praxe studentů v bakalářském stupni studia. Významná je také spolupráce s firmou ATTN Consulting, při dodávce aplikačního SW pro podporu výuky v předmětech Softwarová podpora a Organizační projektování.

Oblasti spolupráce ve vědě, výzkumu a praxi

 • Operační výzkum, ekonometrie, aplikace vícekriteriálních metod při rozhodování, projektové řízení a řízení rizik, organizační diagnostika a budování informačních systémů organizací (se speciálním zaměřením na subsystémy podpory plánování a řízení, tj. Business Intelligence a datovou analytiku).
 • Matematické programování a optimalizace (včetně aplikace stochastického a fuzzy přístupu).
 • Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování.
 • Ekonometrické modelování a analýza časových řad.
 • Hodnocení výkonnosti organizací (neparametrickými a parametrickými přístupy –DEA, SFA).
 • Analýza, návrh a implementace systémů Business Intelligence a řešení pro analýzu strukturovaných a nestrukturovaných dat.
 • Projektové a procesní řízení v organizacích.
 • Analýza a řízení rizik v organizacích.
 • Organizační diagnostika při racionalizaci organizačních struktur a řízení v organizacích.
 • Optimalizace v praxi.
 • Měření efektivnosti v praxi.
 • Softwarová podpora ne jen pro klasickou výuku.
 • Kvantitativní metody hravě a zábavně.

Ing. Radek Němec, Ph.D.


+420 597 322 475

Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.

Vědecká tajemnice katedry

+420 597 322 141