Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry se v rámci spolupráce s praxí podílejí na řešení různých praktických úkolů, např. tvorba studií proveditelnosti, spolupráce na vývoji specializovaného software, řešení specializovaných výzkumných úkolů v oblasti managementu i zpracování dat. Spolupráce probíhá rovněž na úrovni podpory konzultací diplomových a bakalářských prací a realizace praxe studentů v bakalářském stupni studia. Významná je také spolupráce s firmou ATTN Consulting, při dodávce aplikačního SW pro podporu výuky v předmětech Softwarová podpora a Organizační projektování.

Partneři katedry