Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra pořádá mezinárodní vědeckou konferenci: "Strategic Management and its Support by Information Systems (SMSIS)"

Členové katedry se aktivně účastní významných mezinárodních konferencí - Mathematical Methods in Economics (MME) v Jindřichově Hradci, Managing and Modeling of Financial Risks (MMFR) v Ostravě, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FCCSI) v Poznani (Polsko),  Asia-Pacific Operation Research Society (APORS) v Kathmandu (Nepál) a Data Envelopment Analysis (DEA40) v Birminghamu (Velká Británie).

Katedra spolupracuje s dalšími fakultami, zejména fakultou Fakultou materiálově-technickou. Členové katedry jsou členy, nebo přímo předsedají vybraným českým i zahraničním profesním organizacím, asociacím a sdružením:

  • Česká společnost ekonomická (ČSE)
  • Česká společnost ekonometrická (ČES)
  • Česká společnost pro operační výzkum
  • Institute for Operations Research & the Management Sciences (INFORMS) [USA]
  • Association of European Operational Research Societies (EURO) [UK]
  • Česká společnost pro jakost (ČSJ)
  • International MCDM Society [Německo]
  • Euro Working Group on Stochastic Programming (EWGSP) [Itálie]
  • Odborná skupina Projektový Management (OSPM) [ČR; předseda]

Strategic Management and its Support by Information Systems

Mezinárodní vědecká konference

VŠB – TUO, Ekonomická fakulta
Katedra systémového inženýrství

Ostrava