Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry se rámcově zabývají výzkumnými tématy jako je operační výzkum, ekonometrie, aplikace vícekriteriálních metod při rozhodování, projektové řízení a řízení rizik, organizační diagnostika a budování informačních systémů organizací (se speciálním zaměřením na subsystémy podpory plánování a řízení, tj. Business Intelligence a datovou analytiku). Jednotlivé oblasti oblastí výzkumu na katedře jsou:

  • matematické programování a optimalizace (včetně aplikace stochastického a fuzzy přístupu),
  • aplikace metod vícekriteriálního rozhodování,
  • ekonometrické modelování a analýza časových řad,
  • hodnocení výkonnosti organizací (neparametrickými a parametrickými přístupy –DEA, SFA),
  • analýza, návrh a implementace systémů Business Intelligence a řešení pro analýzu strukturovaných a nestrukturovaných dat,
  • projektové a procesní řízení v organizacích,
  • analýza a řízení rizik v organizacích,
  • organizační diagnostika při racionalizaci organizačních struktur a řízení v organizacích.

Mgr. Ing. Lucie Chytilová, Ph.D.

Vedoucí katedry

+420 597 322 104

Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.

Vědecká tajemnice katedry

+420 597 322 141