Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra systémového inženýrství garantuje společně s Katedrou aplikované informatiky bakalářský studijní program Informatika v ekonomice, magisterský studijní program Informační a znalostní management a doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika.

Mimo to se pedagogové podílejí na výuce v rámci studia MBA ve spolupráci s JMU v Liverpoolu (v české i anglické verzi) a také na výuce zahraničních studentů, přijíždějících studovat na Ekonomickou fakultu v rámci programu Erasmus+.

Absolventi oboru Systémové inženýrství a informatika jsou schopni pracovat jako systémoví inženýři zejména na pozicích systémový analytik a metodik, systémový projektant, specialista na organizační projektování, projektový manažer, procesní expert, business analytik, podnikový informatik nebo návrhář informačních systémů. Absolventi oboru naleznou uplatnění na úrovni vrcholového i středního stupně řízení v podnicích zejména se zaměřením na IT, ve státní správě, ale i ve finančních a pojišťovacích institucích i na pracovištích ekonomického výzkumu.

Navazující magisterské studium

Prozkoumat, navrhnout, implementovat. To bude vaše mantra. Informační a znalostní management je pro studenty, kterým nestačí pohladit nové znalosti jen tak po povrchu. Biflování není váš styl, chcete věci pochopit a poznat jejich souvislosti. A my vám k tomu dáme prostor. Společně se naučíme řešit ekonomické problémy pomocí IT a rozhodovat se efektivně. Díky skloubení analytického myšlení a kreativity.

Během magisterského studia proniknete do softwarového inženýrství a řízení bezpečnosti informací. Budete ovládat pokročilé analýzy dat. Vyznáte se v projektovém managementu. Poznáte moderní soft computingové metody jako jsou neuronové sítě a principy umělé inteligence. A navíc budete mít příležitost získané dovednosti otestovat v praxi.