Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

KONTAKTY NA VEDENÍ

Osoba Telefon Adresa
Mgr. Ing. Chytilová Lucie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (157)
Tajemník (157)
Akademický pracovník (157)
+420 596 992 104
Ing. Bazsová Blanka, Ph.D.
Vědecký tajemník (157)
Kmenový zaměstnanec (157)
+420 596 992 141
Ing. Friedrichová Kamila
Sekretářka (157)
Sekretářka (155)
+420 596 992 312

KONTAKTY NA PRACOVNÍKY

Osoba Telefon Adresa
Ing. Bordácsová Dominika
Interní doktorand (157)
+420 596 992 372
prof. Ing. Hančlová Jana, CSc.
Vedoucí útvaru (161)
Akademický pracovník (157)
Proděkanka pro vědu, výzkum a doktorské studium (100)
+420 596 992 285 E703, Havlíčkovo nábř. 3120/38a (mapa)
702 00 Ostrava
doc. Dr. Ing. Hudec Miroslav
Akademický pracovník (157)
+420 596 992 318
Ing. Chlopecký Jakub, Ph.D.,MBA,LL.M. +420 596 992 303 D519, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Jamárik David +420 596 992 372
Ing. Němec Radek, Ph.D.
Akademický pracovník (157)
+420 596 992 475
Ing. Řeháček Petr, Dr. +420 596 992 293 D429, Sokolská třída 2416/33 (mapa)
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Šindlerová Markéta
Interní doktorand (157)
+420 596 992 141
Ing. Štěpán Marek
Interní doktorand (157)
+420 596 992 372
Ing. Švaňa Miloš
Interní doktorand (157)
+420 596 992 318
prof. Toloo Mehdi, Ph.D. +420 596 992 104
Ing. Volný Ladislav +420 596 992 372
doc. Mgr. Ing. Zapletal František, Ph.D.
Akademický pracovník (157)
Kmenový zaměstnanec (157)
+420 596 992 255