Skip to main content
Skip header

Article

KRAJŇÁK, Michal. Financial Statement according to National or International Financial Reporting Standards? A Decision Analysis Case Study from the Czech Republic at Industrial Companies. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics. Kaunas University of Technology, 2020, 31(3), p. 270-281. ISSN 1392-2785. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. Analytic Hierarchy Process in Czech Taxpayers' Decision-Making Regarding their Tax Liability. Journal of Tax Reform. Ural Federal University, 2020, 2(6), p. 142-156. ISSN 2412-8872. [Detail]
KRZIKALLOVÁ, Kateřina and Filip TOŠENOVSKÝ. Is the Value Added Tax System Sustainable? The Case of the Czech and Slovak Republics. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(12), p. 4925. ISSN 2071-1050. [Detail]
ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila, Michal KRAJŇÁK, Jan ŠIROKÝ and Eva JÍLKOVÁ. Does Cigarette Taxation Have an Impact on Reducing Their Consumption?. Ekonomický časopis. Slovenská akademie věd, Ekonomický ústav, 2019, 67(10), p. 1035-1054. ISSN 0013-3035. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. DO SELECTED TAX ADVANTAGES AFFECT TAX REVENUE FROM THE PERSONAL INCOME TAX?. Journal of Competitiveness. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, 11(4), p. 73-88. ISSN 1804-171X. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Alžbeta BIELIKOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ and Šárka KRYŠKOVÁ. Expected Tax Changes in 2019 with Impact on Business Entities in the Czech Republic. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2019, p. 1-5. ISSN 1335-2334. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela, Jana HAKALOVÁ, Šárka KRYŠKOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ and Alžbeta BIELIKOVÁ. The Issue of Valuation of Internally Produced Inventory under Czech Accounting Legislation and International Financial Reporting Standards. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2019, p. 22-27. ISSN 1335-2334. [Detail]
SLEZÁK, Jiří, Aneta PŘIKRYLOVÁ, Jana HAKALOVÁ and Alžbeta BIELIKOVÁ. Analysis of Implementing Digitalization and Automation in Accounting and Taxation in the Czech Republic. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2019, p. 33-40. ISSN 1335-2334. [Detail]
BIELIKOVÁ, Alžbeta, Jana HAKALOVÁ and Yvetta PŠENKOVÁ. Impact of Tax Burden on the Business Environment and Foreign Direct Investment in V4 Countries. Actual Problems of Economics. National Academy of Management, 2018, 3(201), p. 4-13. ISSN 1993-6788. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. Selected Aspects of Personal Income Tax in the Czech Republic. Journal of Applied Economic Sciences. Spiru Haret University, 2018, 13(5), p. 1429-1439. ISSN 1843-6110. [Detail]
GENČEV, Marian, Denisa MUSILOVÁ and Jan ŠIROKÝ. Matematický model Giniho koeficientu a zhodnocení redistribuční funkce daňového systému České republiky. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, 66(6), p. 732-750. ISSN 0032-3233. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Michal KRAJŇÁK, Marcela PALOCHOVÁ and Yvetta PŠENKOVÁ. Changes in Accounting and Taxation from 1 January 2018 and Upcoming Regulation of Accounting and Taxation from 2020-2030 in the Czech Republic. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2018, p. 16-22. ISSN 1335-2334. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka and Marcela PALOCHOVÁ. The Process of Preparing Financial Statements of the Czech Republic, Including the Analysis of Financial Statements Results for the year 2016. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2018, p. 32-38. ISSN 1335-2334. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Danuše NERUDOVÁ and Veronika DVOŘÁKOVÁ. The Quantification of the Significance of EATR Determinants: Evidence for EU Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2017, LXV.(2), p. 501-510. ISSN 1211-8516. [Detail]
KUZNETSOVA, Svitlana, Kateřina KRZIKALLOVÁ and Andriy KUZNETSOV. Performance Indicators for Management Control of Direct Taxes: Evidences from the Czech Republic and Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. [s.n.], 2017, 1(22), p. 189-198. ISSN 2306-4994. [Detail]
SUCHÁČEK, Jan, Jolana SKALIČKOVÁ and Jan ŠIROKÝ. Managerial decision-making on the location of banking headquarters in the Czech Republic. GeoScape. De Gruyter, 2017, 11(2), p. 76-83. ISSN 1802-1115. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. Application of Selected Quantitative Methods to Assess the Development of Personal Income Tax in the Czech Republic. Journal of Applied Economic Sciences. Spiru Haret University, 2017, 6(52), p. 1759-1770. ISSN 1843-6110. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana and Yvetta PŠENKOVÁ. Important Changes in Accounting, Reporting, Auditing, Taxation and New Obligations of Business Entities in the Czech Republic. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2017, p. 1-7. ISSN 1335-2334. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ and Yvetta PŠENKOVÁ. Electronic Registration of Sales - Analyse and Appraisal of Implementation of the New Obligation for Entrepreneurs in the Czech Republic. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2017, p. 33-39. ISSN 1335-2334. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola and Kateřina KRZIKALLOVÁ. The impact of deferred tax on company valuations in the case of mergers. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci. Research Council of the Accountants in Poland, 2017, 94(150), p. 131-144. ISSN 1641-4381. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Regína STŘÍLKOVÁ. Má vliv rozdílné uplatňování daňových ztrát na efektivní sazbu korporátní daně?. Acta Sting. Akademie Sting, 2016, 3(3), p. 70-79. ISSN 1805-6873. [Detail]
ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila and Jan ŠIROKÝ. Economics Impacts of Cigarette Taxation Development in the Czech Republic and the Slovak Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2016, 64(6), p. 2191-2200. ISSN 1211-8516. [Detail]
ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila, Jolana SKALIČKOVÁ and Jan ŠIROKÝ. What Can Tax Revenues Tell Us about the Economic Activity of Regions?. Economics and Sociology. Centre of Sociological Research, 2016, 9(1), p. 114-128. ISSN 2071-789X. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. Verification of Hypotheses to the Selected Indicators from the Annual Report of the Prague Public Transit Company and Ostrava Transport Company. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2016, 10(říjen), p. 274-280. ISSN 1998-0140. [Detail]
KRZIKALLOVÁ, Kateřina and Regína STŘÍLKOVÁ. Labour-Intensive Services and Changes of Value Added Tax Revenue. Journal of Competitiveness. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016, 8(1), p. 5-18. ISSN 1804-171X. [Detail]
PASEKOVÁ, Marie, Zuzana FIŠEROVÁ and Dagmar BAŘINOVÁ. Bankruptcy in Czech Republic - From the perspectives of debtors, creditors, and the judiciary, 2008-2013. Journal of International Studies. Centre of Sociological Research, 2016, 9(1), p. 180-191. ISSN 2071-8330. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ and Yvetta PŠENKOVÁ. Further Steps to Harmonize the Accounting of Business Entities in the Czech Republic with the International Financial Reporting Standards - News from 2016. Transactions of the Universities of Košice. TU Košice, 2016, p. 22-27. ISSN 1335-2334. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Jiřina KRAJČOVÁ and Jana HAKALOVÁ. The Taxation of Agricultural Land with the Use of Multi-Criteria Analysis. Zemědělská ekonomika. Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2016, 62(5), p. 197-204. ISSN 0139-570X. [Detail]
PASEKOVÁ, Marie, Zuzana CRHOVÁ, Zuzana FIŠEROVÁ and Dagmar BAŘINOVÁ. DEBT RELIEF OF NATURAL PERSONS AND THE RATE OF SATISFACTION OF THEIR CREDITORS IN THE CZECH REPUBLIC. Business: Theory and Practice. Vilnius Gediminas Technical University, 2015, 16(2), p. 185-194. ISSN 1648-0627. [Detail]
STŘÍLKOVÁ, Regína and Jan ŠIROKÝ. Changes in the VAT Burden on Expenses of Selected Households in the Czech Republic (2007-2014). DANUBE: Law and Economics Review. de Gruyter Verlag, 2015, 6(3), p. 189-202. ISSN 1804-6746. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Jarmila ZIMMERMANNOVÁ. Problematika zdaňování cigaret v České republice: vývoj a faktory ovlivňující výši daně. Daně a finance. LexisNexis CZ s.r.o., 2015, XXIII(1.), p. 10-15. ISSN 1801-6006. [Detail]
PASEKOVÁ, Marie, Zuzana CRHOVÁ and Dagmar BAŘINOVÁ. Czech Creditor Satisfaction with Debt Relief Under the Insolvency Act of 2008. International Advances in Economic Research. Springer Netherlands, 2015, 21(2), p. 349-350. ISSN 1083-0898. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. Implementation of Analytic Hierarchy Process Method in Decision-Making on the Choice of Accounting between National Accounting Standards and International Financial Reporting Standards. Journal of Applied Economic Sciences. Spiru Haret University, 2015, 10(7), p. 1060-1075. ISSN 1843-6110. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Šárka KRYŠKOVÁ and Yvetta PŠENKOVÁ. Analýza dopadů reformy účetnictví státu na obce v Moravskoslezském kraji. Obec a finance. TRIADA, spol. s r.o., 2015, 20(4), p. 27-29. ISSN 1211-4189. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ, Anna BÁNOCIOVÁ and Veronika ZLACZKÁ. Reflection of the change in VAT rates on selected household expenditures in the Czech Republic and the Slovak Republic (2007-2013). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2014, 62(6), p. 1465-1474. ISSN 1211-8516. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta and Šárka KRYŠKOVÁ. Analýza a komparace právní úpravy a účetnictví nadací a nadačních fondů v České republice v letech 1989 až 2014. Acta academica karviniensia. Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2014, XIV(3), p. 208-219. ISSN 1212-415X. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Implementace unijní legislativy v oblasti přímých daní v České republice. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. LINDE, Praha, Česká republika, 2014, XXII.(5), p. 25-29. ISSN 1210-6739. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ and Ivona HAMÁČKOVÁ. Změny v zatížení daní z přidané hodnoty ve výdajích průměrné domácnosti v ČR. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. LINDE, Praha, Česká republika, 2014, XXII.(8), p. 34-36. ISSN 1210-6739. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Thi Hoa NGUYEN. Možnosti využívání daňových investičních pobídek ve Vietnamu. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. LINDE, Praha, Česká republika, 2014, XXII.(12), p. 34-38. ISSN 1210-6739. [Detail]
CHALÚPKOVÁ, Eva and Jiří FRANEK. Application of the Analytic Hierarchy Process Method in Comparison of Financial Leasing and Loan. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014, 17(2), p. 75-84. ISSN 1212-3951. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana and Zuzana STEFANOVOVÁ. Internal control system of accounting in connection with corporate governance. Journal of International Scientific Publications. Volume 8. 2014, Neuveden.(8), p. 1024-1034. ISSN 1314-7242. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Kateřina MOKRÁ. Long-term Sustainability of the Use of Taxes as an Economic Policy Instrument: On the Example of European Union Member States during Economic Crisis. Journal of Sustainability Science and Management. Universiti Malaysia Terengganu, 2014, 9(1), p. 99-111. ISSN 1823-8556. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal. Decision Analysis Focused on the Effective Use of Available Funds in the Selected Company. Sylwan. Raszyn: Instytut Badawczego Leśnictwa, 2014, 158(6), p. 52-66. ISSN 0039-7660. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Jolana KVÍČALOVÁ. Quantification of Factors Influencing the Difference in Household Income in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2013, 2013(4), p. 995-1003. ISSN 1211-8516. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Veronika KŘELINOVÁ, Pavla VANDUCHOVÁ and Vlastimil BERAN. Možnosti vlivu daňové a dotační politiky státu na snížení nezaměstnanosti v České republice. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2013, XIII(1), p. 83-100. ISSN 1212-415X. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Kateřina RANDOVÁ and Regína STŘÍLKOVÁ. Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v EU v období ekonomické krize. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. Praha: LINDE, Praha, Česká republika, 2013, XXI.(4), p. 2-4. ISSN 1210-6739. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Změny v daních z příjmů fyzických osob v EU v období ekonomické krize. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. Praha: LINDE, Praha, Česká republika, 2013, XXI.(24), p. 5-7. ISSN 1210-6739. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Daniel BOGDANOVIČ. The potentional effects on the economic double taxation of dividends on investors decision. ECON – Journal of Economic, Management and Business. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, XXIII(3), p. 139-148. ISSN 1803-3865. [Detail]
RANDOVÁ, Kateřina and Michal KRAJŇÁK. Application of decision analysis in the context of VAT rate changes. Ekonomická revue - Central European Review of Economics Issues. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2013, 16(3), p. 159-168. ISSN 1212-3951. [Detail]
RANDOVÁ, Kateřina, Michal KRAJŇÁK and Václav FRIEDRICH. Impact of Reduced VAT Rate on the Behavior of the Labour Intensive Services Suppliers. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2013, 7(7), p. 508-518. ISSN 1998-0140. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Jolana KVÍČALOVÁ and Ivana VALENTOVÁ. Identification of Causes of Differences in Statutory and Effective Rates of Corporate Taxes. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2012, LX/2012(2), p. 391-397. ISSN 1211-8516. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Ivana VALENTOVÁ. Způsoby zdaňování dividend jako důležitá informace pro rozhodování investorů. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2012, 2012(4), p. 151-162. ISSN 1212-415X. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana and Alžběta URBANCOVÁ. ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK. Acta academica karviniensia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2012, XII(2), p. 29-42. ISSN 1212-415X. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Kateřina RANDOVÁ. Bude nová směrnice Evropské unie pro vymáhání pohledávek účinnější?. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. Praha: LINDE, Praha, Česká republika, 2012, 2012(4), p. 33-34. ISSN 1210-6739. [Detail]
FRIEDRICH, Václav, Kateřina MAKOVÁ and Jan ŠIROKÝ. Testing the Predicative Ability of the Tax Progressiveness Indices. E+M Ekonomie a management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012, XV(1), p. 4-12. ISSN 1212-3609. [Detail]
VANDUCHOVÁ, Pavla, Veronika KŘELINOVÁ, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Jiřina KRAJČOVÁ and Vlastimil BERAN. Self-Employment as a Solution for the Questionnaire Survey Focused on Unemployment in Selected Regions in the Czech Republic. ECON '12. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, 2012, 21(1), p. 188-200. ISSN 1803-3865. [Detail]
RANDOVÁ, Kateřina and Michal KRAJŇÁK. Selected Aspects of the Copenhagen Economics Study on Reduced VAT Rates in the Current Conditions of the Moravian-Silesian Region. Financial Assets and Investing. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012, 3(1/2012), p. 21-41. ISSN 1804-5081. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Anna KOVÁŘOVÁ and Kateřina RANDOVÁ. The Role of the Value Added Tax on Foodstuffs in the Consumer Basket. Zemědělská ekonomika. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2012, LVIII/2012(8), p. 387-395. ISSN 0139-570X. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana, Kateřina RANDOVÁ, Hana BARTKOVÁ and Yvetta PŠENKOVÁ. Inovace předmětu Fundamentals of Accounting. Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomicky dopravy a spojov, 2011, IV, 2011(říjen), p. 140-145. ISSN 1336-5878. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka and Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma v oblasti veřejných financí v České republice a právní úprava některých vybraných účetních jednotek. Právo, ekonomika, management. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2011, 2011(2), p. 13-25. ISSN 1804-3550. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Novela zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Účetní TIP : dotazy a odpovědi : newsletter dotazů, odpovědí a účetních aktualit. Praha: Verlag Dashöfer, 2011, 2011(25-26), p. 1-2. ISSN 1211-5363. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Rezervy na opravy hmotného majetku. Bulletin Komory daňových poradců České republiky. Praha: Komora daňových poradců, Praha, 2010, 1(3/2010), p. 17-20. ISSN 1211-9946. [Detail]
RANDOVÁ, Kateřina. Analysis of Potential Impacts of Inclusionof Locally Supplied Services into Reduced VAT Rate on the Suppliers of these Services. Financial Assets and Investing. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010, 1.(1/2010), p. 6-14. ISSN 1804-5081. [Detail]
PASEKOVÁ, Marie, Dagmar BAŘINOVÁ, Monika RANDÁKOVÁ and Jiří STROUHAL. Some Issues of Bankruptcy Procession: Case of the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES. North Atlantic University Union, 2010, 5(2), p. 290-297. ISSN 1998-0140. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Zohlednění předpokládané zbytkové hodnoty majetku a komponentní přístup v odpisování majetku v českém účetnictví – přiblížení české legislativy s mezinárodní praxí. Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomicky dopravy a spojov, 2010, 1(2010), p. 149-152. ISSN 1336-5878. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka and Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma v oblasti veřejných financí v České republice. Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomicky dopravy a spojov, 2010, 1(3-4/2010), p. 280-285. ISSN 1336-5878. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Harmonizace v oblasti zásob vlastní výroby. Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomicky dopravy a spojov, 2010, 1(3-4/2010), p. 408-412. ISSN 1336-5878. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných v roce 2010 v České republice. Podniková ekonomika a manažment. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomicky dopravy a spojov, 2010, 2010(3-4/2010), p. 436-440. ISSN 1336-5878. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009. Praktický poradce v daňových otázkách. Praha: Verlag Dashöfer, 2010, 2010(5-6/2010), p. 1-34. ISSN 1212-8600. [Detail]
PASEKOVÁ, Marie, Dagmar BAŘINOVÁ and Jiří STROUHAL. Bankruptcy and Forms of Their Solutions in SMEs in Czech Republic. SELECTED TOPICS in ECONOMY and MANAGEMENT TRANSFORMATION – VOLUME II. Rhodos: WSEAS Press, 2010, 5(1), p. 654-659. ISSN 1792-5983. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Zdanění příjmů umělců - nerezidentů z činností osobně vykonávaných na území ČR. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2010, 2010(9), p. 13-24. ISSN 1212-0162. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta and Jaromír LAZAR. Zpřesňování metod řízení podniku a jejich dopad na metody účtování. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, 9(4), p. 60-76. ISSN 1212-3951. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Společné zdanění a daňoví nerezidenti. ÚČETNÍ A DANĚ. Olomouc: ANAG, spol s.r.o., 2006, 1(9), p. 9-15. ISSN 1212-0162. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Nový zákon o veřejných výzkumných institucích. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. Praha: LINDE, Praha, Česká republika, 2005, 13(20), p. 30-32. ISSN 1210-6739. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2005, 1(4), p. 96-98. ISSN 1212-3951. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. ČR versus EU v daňové oblasti. PULSUS ekonomický časopis pro mezinárodní obchod. Praha: Moneda, s.r.o., Praha, 2005, 1(8), p. 16-19. ISSN 1214-5424. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Nač se hodí jaký daňový tiskopis. Právo a podnikání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2005, 15(48), p. 25-26. ISSN 1211-1120. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar and Iveta VOZŇÁKOVÁ. Možnosti ovlivňování pohledávek v současném ekonomickém prostředí v ČR ve srovnání s pozicí věřitele v zahraničí. Ekonomická REVUE. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, 7(1), p. 33-47. ISSN 1212-3951. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Specifické aspekty řízení podniku v podmínkách konkurzu - Maribor. ORGANIZACIJA. Maribor: Univerzita of Maribor, 2004, 7(4), p. 4-7. ISSN 1318-5454. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Uplatnění pohledávky u společnosti v konkurzu. Otázky & odpovědi z praxe. Praha: VŠE Praha, 2004, 1(1), p. 5-5. ISSN 1213-3604. [Detail]
FILIPCZYKOVÁ, Hana. Mezinárodní a česká úprava dlouhodobých kontraktů. Účetnictví a daně v kontextu vstupu ČR do EU. Praha: LINDE, Praha, Česká republika, 2004, 12(5), p. 35-40. ISSN 1210-6739. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Přihlášení postoupené pohledávky z konkurzního řízení. časopis Daně a právo v praxi. Praha: Asser PublishinG, 2004, 9(8), p. 32-32. ISSN 1211-7293. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Použití kursu při nákupu dluhopisů. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 1.(8), p. 12-12. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Ostatní kapitálové fondy. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 1.(6), p. 12-12. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Oprava chybných zůstatků v účetnictví. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 1.(8), p. 13-13. ISSN 1213-3604. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Právní, daňové a účetní aspekty konkurzního řízení. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 9(6), p. 2-7. ISSN 1213-3604. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 1.(7), p. 2-8. ISSN 1213-3604. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Pohledávka za bankou v konkurzu. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2004, 9(8), p. 32-32. ISSN 1213-3604. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní a česká úprava finančních nástrojů. DHK - daňová a hospodářská kartotéka. Praha: LINDE, Praha, Česká republika, 2003, 11(21), p. 172 - 177. ISSN 1210-6739. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku z pohledu daňových a účetních předpisů. ECON 02. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003, 9(9), p. 209-212. ISSN 0862-7908. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Interakce mezi společností s ručením omezeným a jejími společníky v účetních a daňových souvislostech. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003, 6.(4), p. 40-47. ISSN 1212-3951. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Z dějin účetnictví. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003, VI(4), p. 58-70. ISSN 1212-3951. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Fúze sloučením - jeden ze způsobů vlastnických transakcí. časopis ECON 03. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003, 10(X), p. 437-443. ISBN X. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Uplatnění pohledávky u společnosti v konkurzu. časopis Otázky & odpovědi z praxe. Praha: ASPI, 2003, X(9), p. 14. ISSN 1213-3604. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní a česká úprava finančních nástrojů. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde nakladatelství s.r.o.,Praha, 2002, 10(26), p. 1-5. ISSN 1210-6739. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní a česká úprava kurzových rozdílů. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde nakladatelství s.r.o.,Praha, 2002, 10(22), p. 1-5. ISSN 1210-6739. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní a česká úprava odložené daně. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde nakladatelství s.r.o.,Praha, 2002, 10(14-15), p. 111-116. ISSN 1210-6739. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Investice do nemovitostí z pohledu mezinárodní a české účetní legislativy. Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde nakladatelství s.r.o.,Praha, 2002, 10(16), p. 130-134. ISSN 1210-6739. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002, 5.(4), p. 17-27. ISSN 1212-3951. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní a česká úprava kurzových rozdílů. časopis Daňová a hospodářská kartotéka. Praha: Linde nakladatelství s.r.o.,Praha, 2002, 10(23), p. 175 - 179. ISSN 1210-6739. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Leasing-srovnání z pohledu české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů. DHK-Daňová a hospodářská kartotéka. 2000, 8(11), p. 23-32. ISSN 1210-6739. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Výnosy - porovnání z pohledu mezinárodních účetních standardů a českého účetnictví. DHK-Daňová a hospodářská kartotéka. 2000, 8(17), p. 51-54. ISSN 1210-6739. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Akvizice a fúze - srovnání z pohledu mezinárodních účetních standardů a české legislativy. DHK-Daňová a hospodářská kartotéka. 2000, 8(6), p. 9-16. ISSN 1210-6739. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zrušení a zánik obchodních společností bez likvidace z hlediska mezinárodní legislativy v porovnání s českou právní úpravou. Ekonomická revue. Ekf, VŠB-TU Ostravva: Ekf, VŠB-TU Ostrava, 2000, III.(4), p. 68-79. ISSN 1212-3951. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Historie účetního auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR. Ekonomická revue. Ostrava, VŠB-TU, Ekonomická fakulta: VŠB-TU Ostrava, 2000, III.(4), p. 28-32. ISSN 1212-3951. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zrušení a zánik obchodních společností bez likvidace. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2000, 1(1), p. 34-40. ISSN 1212-3951. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta. Zůstatková cena. Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace. 2000, 2000, vol. . ISBN 80-86229-12-2. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta. Reprezentace. Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace.. 2000, , vol. . ISBN 80-86229-12-2. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Zgodovina računovodske revizije in zakonske oblike revizije v Republiki Češki. Organizacija. : Univerzita of Maribor, 2000, 33(9), p. 633-635. ISSN 1318-5454. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Metodologické problémy mezinárodního daňového zákona (práva). Organizacija. : Univerzita of Maribor, 2000, 33(10), p. 698-701. ISSN 1318-5454. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zapiranje in nadaljevanje obstoja podjetij brez likvidacije z vidika mednarodne zakonodaje v primerjavi s češko pravno ureditvijo. Organizacija. Slovinsko, Maribor: Organizacija, Slovinsko, 2000, 33(10), p. 695-697. ISSN 1318-5454. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Právne a účtovne aspekty podnikových kombinácií v ČR a ich porovnanie s mezinárodnými účtovnými štandardmi. Účtovníctvo, Audítorstvo, Daňovníctvo. 2000, VIII.(7), p. 249-254. ISSN 1335-2024. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta and Alexander BĚLOHLÁVEK. Kapitálové fondy obchodních společností a vklady společníků. DHK. 1999, 7(8), p. 89-93. ISSN 1210-6739. [Detail]
BĚLOHLÁVEK, Alexander and Renáta HÓTOVÁ. Kapitálové fondy obchodních společností a vklady společníků. DHK. 1999, 1999/7(8), p. 89-96. ISSN 1210-6739. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Řádné ukončení smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci z účetního i daňového pohledu nájemce. Účetnictví. 1997, 1997(12), p. 381-385. ISSN 0139-5661. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Účetní a daňové odpisy. . 1993, , vol. . [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Účetní a daňové odpisy. Účetnictví. 1993, 1993(11), p. 425-428. ISSN 0139-5661. [Detail]