Skip to main content
Skip header

Chapter

HAKALOVÁ, Jana and Yvetta PŠENKOVÁ. Způsob vedení daňové evidence. In: Daňová evidence : teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 18-35. ISBN 978-80-7598-239-1. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana and Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence a způsob uplatňování příjmů a výdajů z hlediska zákona o daních z příjmů. In: Daňová evidence : teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 41-90. ISBN 978-80-7598-239-1. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana and Yvetta PŠENKOVÁ. Postup při uzavírání knih na konci zdaňovacího období. In: Daňová evidence : teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 91-100. ISBN 978-80-7598-239-1. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Fúze kapitálových společností. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2019. p. 651-673. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Zánik obchodní korporace s likvidací. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2017. p. 627-650. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Účetnictví podnikatelů 2017. In: Účetnictví podnikatelů 2007. Praha: ASPI, 2017. p. 241-276. ISBN 978-80-7357-236-5. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Družstvo. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2016. p. 593-626. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta and Zlata ŠVÉDOVÁ. Účetnictví podnikatelů 2016. In: Účetnictví podnikatelů 2016 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2016 / autorský kolektiv. Praha: Wolters Kluwer, 2016. p. 255-292. ISBN 978-80-7552-050-0. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola and Marek BĚHAL. Pacht obchodního závodu. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství s. r. o., 2015. p. 573-592. [Detail]
ŠVÉDOVÁ, Zlata and Yvetta PŠENKOVÁ. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2015: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2015.. Praha: Wolters Kluwer, 2015. p. 247-282. ISBN 978-80-7478-689-1. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2014 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2014. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2014. p. 244-278. ISBN 978-80-7478-447-7. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Obchodní korporace, vznik, kapitálové transakce. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2014. p. 521-535. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Společnost s ručením omezeným – vznik. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2014. p. 536-552. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Společnosti s ručením omezeným - změny vlastního kapitálu. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2014. p. 553-572. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2013. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. p. 261-291. ISBN 978-80-7357-993-7. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2012 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 292-317. ISBN 978-80-7357-744-5. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zúčtovací vztahy. In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 106-148. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodbé závazky. In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 163-202. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Účtová třída 5 - Náklady (Část II). In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 203-248. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Účtová třída 6 - Výnosy (Část II). In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 249-274. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty (Část II). In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 275-279. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka. Uzavření účtů a účetní závěrka (Část 3). In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 281-310. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Úvod do účetních souvztažností. In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 3-8. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Účtová třída 2 - Finanční účty (Část II). In: Účetní souvztažnosti 2012-2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. p. 65-105. ISBN 978-80-7357-725-4. [Detail]
POLÁŠKOVÁ, Martina, Viola ŠEBESTÍKOVÁ and Iveta VOZŇÁKOVÁ. Univerzity třetího věku na vysokých školách. In: Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno: Asociace univerzit třetího věku České republiky, o.s., 2011. p. 85-90. ISBN 978-80-210-5640-4. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan. Dane a daňová harmonizácia v EÚ. In: Verejné financie. Bratislava: Sprint dva, 2011. p. 523-556. ISBN 978-80-89393-46-6. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2011. Praha: Wolters Kluwer, 2011. p. 287-307. ISBN 978-80-7357-618-9. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing. In: Účetnictví podnikatelů 2011. Praha: Wolters Kluwer, 2011. p. 308-344. ISBN 978-80-7357-618-9. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Fúze. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2010. p. 595-629. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Meritum: Účetnictví podnikatelů 2010. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 261-298. ISBN 978-80-7357-526-7. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing. In: Meritum: Účetnictví podnikatelů 2010. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 299-334. ISBN 978-80-7357-526-7. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Účtová skupina 29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 108-110. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zúčtovací vztahy. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 111-160. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Uzavření účtů a účetní závěrka. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 161-201. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Účtova třída 5 - náklady. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 202-247. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 276-280. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 283-307. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Úvod do účetních souvztažností. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 3-8. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka. Účtová třída 2 – Finanční účty (Část 2: díl 3). In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 70-108. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Účtová skupina 24 - Krátkodobé finanční výpomoci. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 84-88. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Účtová skupina 25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek. In: Meritum: Účetní souvztažnosti 2010-2011. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 88-106. ISBN 978-80-7357-538-0. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Změna právní formy. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2009. p. 635-663. ISSN 1801-786X. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Meritum-Účetnictví podnikatelů 2009. Praha: ASPI, 2009. p. 274-288. ISBN 978-80-7357-419-2. [Detail]
KRYŠKOVÁ, Šárka. Finanční účty. In: Meritum-Účetní souvztažnosti 2008-2009. Praha: ASPI, a.s., 2009. p. 69-107. ISBN 978-80-7357-338-6. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing. In: Účetnictví podnikatelů 2009. Praha: ASPI, a.s., 2009. p. 290-321. ISBN 978-80-7357-419-2. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Rozdělení kapitálových společností. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2008. p. 691-740. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Závěrkové a podrozvahové účty. In: Meritum Účetní souvztažnosti 2008-2009. Praha: ASPI, 2008. p. 268-272. ISBN 978-80-7357-338-6. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Náklady. In: Meritum Účetní souvztažnosti 2008-2009. Praha: ASPI, 2008. p. 196-236. ISBN 978-80-7357-338-6. [Detail]
HALOUZKOVÁ, Lenka. Výnosy. In: Meritum:Účetní souvztažnosti 2008 - 2009. Praha: ASPI, 2008. p. 241-267. ISBN 978-80-7357-338-6. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2008. Praha: ASPI, 2008. p. 274-290. ISBN 978-80-7357-336-2. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing. In: Účetnictví podnikatelů 2008. Praha: ASPI, 2008. p. 290-319. ISBN 978-80-7357-336-2. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zúčtovací vztahy. In: Účetní souvztažnosti 2008 - 2009. Praha: ASPI, 2008. p. 110-157. ISBN 978-80-7357-338-6. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Účetní souvztažnosti 2008-2009. In: Účetní souvztažnosti 2008-2009. Praha: ASPI, a.s., 2008. p. 30-60. ISBN 978-80-7357-338-6. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan, Renáta HÓTOVÁ and Zuzana RYLOVÁ. Komora daňových poradců České republiky. In: Daňové poradenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 32-53. ISBN 978-80-248-1581-7. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Družstvo. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2007. p. 521-552. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Zákon o konkurzu & insolvenční zákon. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2007. p. 580-591. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Společník komanditní společnosti - příklady. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2007. p. 877-883. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Auditor brání firmě v konzumním jednání. In: Manažerská etika IV. díl inspirace pro 21. století. Etika v konzumní společnosti.. Hradec-Králové: WAMAK, 2007. p. 34-37. ISBN 80-86771-23-7. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav. Etika - konzumní společnost udržitelný rozvoj. In: Manažerská etika IV. díl inspirace pro 21. století. Etika v konzumní společnosti.. Hradec-Králové: WAMAK, 2007. p. 56-61. ISBN 80-86771-23-7. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Bedeutung, Ausnützung und Ausweisung von den Berechtigungen zur Emission in der Tschechischen Republik. . In: Wissenschaftliche Schriftenreihe-Management. Drážďany: EIPOS an der TU Dresden, 2007. p. 169-182. ISBN 3-9809371-6-X. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing. In: Účetnictví podnikatelů 2007. Praha: ASPI, a.s., 2007. p. 302-328. ISBN 978-80-7357-236-5. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2007. Praha: ASPI, 2007. p. 285-301. ISBN 978-80-7357-236-5. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing,. In: účetnictví podnikatelů. Praha: ASPI, 2007. p. 302-328. ISBN 978-80-7357-236-5. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. In: Konkurzní řízení v praxi z pohledu věřitele i úpadce. Praha: Grada Publishing, 2006. p. 86-169. ISBN 80-247-0909-0. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Fúze kapitálových společností (novel.). In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. p. 554-561. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Společník komanditní společnosti. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. p. 856-877. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Mergers in the Legislation of the Czech Republic. In: Processes of capital supply in production enterprises. Czenstochowa: The Management Faculty Czestochowa University of Technology., 2006. p. 83-89. ISSN 1428-1600. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Daně a dotace. In: Účetnictví podnikatelů 2006. Praha: ASPI, 2006. p. 274-286. ISBN 80-7357-155-2. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Leasing. In: Účetnictví podnikatelů 2006. Praha: ASPI, 2006. p. 287-312. ISBN 80-7357-155-2. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana. Daň z příjmů fyzických osob. In: Daňové zákony 2006.. Brno: CP Books, a.s., 2005. p. 2-5. ISBN ISBN 80-251-0903-8. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Rozdělení kapitálových společností. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. p. 650-677. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Společník veřejné obchodní společnosti. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. p. 778-799. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Tichý společník. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha: Verlag Dashöfer, 2005. p. 800-819. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Fúze sloučením jako jeden ze způsobů vlastnických transakcí. In: Nové přístupy a finanční nástroje ve finančním rozhodování. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. p. 172-179. ISBN 80-248-0669-X. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Účetní souvztažnosti 2005. In: Účetní souvztažnosti 2005. Praha: ASPI, 2005. p. 147-182. ISBN 80-7357-078-5. [Detail]
PALOCHOVÁ, Marcela. Účetní souvztažnosti 2005. In: Účetní souvztažnosti 2005. Praha: ASPI, 2005. p. 183-217. ISBN 80-7357-078-5. [Detail]
NEJEZCHLEBA, Miroslav and Lenka HALOUZKOVÁ. Manažerské kompetence v Evropské unii. In: Manažerské kompetence v Evropské unii. Praha: C.H. Beck, 2004. p. 61-94, 131-133. ISBN 80-7179-889-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Fúze obchodních společností. In: kniha Lexikon účetních souvztažností od A do Z, heslo Podnik. Praha: Verlag Dashöfer, 2003. p. 522-549. ISBN 80-862-2939-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Převod jmění na společníka. In: kniha Lexikon účetních souvztažností od A do Z, heslo Podnik. Praha: Verlag Dashöfer, 2003. p. 614-623. ISBN 80-862-2939-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Vypořádací podíl a úmrtí společníka. In: kniha Lexikon účetních souvztažností od A do Z, heslo Společník. Praha: Verlag Dashöfer, 2003. p. 743-750. ISBN 80-862-2939-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Společník s. r. o. a jeho účast na činnosti společnosti. In: kniha Lexikon účetních souvztažností od A do Z, heslo Společník. Praha: Verlag Dashöfer, 2003. p. 779-786. ISBN 80-862-2939-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Prodej a koupě podniku. In: kniha Lexikon účetních souvztažností od A do Z, heslo Podnik. Praha: Verlag Dashöfer, 2003. p. 576-599. ISBN 80-862-2939-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Den účinnosti prohlášení konkurzu soudem. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z z hlediska právního, účetního a daňového. Praha: Verlag Dashöfer, 2002. p. volne listy v abecednim pořadači. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Změna právní formy. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z z hlediska právního, účetního a daňového. Praha: Verlag Dashöfer, 2002. p. volne listy v abecednim pořadači. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. In: Lexikon účetních souvztažností od A do Z z hlediska právního, účetního a daňového. Praha: Verlag Dashöfer, 2002. p. volne listy v abecednim pořadači. ISBN 80-86229-39-4. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Pohledávky - vzory smluv a podání. In: . 2000. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta. Účtování nákladů na reprezentaci u příspěvkových organizací včetně daňových souvislostí z pohledu zákona o daních z příjmů a daně z přidané hodnoty. In: . 2000. [Detail]
LAZAR, Jaromír, Jan SEDLÁČEK and R LINKA. Finanční účetnictví II. In: Finanční účetnictví II. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2273-6. [Detail]
LAZAR, Jaromír, Jiří LANČA and Jan SEDLÁČEK. Sbírka příkladů z manažerského účetnictví. In: Sbírka příkladů z manažerského účetnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2430-5. [Detail]
DLUHOŠOVÁ, Dana, Michal JANOK, Renáta HÓTOVÁ and Jaromír LAZAR. Ukazovatele finančnej analýzy podniku. In: Ukazovatele finančnej analýzy podniku. Bratislava: MIKA Conslult, 2000. p. 19-39. ISBN 80-967295-8-6. [Detail]
LAZAR, Jaromír, Jana HAKALOVÁ and Renáta HÓTOVÁ. Základní pojmy účetnictví. In: Základní pojmy účetnictví. Ostrava: REPRONIS, 2000. ISBN 80-86122-65-4. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Účetní informace ve světle ekonomické analýzy. In: Aktuální problémy transformující ekonomiky. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1998. p. 39-43. ISBN 80-7078-526-8. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Ksiengovosc jako instrument zaradzania. In: Sborník mezinárovní konference. Katovice: Akademia ekonomiczna Katowice, 1997. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Význam ekonomických informací pro ekonomickou analýzu. In: Súčasné ekonomické problémy transformujúcej sa ekonomiky. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 1997. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana. Problematika výběru účetního softwaru. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB - TU Ostrava, 1997. p. 124-127. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. 170 let českého pojišťovnictví. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 116-120. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Inventarizace majetku a závazků - významná součást vnitřního kontrolního systému účetních jednotek. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 119-125. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. Operativní nájem po novele zákona o dani z příjmu č. 586/92 Sb. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 127-131. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
JANASOVÁ, Marie. Opravná položka klasifikovaných úvěrů klientů. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 137-142. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Řádné ukončení smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci zy účetního i daňového pohledu nájemce. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 24-33. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
LAZAR, Jaromír. Nákladový controlling v obchodní činnosti. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 50-58. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta. Nevýdělečné organizace a účetní soustavy, postupy účtování a zákon o dani z příjmu. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 80-87. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta. Účetnictví jako nástroj řízení. In: Účetnictví podnikatelských a jiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 88-93. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Mezinárodní účetnictví. In: Účetnictví podnikatelských ajiných subjektů. Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 1997. p. 92-98. ISBN 80-7078-456-3. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Michal JANOK, Jaromír LAZAR and Miroslav NEJEZCHLEBA. Finanční analýza firmy. In: Finanční analýza firmy. MIKA Conzult, Bratislava1995. ISBN 80-967295-0-0. [Detail]
VYSKUPOVÁ, Hana. Systém národních účtů a jeho aplikace v podmínkách transformace české ekonomiky. In: Transformační procesy v 90. letech. Ostrava: VŠB Ostrava, 1994. p. 85-90. [Detail]