Skip to main content
Skip header

Unrated conference paper

PŠENKOVÁ, Yvetta, Kateřina KRZIKALLOVÁ, Jana HAKALOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ and Alžbeta BIELIKOVÁ. Význam výuky odborných předmětů v cizích jazycích ve studijním oboru Účetnictví a daně. In: Sborník pedagogické konference : moderní trendy v účetnictví : 18. ročník : Praha 1. prosince 2018. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018. p. 95-101. ISBN 978-80-245-2300-2. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana and Zuzana STEFANOVOVÁ. Problematika současných trendů v oblasti cestovního ruchu v návaznosti na českou účetní legislativu. In: Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu : sborník : 23. - 24. března 2016, Karviná, Česko. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF Karviná, 2016. p. 9-17. ISBN 978-80-7510-203-4. [Detail]
SIKOROVÁ, Eva and Hana BARTKOVÁ. Podpora podnikání u osob se zdravotním postižením. Legislativní, technickoekonomické, sociální, účetní, daňové a společenské podmínky rozvoje malých a středních podniků. In: BEZ BARIÉR BEZ HRANIC „Sociálním podnikáním k úspěšné inkluzi osob se zdravotním postižením” : sborník příspěvků 14. mezinárodní konference : 13. - 14. října 2016, Ostrava, Česko. Karviná: Trianon, 2016. p. 1-7. ISBN 978-80-905573-4-5. [Detail]
EVA, Sikorová, Markéta MĚŘVOVÁ and Hana BARTKOVÁ. Bariéry rozvoje malého a středního podnikání v České republice a v Polsku. In: BEZ BARIÉR BEZ HRANIC „Sociálním podnikáním k úspěšné inkluzi osob se zdravotním postižením” : sborník příspěvků 14. mezinárodní konference : 13. - 14. října 2016, Ostrava, Česko. Karviná: Trianon, 2016. p. 1-8. ISBN 978-80-905573-4-5. [Detail]
URBANCOVÁ, Alžběta and Šárka KRYŠKOVÁ. Nestátní neziskové organizace v České republice před a po novele. In: Nové trendy : sborník 10. mezinárodní vědecké konference : 12. - 13. listopadu, 2015, Znojmo, Česko. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o, 2016. p. 95-106. ISBN 978-80-87314-76-0. [Detail]
KRAJŇÁK, Michal, Jana HAKALOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ and Yvetta PŠENKOVÁ. Vybrané aspekty harmonizace účetnictví se zaměřením na mezinárodní standardy účetního výkaznictví v souvislosti s výukou na vysokých školách. In: Sborník pedagogické konference: vztah účetnictví a daní : 16. ročník, Praha 3. prosince 2016. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. p. 16-23. ISBN 978-80-245-2170-1. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Důchodová reforma v České republice od roku 2013. In: Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '14 : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 8.-9. október 2014. Žilina: Žilinská univerzita, 2014. p. 505-511. ISBN 978-80-554-0927-6. [Detail]
ŠIROKÝ, Jan and Kateřina MAKOVÁ. Kam směřuje daň z přidané hodnoty v období ekonomické krize?. In: Financie a riziko : zborník príspevkov z XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : [Bratislava, 26.11.2012]. Bratislava: Ekonóm, 2012. p. 1-11. ISBN 978-80-225-3515-1. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola and Veronika KŘELINOVÁ. COMPONENT DEPRECIATION IMPACT ON PROFIT. In: AIESA 2010 - Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. p. 146-150. ISBN 978-80-225-2980-8. [Detail]
BARTKOVÁ, Hana. Komponentní odpisování dlouhodobých aktiv dle IFRS a českých účetních předpisů. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: OPF Karviná, 2010. p. 42-44. ISBN 978-80-7248-631-1. [Detail]
KŘELINOVÁ, Veronika and Pavla VANDUCHOVÁ. NOVELTIES IN THE AMENDMENT OF NOTICE TO THE ACCOUNTING ACT. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: OPF SU, 2010. p. 121-125. ISBN 978-80-7248-631-1. [Detail]
PŠENKOVÁ, Yvetta. Zdravotní pojištění v roce 2010 v České republice. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: OPF SU, 2010. p. 185-190. ISBN 978-80-7248-631-1. [Detail]
ŠEBESTÍKOVÁ, Viola and Michal KRAJŇÁK. IAS/IFRS jako nástroj harmonizace účetnictví nejen v EU. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: OPF SU, 2010. p. 230-241. ISBN 978-80-7248-631-1. [Detail]
BAŘINOVÁ, Dagmar. OSOBNÍ BANKROT A JEHO SOCIÁLNÍ DOPAD NA DLUŽNÍKA. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: OPF SU, 2010. p. 45-51. ISBN 978-80-7248-631-1. [Detail]
HAKALOVÁ, Jana and Marcela PALOCHOVÁ. Význam manažerského účetnictví, controllingu a interního auditu pro konkurenceschopnost podniku v období hospodářské krize. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: OPF SU, 2010. p. 92-98. ISBN 978-80-7248-631-1. [Detail]
VANDUCHOVÁ, Pavla. Uplatnění reklamace při různých způsobech pořízení výrobku (zboží). In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 353-360. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]
KRAJČOVÁ, Jiřina. Aktuální změny v oblasti přímých daní v České republice od 1. 1. 2010 ve vazbě na zdanění fyzických osob. In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 692-697. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]
KŘELINOVÁ, Veronika. Komponentní odpisování – NOVINKA PLATNÁ OD 1. 1. 2010. In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 769-776. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]
RANDOVÁ, Kateřina. Kvantifikace dopadů využívání snížené sazby DPH u místně poskytovaných služeb. In: MEKON 2010 : CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. p. 857-863. ISBN 978-80-248-2165-8. [Detail]