Skip to main content
Skip header

Audiovisual production

PALOCHOVÁ, Marcela and Jaromír LAZAR. Manažerské účetnicví. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. [Detail]
RYLOVÁ, Zuzana and Lenka HALOUZKOVÁ. Daň z příjmů A. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. [Detail]
HÓTOVÁ, Renáta, Viola ŠEBESTÍKOVÁ, Jaromír LAZAR, Dagmar BAŘINOVÁ, Marcela PALOCHOVÁ, Alžběta URBANCOVÁ, Hana VYSKUPOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ, Hana BARTKOVÁ, Jana HAKALOVÁ, Marie JANASOVÁ and Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví (Virtuální univerzita). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]