Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Členové katedry podnikohospodářské se podílejí na řešení vědecko-výzkumných projektů vyhlašovaných Grantovou agenturou ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kde součástí řešitelských týmů jsou naši doktorandi. Současně byl řešen i zahraniční projekt polsko-česko akademické spolupráce, který byl vyhlášen Ministerstvem pro místní rozvoj. Za účelem inovace předmětů a metod výuky členové katedry řeší pedagogické projekty.

Evropská unie

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA2021 EIT IE SUA - Scale Up Academy 2021 2023

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA14-31593S Zkoumání alokační efektivnosti s využitím přístupu NDEA 2014 2015
GD402/08/H051 Optimalizace multidisciplinárního navrhování a modelování výrobního systému virtuálních firem 2008 2011
GA402/08/0277 Modelování podnikových procesů na bázi vlastnických vztahů a jejich směny (systém REA) 2008 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2020/107 Specifikace typových podnikových problémů v oblasti řízení včetně způsobů řešení a identifikace přístupů k tvorbě podnikatelských modelů ve vybraných inovujících podnicích v České republice 2020 2020
SP2019/32 Model podnikatelského procesu na bázi objevování a využití podnikatelských příležitostí 2019 2019
SP2019/47 Zhodnocení inovačních aktivit a identifikování problémů při řízení inovačního procesu ve vybraných podnicích v České republice a v Polsku 2019 2019
16_011/0001474 Polsko-česká akademická spolupráce pro zlepšení kvality přeshraničního výzkumu 2018 2019
IRP/2018/214 Inovace předmětu Podniková diagnostika v prezenční a kombinované formě studia 2018 2018
SP2018/144 Výkonnost malých a středních podniků za pomoci analýzy obalu dat 2018 2018
SP2017/102 Zkoumání vybraných postupů pro práci s riziky v průmyslových podnicích 2017 2017
SP2017/125 Aplikace outrankingových metod s nejistotou v ekonomice a managementu 2017 2017
SP2013/173 Aplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu 2013 2013
SP2013/21 Zkoumání tendencí a faktorů rozvoje organizací poskytujících komplexní logistické služby s důrazem na integrující funkce v dodavatelských řetězcích 2013 2013
SP2012/69 Analýza velikostní struktury a demografie podniků v ČR v období 2006-2010 2012 2012
SP2012/7 Správa společností v zemích střední a východní Evropy 2012 2012
SP2011/87 Možnosti snižování rizik změnou organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraných logistických řetězcích 2011 2011
SP/2010167 Soudobá koncepce konkurenčních podnikatelských potenciálů průmyslových podniků 2010 2010
SP/201085 Zkoumání logistických řetězců se zaměřením na rizika a náklady a možnosti využití simulačních technik 2010 2010
ROZP2008/216 Trojmodulární komplex pro podporu individuálního rozvoje talentovaných studentů 2008 2008
HS73/01 Optimalizace organizace práce a organizační struktury nového systému státního odborného dozoru-inspekce práce 2001 2001
PG97258 Aplikace diagnostických přístupů v podnikatelství 1997 1997

Projekt CEEPUS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CIII-PL-1510-01-2021 Sustainability and Health Economics 2020 2022

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/153 Inovace předmětu Ekonomická analýza podniku s využitím softwarové podpory pro ekonomické výpočty 2020 2020
RPP2019/15 Inovace předmětu Podniková ekonomika a vytvoření studijních podkladů zaměřených na praktické aplikace v systému Moodle 2019 2019
RPP2017/176 Inovace předmětu Inovační a procesní management 2017 2017
FRVS2014/222 Metodologické portfolio nástrojů k rozborům výkonnosti podniků jako inovace předmětu Metody ekonomických rozborů 2014 2014
FRVS2014/223 Účast odborníků z praxe na přednáškách a zavedení nového výukového modulu manažerské hry simulující rozhodování v oblasti ekonomiky a řízení firmy na trhu mražených krémů 2014 2014