Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědeckovýzkumná činnost členů katedry směřuje především do oblasti rizik, řízení dodavatelských řetězců a řízení inovačních aktivit. Zaměřuje se na vymezení modelu podnikatelského procesu na bázi objevování a využití podnikatelských příležitostí a na zmapování připravenosti malých a středních podniků na implementaci průmyslu 4.0. Při řešení výzkumných úkolů jsou implementovány metody vícekriteriálního rozhodování, analýza datových obalů, shluková analýza a vybrané inovační metody.

Oblasti výzkumu

  • řízení rizik,
  • řízení dodavatelských řetězců,
  • vícekriteriální metody rozhodování (AHP, PROMETHEE),
  • analýza datových obalů,
  • řízení inovačních aktivit v podnicích (inovační metody a metodiky),
  • model podnikatelského procesu na bázi objevování a využití podnikatelských příležitostí,
  • připravenost malých a středních podniků na implementaci průmyslu 4.0.

Ing. Štverková Hana, Ph.D.,MBA,LL.M.

Vedoucí katedry
hana.stverkova@vsb.cz
+420 597 322 217

Ing. Jiří Franek, Ph.D.

Vědecký tajemník katedry
jiri.franek@vsb.cz
+420 597 322 295