Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra podnikohospodářská usiluje o provázanost teoretických a výzkumných poznatků s podnikovou praxí. Rozvíjí u studentů schopnosti celostního pohledu na jevy v podniku i v dodavatelských řetězcích, znalosti procesního a projektového řízení, uživatelské znalosti simulačních technik a podporuje inovativní přístupy při řešení podnikových problémů. Profilové předměty katedry se zaměřují na ekonomiku a řízení podniku, diagnostiku podniku, malé a střední podnikání, start-upy, trendy v rozvoji podnikání, poradenství v podnicích, inovace, logistiku a řízení kvality. Získané znalosti a dovednosti umožňují studentům široký výběr z podnikových profesí jako je podnikový ekonom, vedoucí ekonomických, účetních a finančních útvarů, manažer a specialista kvality, manažer a specialista logistiky, specialista v nadpodnikových sdruženích, poradce v oblasti ekonomiky a řízení podniku, podnikatel.

Katedra podnikohospodářská vznikla počátkem devadesátých let a navázala na činnost původní katedry Ekonomiky a řízení průmyslu, která existovala od roku 1977.

Odborné zaměření Katedry podnikohospodářské směřuje do oblastí specifik malého a středního podnikání versus velkých korporací s ohledem na jejich ekonomiku a řízení se zohlednění změn v souvislosti se 4. průmyslovou revolucí, dále do procesní roviny v činnosti podniku a integrálního pojetí logistiky, resp. řízení dodavatelských řetězců. Zároveň se zaměřuje na nácvik manažerského rozhodování prostřednictvím manažerských simulačních her.

Spolupráce Katedry podnikohospodářské s podniky je realizována prostřednictvím studentských stáží vybraných studentů, studentských praxí, zapojováním odborníků z podnikové praxe do výuky a organizováním společných odborných seminářů.

Mezinárodní spolupráce je realizována v pedagogické činnosti prostřednictvím mobility v rámci programu ERASMUS (např. University of Montenegro, Cyprus University of Technology in Limassol, University of Economics in Katowice, WSB University, University of Maribor, University of Bielsko-Biala, Opole University of Technology, Uniwersytet Jagiellonski in Krakow atd.) a realizací výuky v rámci předmětu Business Economics ve Wuhanu v Číně. Zároveň v rámci každoročně pořádané akce International Week jsou do výuky zapojováni zahraniční vyučující (např. Trakya University in Turkey, Poznan University of Economics and Business, Poznan University of Technology a University of Zielona Góra, atf). Zároveň je rozvíjena spolupráce se zahraničními univerzitami za účelem přípravy a realizace společných vědecko-výzkumných projektů (např. University of Economics in Katowice, WSB University, Southampton Business School, Szent Istvan University in Gödöllő, Alexnder Dubček University of Trenčín, Politechnika Czestochowska, atd.).

Úspěchy studentů v manažerské simulační hře v anglickém jazyce v soutěži „Manažerem nanečisto“

2019: Finálové "JA manažerem nanečisto 2019"

2018: soutěž neproběhla

2017: Ve finálovém kole Manažerem nanečisto zvítězili budoucí ekonomové z Ostravy

2016: Budoucí ekonomové z Ostravy opět uspěli v soutěži Manažerem nanečisto

2015: Studenti ostravské Ekonomické fakulty opět uspěli v soutěži Manažerem nanečisto