Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Ekonomika a management

O studijním programu

Doktorské studium v programu Ekonomika a management umožňuje svou strukturou a obsahovým zaměřením navázat na znalosti získané z magisterského studia. Jde o významně výzkumně orientované znalosti a dovednosti spojené se studiem řady předmětů, které jsou vázány na funkční oblasti podnikových systémů. V rámci vědecko-výzkumné přípravy jsou posluchači připravováni v předmětech včetně aplikace řady exaktních metod, které umožňují zvýšit efektivnost jak analytické činnosti v podniku, tak hledání a hodnocení variant řešení různých podnikových problémů. V rámci studia studenti také zpracovávají výzkumně odborné práce s využitím exaktních metod a přístupů k řešení témat těchto prací. Tyto práce pak mají umožnit zpracování konečné doktorské disertační práce s významným obsahem této práce orientovaným jako práce výzkumného charakteru. Zpracování této práce je vrcholným cílem doktorského studia v uvedeném oboru. Po celé studium jsou posluchači vedeni odborně fundovanými školiteli.

Profese

  • Marketingový specialista
  • Výzkumný pracovník
  • Vedoucí pracovník na právním nebo ekonomickém oddělení
  • Manažer podniku
  • Akademický pracovník
  • HR manažer
Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0413D050001
Název programu česky Ekonomika a management
Název programu anglicky Economy and Management
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova lidské zdroje, výkonnost podniku
analytické činnosti a metody analýzy, systémy komunikace
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
účetnictví, obchodní právo, finanční řízení, podnikání
systémy a metody rozhodování, organizace a organizační struktury