International Office

Zahraniční činnost EkF VŠB-TU Ostrava se rozvíjí nejen v souladu se zahraničními aktivitami univerzity, ale především vychází z iniciativy a zájmu studentů a pracovníků fakulty. Pouze dlouhodobé budování zahraničních aktivit umožní a pomůže studentům a pedagogům rozvíjet zahraniční spolupráci, získávat nové informace, zkušenosti a znalosti. V současné době se mohou pedagogové i studenti opřít nejen o institucionální zabezpečení zahraničních aktivit představované uzavřenými smlouvami, podporou vedení fakulty, činností International office a jeho spolupráci s katedrami, ale v neposlední řadě i o finanční prostředky z programu ERASMUS+ a z MŠMT ČR.

International office EkF VŠB-TU Ostrava:

  • Zajišťuje, prosazuje a podporuje mezinárodní spolupráci EkF v souladu se stanovenou zahraniční politikou VŠB-TU Ostrava.
  • Koordinuje spolupráci EkF se zahraničními univerzitami a institucemi.
  • Organizuje studentské a pedagogické výměnné pobyty.
  • Pomáhá při organizaci programů Evropské unie (Erasmus+, FM EHP/Norska, CEEPUS,...).

© 2020 VŠB-TU Ostrava