Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Působení zahraničních hostujících profesorů na fakultě je jednou z priorit vedení. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.
Pro financování pobytu hostujících profesorů mohou být využívány různé zdroje z ERASMUS+, CEEPUS, Fullbrightova nadace, z dalších nadací atp. V tomto případě je nutné, aby si hostující profesor ověřil podmínky pro využití těchto zdrojů na své domovské univerzitě.
V rámci programu ERASMUS+ jsou přijíždějící zahraniční pedagogové a administrativní pracovníci finančně vybaveni svou domácí univerzitou, platí si tedy ubytování, cestu a nemají nárok na diety z naší strany. Většinou kontaktují  International Office nebo přímo katedru, na které bude probíhat jejich výuka (optimálně 8 hodin týdně) nebo pracovní stáž. Zde jim také většinou pomohou s hledáním ubytování.
Kontaktní pracovník na katedře, na kterou přijíždí zahraniční pracovník, písemně (lze i mailem) nahlásí na International Office před příjezdem tyto údaje:
Jméno pedagoga, univerzitu, termín pobytu a program jeho pobytu, a potom  ihned po příjezdu zahraničního pracovníka na EkF VŠB-TUO tyto informace znovu potvrdí na IO.
Všechny potřebné dokumenty potvrdí zahraničnímu pracovníkovi pracovnice International Office.