Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Leadership

Další reference naleznete zde.

Mgr. Ivona Janiczková, majitelka firmy JAP INDUSTRIES s.r.o.

„Život je neustálá změna a nám nezbývá nic jiného než těmto změnám přizpůsobit naše jednání. Vedení lidí je velká výzva a odpovědnost zároveň.

Kurz „LEADERSHIP“ nám ukázal možnosti jak lidi vést a motivovat, a inspiroval naše kroky na cestě k vytvoření kvalitních a fungujících mezilidských vztahů, ať již se jedná o vztahy v rámci kolektivu nebo vztahy nadřízených k zaměstnancům, vztahy k obchodním partnerům či rodinně a přátelům.

Kurz probíhal v menším počtu účastníků, kde bylo dost prostoru k prodiskutování jednotlivých témat. Kurz byl zaměřen velmi prakticky. Lektoři přednášeli o záležitostech, které sami uplatňují ve své praxi již po mnoho let, takže nebylo potřeba se zabývat otázkou, zda dané přístupy fungují v českých podmínkách či nikoliv.“

Ing. Eva Bartošová, Manager Access Management, Stora Enso IT & Digitalisation

„Přednášky v rámci kurzu LEADERSHIP skvěle kombinovaly teorii s praxí. Kurz byl veden spíše jako dialog mezi lektorem a posluchači, což se mi velmi líbilo. Zkušenosti lektora i ostatních účastníků kurzu z jejich profesního života byly poučné i zábavné. Už se těším na benefity z uplatnění získaných znalostí.“

HR Akademie

Další reference naleznete zde.

Tomáš Kabara, regionální ředitel AXA Česká republika

„Díky HR akademii jsem získal nemalé vědomosti a hlavně zkušenosti z praxe, které mi v práci rozhodně pomůžou. Pomocí těchto vědomostí a zkušeností můžu pracovat mnohem efektivněji, než před tímto kurzem.

Tyto informace nejsou získány jen od skvělých profesionálů, kteří vedli konkrétní semináře, ale i od spolustudentů, kteří byli spolu se mnou v této Akademii.

Tímto ještě jednou děkuji a doufám v návazné Akademie.“

Dominik Illy, absolvent Ekonomické fakulty

„S vědomím toho, že podobné vzdělávací kurzy a semináře ucelené do HR akademie jsou nabízeny řadou vzdělávacích agentur, HR akademie pod záštitou Ekonomické fakulty dle mého názoru válcuje tyto agentury ve dvou aspektech.

První z aspektů je samotný výběr lektorů, kteří se v oblasti řízení lidských zdrojů pohybují řadu let a i přes nezbytnost teoretických základů, nám poskytli praktické zkušenosti ze společností, v nichž právě působí. Velice oceňuji přístup lektorů, kteří vždy vytvořili příjemné prostředí vhodné pro diskusi. Jelikož se chci do budoucna věnovat vzdělávání, nejvíce mne zaujal modul, který řešil práci s kompetencemi a jejich rozvojem. Nutno dodat, že všechny moduly byly pro mne přínosné a některé poznatky budu aplikovat přímo v praxi.

Druhý z aspektů konkurenceschopnosti je zázemí Ekonomické fakulty, které HR akademii dodává punc věrohodnosti a kvality. Závěrem bych dodal, že kromě odborných poznatků jsem si paradoxně z HR akademie odnesl životní nadhled některých lektorů, motivující způsob práce s lidmi v představených společnostech a nadšení lektorů pro práci v HR."