Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Reference účastníků na první běh kurzu LEADERSHIP.

Ing. Eva Bartošová

Manager Access Management, Stora Enso IT & Digitalisation

„Přednášky v rámci kurzu LEADERSHIP skvěle kombinovaly teorii s praxí. Kurz byl veden spíše jako dialog mezi lektorem a posluchači, což se mi velmi líbilo. Zkušenosti lektora i ostatních účastníků kurzu z jejich profesního života byly poučné i zábavné. Už se těším na benefity z uplatnění získaných znalostí.“

Mgr. Michaela Lupačová

dozorčí rada, EMOS CZ group a.s.

„Lektoři s bohatými zkušenostmi z praxe, velmi inspirativní s mnoha podněty k zamyšlení. Hodnotím velmi pozitivně a určitě kurz doporučuji.“

doc. Ing. Igor Ivan, Ph.D.

prorektor pro komercializaci a spolupráci s průmyslem, VŠB – TU Ostrava

„Měl jsem možnost absolvovat dvě třetiny kurzu LEADERSHIP a bylo to velmi produktivně strávených více jak 30 hodin plných zajímavých informací a znalostí z praxe. Vše profesionálně připravené. Rozhodně nečekejte teoretické přednášky, z lektorů mluví dlouholeté pracovní zkušenosti, které okamžitě využívám při mé každodenní činnosti.“

Mgr. Michal Gramblička

vedoucí oddělení Lidské zdroje a kvalita

„V rámci kurzu Leadership jsem se zúčastnil závěrečného modulu Já a firma. Školení pro mě bylo v první řadě inspirující a motivující. Přínos školení nevidím ani tak ve výčtu získaných teoretických znalostí, spíše v příležitosti změnit svůj vlastní pohled na řešení různých konfliktních či potenciálně konfliktních situací ve firmě a v tomto ohledu byly obě lektorky - paní Ivana Watson a paní Ilona Urbanová - více než nápomocné.“

Mgr. Ivona Janiczková

majitelka firmy JAP INDUSTRIES s.r.o.

„Život je neustálá změna a nám nezbývá nic jiného než těmto změnám přizpůsobit naše jednání. Vedení lidí je velká výzva a odpovědnost zároveň.

Kurz „LEADERSHIP“ nám ukázal možnosti jak lidi vést a motivovat, a inspiroval naše kroky na cestě k vytvoření kvalitních a fungujících mezilidských vztahů, ať již se jedná o vztahy v rámci kolektivu nebo vztahy nadřízených k zaměstnancům, vztahy k obchodním partnerům či rodinně a přátelům.

Kurz probíhal v menším počtu účastníků, kde bylo dost prostoru k prodiskutování jednotlivých témat. Kurz byl zaměřen velmi prakticky. Lektoři přednášeli o záležitostech, které sami uplatňují ve své praxi již po mnoho let, takže nebylo potřeba se zabývat otázkou, zda dané přístupy fungují v českých podmínkách či nikoliv.“