Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme prakticky orientované kurzy, které lektorují vyučující Ekonomické fakulty VŠB-TUO i externisti z praxe. Přednášky / workshopy jsou členěny tematicky a je zde uveden i doporučený rozsah dané přednášky. Po kliknutí na název přednášky/workshopu budete odkázáni na stručný popis daného tématu a také na kontakt a v případě vašeho zájmu na přihlášení.

Leadership

Kurz LEADERSHIP je určen všem, kteří aktivně pracují na svém rozvoji a mají zájem o prohloubení znalostí, schopností i praktických dovedností v oblasti řízení sebe sama i druhých.

HR Akademie

Kurzy HR Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy z oblasti managementu lidských zdrojů. Jsou výjimečné tím, že jsou lektorovány personálními manažery...

Digitální nákupní tým

Moderní a zcela unikátní nákupní kurz vás provede celým nákupním procesem se zaměřením na pokročilou digitalizaci a automatizaci a jejich využití v současné nákupní praxi.

Franchising Akademie

Franchising Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy na budování obchodních sítí, zejména na bázi franchisingu.

Základy manažerských dovedností

Přemýšlíte o tom, že povedete tým kolegů, projekt, vlastní společnost? Máte představu o svých kariérních plánech a potřebujete „startovací sadu znalostí a dovedností“?

Modelování procesů v BPMN 2.0

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů při analýze a dokumentaci i v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems).

Expert procesního řízení

Kurz je vedený jako příprava na složení certifikační zkoušky OMG Certified Expert in BPM™2 - Fundamental. Obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. 

Krátkodobé kurzy

Nabízíme krátkodobé kurzy v rozsahu 1-2 dní, které lektorují vyučující Ekonomické fakulty VŠB-TUO i externisti z praxe. Po kliknutí na název kurzu budete odkázáni na stručný popis daného tématu a také na kontakt a v případě vašeho zájmu na přihlášení.

Název kurzu Začátek kurzu
Daňové minimum zjistěte více 20.09.2021
Manažerské účetnictví a jeho využití v praxi zjistěte více 4.10.2021
Vnitropodnikové účetnictví a jeho využití v praxi zjistěte více 11.10.2021
Právní úprava a účetnictví nestátních neziskových organizací zjistěte více 20.10.2021
Daň z přidané hodnoty zjistěte více 1.11.2021

Zobrazit celou nabídku

Nabídka Ústavu oceňování majetku

Oceňování nemovitých věcí

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti nemovitých věcí. Získáte znalosti ve dvou hlavních směrech – oceňování podle cenových předpisů, platných v daném období a oceňování v tržní hodnotě, cenou obvyklou.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Oceňování movitých věcí

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti movitých věcí. Získáte komplexní znalosti z oblasti oceňování movitých věcí, motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, technologických celků atp.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci movité“.

Oceňování podniků

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti oceňování podniků. Získáte komplexní přehled o tom, jak ocenit obchodní podniky včetně oceňování hmotného a nehmotného majetku či oceňování nemovitých a movitých věcí v nich.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování obchodních závodů (podniků)“.

Realitní makléř - Real Estate

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání realitní činnosti. Získáte komplexní znalosti v oblasti realit (oceňování, pronájem, obchodování s nemovitostmi, konkurzní řízení či dražby) a naplníte tím tak vzdělání nezbytné pro certifikaci v oboru „Realitní makléř“ dle české i evropské normy.

Po úspěšném ukončení získáte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro živnost v předmětu podnikání.

Znalecké minimum

Kurz je určen zájemcům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační studium. Jedná se o jednodenní kurz pro výkon znalecké činnosti dle aktuální legislativy.

Jako absolventi kurzu získáte základní technické, účetní a právní vědomosti v činnosti znalce a budete ovládat problematiku práv a povinnosti znalců a vlastní znalecké činnosti všeobecně.