Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabízíme prakticky orientované kurzy, které lektorují vyučující Ekonomické fakulty VŠB-TUO i externisti z praxe. Přednášky / workshopy jsou členěny tematicky a je zde uveden i doporučený rozsah dané přednášky. Po kliknutí na název přednášky/workshopu budete odkázáni na stručný popis daného tématu a také na kontakt a v případě vašeho zájmu na přihlášení.

Leadership

Kurz LEADERSHIP je určen všem, kteří aktivně pracují na svém rozvoji a mají zájem o prohloubení znalostí, schopností i praktických dovedností v oblasti řízení sebe sama i druhých.

HR Akademie

Kurzy HR Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy z oblasti managementu lidských zdrojů. Jsou výjimečné tím, že jsou lektorovány personálními manažery...

Franchising Akademie

Franchising Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy na budování obchodních sítí, zejména na bázi franchisingu.

Základy manažerských dovedností

Přemýšlíte o tom, že povedete tým kolegů, projekt, vlastní společnost? Máte představu o svých kariérních plánech a potřebujete „startovací sadu znalostí a dovedností“?

Modelování procesů v BPMN 2.0

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů při analýze a dokumentaci i v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems).

Expert procesního řízení

Kurz je vedený jako příprava na složení certifikační zkoušky OMG Certified Expert in BPM™2 - Fundamental. Obsah kurzu odpovídá požadavkům OMG na tuto zkoušku. 

Krátkodobé kurzy

Nabízíme krátkodobé kurzy v rozsahu 1-2 dní, které lektorují vyučující Ekonomické fakulty VŠB-TUO i externisti z praxe. Po kliknutí na název kurzu budete odkázáni na stručný popis daného tématu a také na kontakt a v případě vašeho zájmu na přihlášení.

Název kurzu Začátek kurzu
Začínáme podnikat zjistěte více 13.04.2021
Základy účetnictví pro podnikatelské subjekty I zjistěte více 23.04.2021
Manažerské účetnictví a jeho využití v praxi zjistěte více 26.04.2021
Základy účetnictví pro podnikatelské subjekty II zjistěte více 30.04.2021
Daň z přidané hodnoty zjistěte více 04.05.2021
Vnitropodnikové účetnictví a jeho využití v praxi zjistěte více 10.05.2021

Zobrazit celou nabídku

Nabídka Ústavu oceňování majetku

Oceňování nemovitých věcí

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti nemovitých věcí. Získáte znalosti ve dvou hlavních směrech – oceňování podle cenových předpisů, platných v daném období a oceňování v tržní hodnotě, cenou obvyklou.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci nemovité“.

Oceňování movitých věcí

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti movitých věcí. Získáte komplexní znalosti z oblasti oceňování movitých věcí, motorových vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, technologických celků atp.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování majetku pro věci movité“.

Oceňování podniků

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání činnosti znalce a odhadce v oblasti oceňování podniků. Získáte komplexní přehled o tom, jak ocenit obchodní podniky včetně oceňování hmotného a nehmotného majetku či oceňování nemovitých a movitých věcí v nich.

Po úspěšném ukončení obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro vázanou živnost v předmětu podnikání „Oceňování obchodních závodů (podniků)“.

Realitní makléř - Real Estate

Studium je určeno pro všechny zájemce o vykonávání realitní činnosti. Získáte komplexní znalosti v oblasti realit (oceňování, pronájem, obchodování s nemovitostmi, konkurzní řízení či dražby) a naplníte tím tak vzdělání nezbytné pro certifikaci v oboru „Realitní makléř“ dle české i evropské normy.

Po úspěšném ukončení získáte Osvědčení o absolvování kurzu, na jehož základě můžete požádat o živnostenské oprávnění pro živnost v předmětu podnikání.

Znalecké minimum

Kurz je určen zájemcům o jmenování znalcem v oborech, ve kterých není zřízeno specializační studium. Jedná se o jednodenní kurz pro výkon znalecké činnosti dle aktuální legislativy.

Jako absolventi kurzu získáte základní technické, účetní a právní vědomosti v činnosti znalce a budete ovládat problematiku práv a povinnosti znalců a vlastní znalecké činnosti všeobecně.