Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kurzy HR Akademie jsou prakticky zaměřené kurzy z oblasti managementu lidských zdrojů. Jsou výjimečné tím, že jsou lektorovány personálními manažery s dlouholetou praxí a opravdu bohatými profesními zkušenostmi.

Cílovými skupinami kurzů jsou manažeři a studenti různých oborů vysokých škol. Součástí kurzu pro studenty jsou odborné stáže ve firmách. Kurzy jsou garantovány Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Absolventi kurzů obdrží certifikát vydaný Ekonomickou fakultou. Certifikát obdrží účastníci i za absolvování jednotlivých modulů.

Výuka probíhá v budově Ekonomické fakulty na Havlíčkově nábřeží 38a v Ostravě.

Celý kurz i jednotlivé moduly jsou komerčně nabízeny všem výše jmenovaným cílovým skupinám.

Partnerem zaštiťujícím HR Akademii je Svaz průmyslu a dopravy ČR, nestátní dobrovolná nepolitická organizace, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice.

Termín

duben - květen 2023
(ukončeno osvědčením o absolvování kurzu)

Cena

32 000,- Kč 

(bez DPH)

Místo

Děkanát Ekonomické fakulty (budova E),
Havlíčkovo nábřeží 38A,
Ostrava

Reference

Mgr. Klára Klepáčová, HR Department, Recruitment Specialist, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

„HR akademie pro mne byla inspirativní a velmi příjemnou zkušeností v pracovním i osobním životě, a to nejen samotným obsahem, ale i lidmi, kteří na projektu participovali."