Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Děkujeme všem absolventům našich kurzů za poskytnutí zpětné vazby. Přečtěte si jejich názory:

Účast na HR akademii  považuji za velmi dobré rozhodnutí.  Přinesl jsem si  nové poznatky a kontakty na zajímavé lidi. Velmi oceňuji vysokou profesionalitu, praktičnost,  vstřícnost přednášejících a přátelskou diskuzní atmosféru. I když se akademie odehrává na akademické půdě, tak  je velmi zaměřena do praxe, do každodenního využití. Dozvěděl jsem se něco více o sobě a také jak pracovat na zlepšení  nejrůznějších HR procesů tak aby fungovaly dobře pro firmu.

Marian Drozd
Site Manager Ostrava

Stora Enso Wood Ždírec s.r.o.

Pro mě jako absolventku Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava jsou kurzy HR Akademie pořádané na univerzitní půdě bezesporu zárukou kvality. A jejich spojení  se zkušenými odborníky z praxe jako je Rostya Gordon-Smith nebo  Ivana Watson, jsou přidanou hodnotou, kterou zcela jistě ocení každý účastník kurzů. Mám radost, že jsem mohla být toho součástí. Děkuji za nové zkušenosti, vstřícnost lektorů a pozitivní přístup všech zúčastněných.

Iveta Kocmundová
HR Dept.

ČEZ Korporátní služby, s.r.o.

"HR Akademie byla pro mne velice inspirativní nejen v praktických ukázkách jednotlivých oblastí HR, v různých přístupech k zaměstnancům, ale hlavně ovlivnila můj způsob myšlení a postoj vůči lidem obecně. Nejvíce mně ovlivnily moduly týkající se koučingu a mentoringu, etického vedení lidí, vedení lidí s EQ a v neposlední řadě oblast facilitace a mediace. Bezesporu zajímavá témata dle názvu i obsahu byla podpořená a obohacená o cenné zkušenosti všech lektorů, kteří s námi sdíleli své know-how a best practices“.

Dominik Illy
Recruitment & Training Specialist

CENTRA a.s.

„HR akademie pro mne byla inspirativní a velmi příjemnou zkušeností v pracovním i osobním životě, a to nejen samotným obsahem, ale i lidmi, kteří na projektu participovali. "

Mgr. Klára Klepáčová
HR Department, Recruitment Specialist

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

„V průběhu absolvování HR Akademie jsem získala orientaci o aktivitách, které probíhají či by měly být součástí řízení personálních systémů. Mám přehled o nejnovějších trendech v oblasti řízení lidských zdrojů. Cením si získaných inspiraci a praktických zkušenosti, o které se s námi podělily nejen lektorky kurzu, ale i samotné absolventky.

Poděkování patří "MATCE" HR Akademie paní Ing. Evě Králíkové, bez jejíhož nadšení by se toto talentované a nadané dítě nikdy nezrodilo!“

 JUDr. Květuše Hrubá
personální ředitelka

BONATRANS GROUP a.s.

„Díky HR akademii jsem získal nemalé vědomosti a hlavně zkušenosti z praxe, které mi v práci rozhodně pomůžou. Pomocí těchto vědomostí a zkušeností můžu pracovat mnohem efektivněji, než před tímto kurzem.

Tyto informace nejsou získány jen od skvělých profesionálů, kteří vedli konkrétní semináře, ale i od spolustudentů, kteří byli spolu se mnou v této Akademii.

Tímto ještě jednou děkuji.

A doufám v návazné Akademie.“

Tomáš Kabara
regionální ředitel

AXA Česká republika

„HR Akademii považuji za vynikající kurz nejen pro personalisty pojatý v moderním a efektivním stylu. Celý kurz se ubírá převážně praktickým směrem a staví na bohatých profesních zkušenostech jednotlivých lektorek – úspěšných HR manažerek, které se s námi, účastníky, o tyto své praktické zkušenosti ochotně dělily. Oceňuji interaktivní formu výuky, kdy měl každý z účastníků příležitost aktivně se zapojit. Pro mne osobně byly velkým přínosem společné diskuze, při kterých jsem měla možnost získat nové poznatky či inspiraci pro další práci v oblasti práce s lidmi, a to nejen díky lektorkám, ale také díky ostatním účastníkům z nejrůznějších firem. HR Akademii doporučuji všem, kteří chtějí získat ucelený souhrn informací o tom, jak získat, vést, udržet a rozvíjet největší potenciál každé firmy, kterým jsou samotní lidé.“

Ing. Jitka Zajícová
personalistka

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

„HR akademie byla jedním z nejzajímavějších vzdělávacích kurzů, jakých jsem měla možnost se během své praxe zúčastnit. Lektoři, pod jejichž vedením jsme prohlubovali své znalosti, byli odborníci z praxe, kteří dokázali účastníkům předat nejen nezbytné teoretické základy jednotlivých témat, ale také se zaměřovali na současné trendy HR a předání zkušeností, které během své dlouholeté praxe načerpali. Jsem přesvědčena, že přestože účastníci kurzu byli z firem různých oborů, jednotlivé části HR akademie byly koncipovány tak, že každý seminář přispěl k rozšíření znalostí, které je možné v každé jednotlivé společnosti aplikovat. Cením si toho, že jsem měla příležitost zúčastnit se HR akademie, poznat se osobně s takovými osobnostmi, jako je např. Rostya Gordon-Smith, nechat se inspirovat nevšedními nápady a navázat kontakty s odborníky v dané oblasti. Všem, kteří se chtějí personalistice věnovat na profesionální úrovni, tento kurz velice doporučuji.“

Ing. Zuzana Václavíková
Human Resource Department

Daechang Seat, s.r.o.

„Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost zúčastnit se tohoto úžasného kurzu. Zkušenosti a znalosti , které si z něj odnáším jsou pro mne velmi cenné ať už jde o teorii či praktické poznatky velmi milých lektorek a především zkušených personalistek. Celkový výborný dojem z tohoto kurzu byl ještě umocněn skvělým kolektivem a vzájemným předáváním zkušeností z personální praxe rozličných firem. Punc exkluzivnosti právem této akci určitě dodaly takové HR osobnosti jako jsou paní Rostya Gordon Smith a paní Eva Tmejová.  Všem lektorkám patří můj velký dík za jejich profesionalitu a lidský přístup. Velké poděkování však také paní Evě Králíkové, která je garantem tohoto jedinečného projektu.“

Mgr. Martina Scholasterová
specialista personalistiky a mezd

Taforge a.s., A TATRA COMPANY

Jsem velmi ráda, že jsem se mohla kurzu HR Akademie účastnit. Na jednotlivých výukových modulech oceňuji jejich opravdu praktické a záživné pojetí stejně jako velmi kvalitní lektorky, které mne zaujaly nejen svou odborností v oblasti řízení lidských zdrojů, ale také svým lidským přístupem. Kurz velmi doporučuji nejen těm, kteří se chtějí uplatnit v oblasti řízení lidských zdrojů, ale rovněž všem, kteří někdy ve svém profesním životě chtějí zastávat vedoucí pozici.

Velkou přidanou hodnotou projektu HR Akademie je dle mého názoru prakticky zaměřená stáž ve firmě, kterou si účastníci kurzu sami vyberou. Díky této stáži jsem měla příležitost vyzkoušet si práci na oddělení lidských zdrojů, poznat nové lidi a také zjistit více o tom, kam chci ve svém profesním životě směřovat.

„Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu". [Thomas Fuller]

Tereza Hrtúsová
student 2. ročníku navazujícího magisterského studia

obor Eurospráva

Pilotní kutr HR Akademie mě obohatil nejen v oblasti HR managementu, ale i v rovině osobní. Díky pilotnímu kurzu HRA jsem se mohl seznámit s výraznými osobnostmi z oblasti řízení lidských zdrojů, jakými jsou například Rostya Gordon-Smith, Eva Tmejová a další. HR Akademie mi kromě znalostí z oblasti HR dala hlavně životní nadhled a dá se říci, že pro mě byla druhou vysokou školou.

Díky HR Akademii mi byla umožněna tříměsíční odborná stáž na personálním oddělení BONATRANS GROUP, a.s. Díky velice vstřícnému postojů HR manažerky paní JUDr. Květuše Hrubé jsem ihned po nástupu na oddělení byl začleněn do pracovního týmu a mohl se začít spolupodílet na následujících projektech:

  • přípravě a organizaci jazykového auditu pro THP pracovníky
  • zpracování sborníku profesí společnosti
  • práce v personálním systému KS program
  • zpracování analýz vztahující se k personalistice
  • účast na výběrových řízeních 

Právě díky praktické zkušenosti s personálním systémem KS program, jsem krátce po magisterských státnicích nastoupil do stejnojmenné firmy KS Program, spol. s.r.o. na pozici konzultanta.

Mohu tedy říci, že HR Akademie mi pomohla k nastartování mé profesní kariéry a chtěl bych ji tedy srdečně doporučit všem zájemcům.

Tibor Mičunek
student 2. ročníku navazujícího magisterského studia

obor Evropské řízení LZ