Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kryptoměny – mohou být novými penězi?

45 minut, možno i on-line

vyučující: Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
tel.: 597 322 040

Bitcoin a další kryptoměny jsou nové fenomény, které přináší digitální ekonomika. Jejich používání je zatím minimální, bariérou bývá neznalost či strach. Jak vznikají a fungují kryptoměny? Jedná se o funkční alternativu peněz? Jaké jsou jejich výhody, nevýhody a rizika ve srovnání se tradičními platidly? Diskutován bude i Blockchain – technologie využíváná pro Bitcoin i další kryptoměny včetně využití i mimo oblast peněz.

Měnové kurzy – jak ovlivňují naši ekonomiku?

45 minut, možno i on-line

vyučující: Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
tel.: 597 322 040

Změna kurzu eura nebo dolaru patří mezi nejčastější ekonomické zprávy v médiích. Často jsou měnové kurzy spojeny se zahraničním obchodem. Dovedeme si představit příjemné následky levnějšího eura v případě, že vyrážíme na zahraniční dovolenou nebo nakupujeme v zahraničním eshopu. Jaké však jsou dopady na každodenní život domácností či firem, které nemají se zahraničním žádné přímé kontakty? Proč jsou měnové kurzy tak důležité, že je bedlivě sleduje centrální banka a neváhá utratit stovky miliard korun, jen aby ovlivnila hodnotu kurzu eura v řádu desetihaléřů či jedné koruny za euro? Kde se dají nakoupit zahraniční měny nejlevněji a jak velký je trh s měnami? Proč máme stále českou korunu, když většina našich sousedů již přešla na euro? Kdo a jak stanovuje výši kurzu a proč investoři nespí, když se začne kurz prudce měnit?

Kačky naší republiky aneb čím jsme platili před sto lety a čím platíme dnes

45 minut, jen prezenčně

vyučující: Ing. Karel Hlaváček, Ph.D., Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
tel.: 597 322 040, 597 322 108

Víte, čím platila vaše babička a co si dědeček mohl pořídit za svou výplatu? Představíme vám století naší KORUNY, jakou měla kupní sílu, co jsme si mohli koupit v různých obdobích a jak bylo s její hodnotou násilně manipulováno při různých reformách.

Měnové reformy

45 minut, jen prezenčně

vyučující: Ing. Karel Hlaváček, Ph.D., Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
tel.: 597 322 040, 597 322 108

Přednáška vám představí naší měnu od jejího vzniku, který byl spjat s novodobou první peněžní reformou, do současnosti. Podíváme se, co jsme si mohli po vzniku naší měny za ni koupit a kolik byly platy různých profesí. Další část přednášky nás zavede do temné doby našich dějin, která je ohraničena dalšími peněžními reformami, které doslova okradly obyvatelstvo o celoživotní úspory. Závěrečná část se věnuje novodobým peněžním dějinám české koruny, která vznikla při poslední reformě.

Jak se efektivně vzdělávat

90 minut, možno i on-line

vyučující: Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
tel.: 597 322 281

Přednáška zábavnou formou prezentuje vysvětlení, proč některé standardní postupy učení se zpravidla nefungují a proč si studenti z výuky pamatují zpravidla velmi málo. Na základě praktických zkušeností i odborných studií nabízí studentům i pedagogům tipy a doporučení, jak celý proces učení zefektivnit.

Jak vláda hospodaří s našimi penězi

90 minut, možno i on-line

vyučující: Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
tel.: 597 322 281

Proč od nás vláda potřebuje peníze? Co s nimi dělá? Co se stane, když vláda nemá dostatečné příjmy na pokrytí svých výdajů? Může stát „zbankrotovat“? Hospodaří vláda se svými penězi, nebo s našimi? Na všechny tyto otázky mohou studenti získat atraktivní formou odpovědi v této přednášce.

Stárnutí populace a jeho dopad na naše životy

90 minut, možno i on-line

vyučující: Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
tel.: 597 322 281

V rámci přednášky budou studenti seznámeni s jedním z dlouhodobě nejvýraznějších ekonomických problémů současnosti – stárnutím populace. Tento fenomén zejména ve vyspělých zemích ohrožuje jejich fungování, ať už svými čistě ekonomickými dopady nebo tím, že způsobuje politické a mezigenerační napětí.

Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice

45 minut, možno i on-line

vyučující: doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
tel.: 597 322 402

První část přednášky na téma „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice“ hledá odpověď na otázky, co to je znevýhodnění na trhu práce a jak se projevuje, kdo patří ke znevýhodněným skupinám osob na trhu práce a proč mají tyto osoby problémy se svým uplatněním na trhu práce. Druhá část ukazuje, jakými cestami lze podporovat zaměstnatelnost a zaměstnanost znevýhodněných skupin obyvatel. Rovněž je zde charakterizována podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatelstva v rámci Evropské unie. Třetí část je zaměřena na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, které přispívají ke zvýšení zaměstnatelnosti této skupiny osob. Pozornost je věnována rovněž aktivitám podporovaným z Evropského sociálního fondu, které jsou často orientovány na podporu pracovní inkluze a boje proti marginalizaci na pracovním trhu.

Determinanty migrace aneb proč se lidé stěhují

45 minut, možno i on-line

vyučující: Ing. Jan Šulák, Ph.D.
tel.: 597 322 272

Migrace lidí je v současnosti stále aktuální otázkou, zejména v souvislosti se silnými migračními toky do vyspělých zemí v posledních letech. Proto je nutno zabývat se faktory, které lidi vedou k opuštění své země či regionu a pochopit tak tento proces. Cílem příspěvku je seznámit studenty se širokou paletou různých, především ekonomických důvodů, na základě kterých se potenciální migranti rozhodují o migraci či setrvání na současném místě.

Chudoba jako ekonomický problém

90 minut, možno i on-line

vyučující: Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
tel.: 597 322 281

Přednáška je zaměřena na problematiku chudoby, její příčiny a důsledky. Ač si to mnozí neuvědomují, s chudobou se nesetkáváme pouze v málo vyspělých rozvojových zemích, ale jedná se o problém, kterému musí čelit i ty nejvyspělejší ekonomiky. Součástí přednášky je i diskuze možných opatření vlád a nadnárodních institucí, jak proti chudobě bojovat.

Vede vyšší příjem ke šťastnějšímu životu?

45 minut, jen prezenčně

vyučující: Ing. Ondřej Badura
tel.: 597 322 371

Lidé mají zpravidla tendenci preferovat vyšší příjem. Zajistí nám však více peněz šťastnější život? Jsou šťastnější bohatí nebo chudí? Nebo snad záleží na úhlu pohledu? Cílem přednášky je podnítit studenty k vaze o vztahu mezi příjmem a subjektivním pocitem štěstí a tím nastínit odpovědi na výše položené otázky.

Co vše dnes „řeší“ ekonomové? Ekonomie jako věda, umění a alchymie.

45 minut, možno i on-line

vyučující: prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
tel.: 597 322 343

Ekonomové se zabývají tak různorodými problémy, jakými jsou fungování společenstev včel, mravenců či termitů, vztah bohatství a lidského štěstí nebo výnosnost využívání otroků ve Spojených státech v 19. století. Co umožňuje ekonomům věnovat se zkoumání záležitostí, jež na první pohled patří do výsostné sféry biologie, psychologie, či třeba historie? A je ekonomie opravdová, takřka univerzální věda, anebo pavěda a alchymie? Nebo jde spíše o umění? Na všechny tyto otázky o podstatě ekonomie v přednášce nabídnu možnou odpověď.

Kolik mě stojí cesta autem do Prahy? (problematika nákladů, mj. i nákladů obětované příležitosti)

45 minut, jen prezenčně

vyučující: : Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
tel.: 597 322 041

V rámci daného tématu se pokusíme vyčíslit veškeré náklady, které by měly být zahrnuty do kalkulace ceny jízdy autem. Tyto náklady pak budeme porovnávat s náklady na další druhy dopravy. Rozdělíme si náklady na pravidelné, nepravidelné, očekávané a neočekávané, a především na náklady obětované příležitosti. Dané téma je zpracováno především jako workshop, budeme diskutovat a soutěžit, tudíž předpokládáme aktivní zapojení studentů.

Vývoj peněz na našem území od doby, kdy Šemík byl ještě hříbě

45 minut, jen prezenčně

vyučující: Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
tel.: 597 322 108

Jak už někdo řekl, peníze jsou až na prvním místě a v dějinách to platí dvojnásob. Přednáška se zaměří na platidla od doby starověku na našem území, které aktivně plnily základní funkce peněz. Podíváme se na uživatele těchto peněž a zasadíme zajímavé hospodářské a měnové poznatky do historických souvislostí. Podíváme se, jak se peníze razily, které vrstvy obyvatel je používaly, kdo a jak oficiálně kazil měnu a také na peněžní reformy, které pak většinou následovaly. Cesta je to dlouhá, protože začínáme v době, kdy Šemík byl ještě hříbě. Z domu na přednášku si můžete přinést, pokud najdete, i své peněžní poklady z dob minulých.

Proč je tak těžké bojovat s korupcí v ČR?

90 minut, jen prezenčně

vyučující: Dr. Ing. Eva Kolcunová
tel.: 597 322 343

V čem spočívá podstata korupce a jaké jsou její formy? Zaměříme se na politicko-administrativní korupci (PAK), která je v ČR nejvíce rozšířena, přináší enormní ekonomické ztráty a devastuje společenské klima. Hranice mezi legálními a ilegálními aktivitami veřejných činitelů se stává nezřetelnou. Korupce je tím pádem systémovým jevem, a proto je boj s ní tak obtížný.

Lidé na zemi

45 minut, možno i on-line

vyučující: RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
tel.: 597 322 252

Je nás hodně nebo málo? Jaké jsou mýty spojené s přelidněním světa? Proč má lidstvo obavy z migračního chování obyvatel? A jsou tyto obavy oprávněné? Přednáška objasní význam a dopady populační velikosti na sociální a ekonomický rozvoj regionů.