Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Věda, výzkum a praxe

 • Účetní výkaznictví a auditing v obchodních korporacích.
 • Akvizice a přeměny obchodních korporací.
 • Manažerské účetnictví a controlling v obchodních korporacích.
 • Mzdová problematika z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.
 • Aplikace přímých a nepřímých daní u podnikatelských subjektů.
 • Insolvenční řízení, konkurz a oddlužení.
 • Specifika finančního účetnictví obchodních korporací
 • Specifika účetnictví nestátních neziskových organizací - spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve, politické strany.
 • Daňová legislativa Evropské unie.
 • Dopady legislativních změn v oblasti přímých a nepřímých daní na chování poplatníků, spotřebitelů a státní rozpočet (daň z příjmů fyzických, právnických osob, DPH, spotřební, energetické, potenciální zavedení uhlíkové daně).
 • Mezinárodní zdanění příjmů.
 • Přeshraniční zdanění DPH.
 • Daňové úniky a daňové ráje.
 • Úpadek podnikajících fyzických a právnických osob a jeho vliv na ekonomické prostředí firmy, průběh insolvenčního řízení, náležitosti insolvenčního návrhu - konkurs, oddlužení, náležitosti přihlášky pohledávky věřitele.