Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví
a daní

Katedra zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" v navazujícím magisterském studijním programu "Finance a účetnictví".

Připravujeme

Otestuj si své znalosti v oblasti účetnictví a daní – 21. 3. 2023

Katedra účetnictví a daní a mezinárodní profesní organizace ACCA připravila pro studenty studijního programu a specializace Účetnictví a daně dne 21. 3. 2023 od 8.00 do 9.00 hod. (místnost B 357) odborný workshop, na kterém studenti budou mít možnost si zábavnou formou otestovat své znalosti a získat zajímavé ceny.

Víte kdo je to CFO – 28. 3. 2023

Katedra účetnictví a daní a KPMG připravila pro studenty studijního programu a specializace Účetnictví a daně dne 28. 3. 2023 od 14.00 do 16.00 hod. (místnost B 357) odborný workshop, na kterém se studenti dozví odpovědi na otázky: „Víte, kdo je to CFO?“; „S kým jedná?“; „Čím se zabývá v oblasti účetnictví, daní a statutárního auditu?“; „S čím se potýká a kdy se tomu musí věnovat?“

Workshopem budou provázet auditoři, účetní a daňoví specialisté z KMPG, kteří zájemce z řad studentů, mimo jiné, provedou základy účetní a daňové problematiky včetně příkladů z vlastní praxe.

Na workshop je nutné se do 20. 3. 2023 registrovat: jana.hakalova@vsb.cz

Soutěž o nejlepší diplomovou práci – červen 2023

Katedra účetnictví a daní a poradenská skupina V4 GROUP připravila pro studenty studijního programu Finance a účetnictví, specializace ÚČETNICTVÍ A DANĚ soutěž o nejlepší diplomovou práci. Návrh diplomové práce do soutěže musí být projednán s vedoucím DP nejpozději do konání státní státní závěrečné zkoušky. Diplomové práce, které budou navrženy do soutěže (přihlášení provede vedoucí DP), musí být obhájeny v řádném termínu státní závěrečné zkušky, známka u posudků a obhajoby DP musí být výborně.