Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví
a daní

Katedra zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" v navazujícím magisterském studijním programu "Finance a účetnictví".

Připravujeme

29. září 2020

Katedra účetnictví a daní připravila na 29. 9. 2020 od 8.00 do 9.00 na MS Teams pro studenty studijního programu a specializace ÚČETNICTVÍ A DANĚ odborný účetní SEMINÁŘ. V rámci praktického semináře se dozvíte a zejména si procvičíte účetní zachycení nejčastějších případů uskutečněných ve výjimečné době pandemie COVID-19 u podnikatelských subjektů včetně daňových dopadů. Dozvíte se, jak účtovat nákupy či výrobu ochranných roušek, respirátorů a jiných prostředků, jak účtovat vratky záloh včetně storno poplatků a smluvních pokut, změny v nájemních vztazích, problematické pohledávky, události po rozvahovém dni a jiné zajímavé výjimečné situace. Na seminář se nemusíte nikde dopředu hlásit.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

14. října 2020

Katedra účetnictví a daní připravila pro studenty studijního programu ÚČETNICTVÍ A DANĚ na 14. 10. 2020 od 9.00 do 10.30 na MS Teams odborný SEMINÁŘ Jak být úspěšný v profesi účetního specialisty a auditora na kterém budou studenti mít možnost si vyslechnout cenné rady, jakým způsobem si nastavit svou profesní cestu A BÝT ÚSPĚŠNÝ v profesi účetního specialisty či auditora. Dozví se, co obnáší daná profese a seznámí se s odborníky ve své profesi, kteří studentům sdělí svůj životní příběh a cestu ke své profesi, poskytnou rady a zodpoví dotazy… Na seminář není nutné se předem hlásit.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

12. listopadu 2020

Katedra účetnictví a daní připravila na 12.11. 2020 od 8.00 do 9.30 na MS Teams pro studenty studijního programu a oboru ÚČETNICTVÍ A DANĚ odborný SEMINÁŘ, na kterém budou studenti mít možnost si vyslechnout cenné rady, jakým způsobem si vybrat vhodnou pracovní pozici v rámci studovaného oboru, jaké informace uvádět do profilu a na veřejné portály (Linkedin, Hotjobs, apod), jak strukturovat svůj životopis, průvodní dopis a hlavně, co dělat a nedělat u pohovoru v rámci výběrového řízení. Studenti budou moci pokládat průběžně dotazy a dozví se zajímavé informace. Na seminář není nutné se předem hlásit.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

listopad 2020 - Akce je odložena na LS 2020/2021

Odborný workshop „na 1 den auditorem“, který pořádá Katedra účetnictví a daní Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava.

27. listopadu 2020

6. ročník soutěže pro studenty středních škol s ekonomickým zaměřením s názvem „DUEL“, který pořádá společně Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava a Nadačního fondu Karla Engliše.

      listopad 2020

      Katedra účetnictví a daní připravuje pro studenty oboru, programu a specializace Účetnictví a daně v listopadu 2020 na MS Teams zajímavou akci s názvem „Výběrové řízení nanečisto“, akce je pořádána ve spolupráci s Ing. Andreou Lukšovou (Accounting director Teva Czech Industries, s.r.o.).  Akce je vhodná zejména pro závěrečné ročníky.