Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví
a daní

Katedra zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" v navazujícím magisterském studijním programu "Finance a účetnictví".

Připravujeme

13. září – 23. září 2021

Katedra účetnictví a daní nabízí studentům přípravný kurz účetnictví, který je koncipován jako úvod do problematiky účetnictví s vysvětlením základů účetnictví a je určen především pro studenty gymnázií a studenty jiných typů středních škol, kteří v rámci středoškolské výuky neměli předmět Účetnictví.

Cílem přípravného kurzu je lépe studentům vysvětlit a přiblížit základní principy, formu a vedení účetnictví, typologie účtů a účtování základních účetních případů. Intenzivní kurz umožní studentům získat znalosti a přehled k lepšímu pochopení učiva z účetnictví, které pak bude požadováno na zápočtu a ke zkoušce z předmětu Účetnictví a daně, popřípadě Účetnictví A, B.

26. listopad 2021

Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pod patronací děkana Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava pořádá 7. ročník soutěže DUEL. Soutěž bude probíhat dne 26.11.2021.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.