Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví
a daní

Katedra zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" v navazujícím magisterském studijním programu "Finance a účetnictví".

Připravujeme

Soutěž o nejlepší diplomovou práci - 2023/2024

Katedra účetnictví a daní ve spolupráci se společností V4 Group připravila pro studenty studijního programu Finance a účetnictví, specializace účetnictví a daně soutěž o nejlepší diplomovou práci. Vyhodnocení soutěže proběhne
po konání státní závěrečné zkoušky v prostorách společnosi a nejlepší diplomové práce budou oceněny finančními cenami.

Přípravný kurz účetnictví - 9. až 11. 9. 2024

Katedra účetnictví a daní nabízí studentům přípravný kurz účetnictví, který je koncipován jako úvod do problematiky účetnictví s vysvětlením základů účetnictví a je určen především pro studenty gymnázií a studenty jiných typů středních škol, kteří v rámci středoškolské výuky neměli předmět Účetnictví.

Cílem přípravného kurzu je lépe studentům vysvětlit a přiblížit základní principy, formu a vedení účetnictví, typologie účtů a účtování základních účetních případů. Intenzivní kurz umožní studentům získat znalosti a přehled k lepšímu pochopení učiva z účetnictví, které pak bude požadováno na zápočtu a u zkoušky z předmětu Účetnictví a daně, popřípadě Účetnictví A, Účetnictví B.

Více informací zde

Deloitte College: Meet the Audit team - Podzim 2024

Katedra účetnictví a daní pořádá pro své studenty zajímavou akci ve spolupráci s auditorskou společností Deloitte a to přímo v prostorách společnosti. Studenti uvidí a vyzkouší si, jak vypadá práce auditora v praxi, jaké metody a postupy jsou při finančním auditu využívány, k čemu slouží auditorům datová analýza, jak probíhá celý proces finančního auditu a jiné. Součástí akce bude možnost si vyzkoušet různé příklady z praxe pod vedením auditních manažerů.

Další informace budou přidány později.

10. ročník soutěže Duel - 29. 11. 2024

Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská pořádá pro studenty obchodních akademií a středních škol s ekonomickým zaměřením soutěž Duel. Studenti mají možnost otestovat si znalosti a schopnost řešit reálné situace v oblasti účetnictví a daní podnikatelských subjektů, financí a podnikové ekonomiky. Budou vyhodnoceny 3 nejlepší soutěžní týmy, které získají hodnotné ceny, ale i všichni účastníci soutěže získají drobné ceny.

Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu: