Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra účetnictví
a daní

Katedra zaštiťuje studijní program "Účetnictví a daně“ v bakalářském studiu a dále specializaci "Účetnictví a daně" v navazujícím magisterském studijním programu "Finance a účetnictví".

Připravujeme

Soutěž o nejlepší diplomovou práci – červen 2023

Katedra účetnictví a daní a poradenská skupina V4 GROUP připravila pro studenty studijního programu Finance a účetnictví, specializace ÚČETNICTVÍ A DANĚ soutěž o nejlepší diplomovou práci. Návrh diplomové práce do soutěže musí být projednán s vedoucím DP nejpozději do konání státní státní závěrečné zkoušky. Diplomové práce, které budou navrženy do soutěže (přihlášení provede vedoucí DP), musí být obhájeny v řádném termínu státní závěrečné zkušky, známka u posudků a obhajoby DP musí být výborně.

Deloitte College – Meet Audit Team, 24. listopad 2022

Katedra účetnictví a daní ve spolupráci se společností Deloitte nabízí studentům závěrečných ročníků (nejen pro specializaci Účetnictví a daně) workshop s názvem "Deloitte College - Meet Audit Team".

Tato akce bude probíhat dne 24. 11. 2022 ve 14:30 hod přímo v prostorách auditorské společnosti Deloitte Ostrava.

 

Soutěž DUEL – 25. listopad 2022

V pátek 25. listopadu 2022 se konal na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 8. ročník soutěže Duel pro studenty střední škol s ekonomickým zaměřením. Letos se soutěže zúčastnilo 14 týmů ze 14 střední škol z Moravskoslezského kraje. Středoškolští studenti řešili společně v týmu zajímavé a aktuální situace spojené s konáním valné hromady fiktivního s.r.o. a rozhodováním společníků. Soutěž se konala za podpory řady sponzorů (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Nadační fond Karla Engliše, Ekonomická fakulta VŠB – Technická univerzita Ostrava aj.)  kterým velmi děkujeme. První tři místa v soutěži obsadily týmy z těchto 3 středních skol: OA a VOŠS, p.o., Ostrava-Mariánské Hory, Obchodní akademie, Český Těšín, p.o. a Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí. Na organizaci soutěže se podílela katedra účetnictví a daní, katedra financí a katedra podnikohospodářská.