Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba multimediálních materiálů pro distanční výuku magisterského předmětu Financial Markets II. B
Kód
RPP2021/81
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen na tvorbu multimediálních studijních materiálů určených pro distanční výuku předmětu Financial Markets II.B vyučovaného v anglickém jazyce v magisterském studijním programu Finance. Cílem projektu je vytvořit sérii studijních materiálů skládajících se z digitalizované složky (krátká videa se zvukem a obrazem), vysvětlujícího textu s interaktivními odkazy na relevantní témata a odbornou literaturu a interaktivních testů . Studijní materiály budou pro studenty přístupné v systému LMS, případně ve zvláštní sekci webových stránek katedry Financí. Za předpokladu současné přípravy obdobných materiálů i pro související předměty (Finanční modely, Finanční rizika, Oceňování a akvizice, Pojišťovnictví, Finanční trhy IIA) bude možné multimediální formou nabídnout komplexní znalosti vystihující profil absolventa studijního programu Finance. Vytvoření těchto studijních materiálů bude rovněž přínosné v budoucnu v případě akreditace distanční formy studia.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam